درباره کتاب خر کوچولو حمام می‌کند: خر کوچولو و یاکی اسب‌بازی می‌کنند. به آن‌ها خیلی خوش می‌گذرد! اما… وقت حمام و خواب است.» کتاب«خر کوچولو حمام می‌کند» داستان هر روز و شب مادرها و پدرهایی است که فرزندانشان هیچ وقت خسته و گرسنه نیستند و به حمام احتیاجی ندارند! کودکانی که دوست دارند بازی کنند و برای فرار از کارهای روزمره بهانه‌های بامزه‌ای بیاورند!

خر کوچولو خسته و کثیف است و باید حمام کند و بخوابد اما گوش‌های او نمی‌خواهند حمام کنند، قایق‌اش باید اول حمام کند و خر اسباب‌بازی را با خود به سفر دریایی ببرد، همه اسباب بازی‌ها به حمام احتیاج دارند و خلاصه دیگر وان برای خر کوچولو جا ندارد… مادر هربار با حوصله با خر کوچولو گفتگو می‌کند و بالاخره او را حمام می‌کند. بعد از حمام خر کوچولوی تمیز در آغوش گرم مادر به خواب می‌رود.

 مشخصات کتاب خر کوچولو حمام می‌کند:

معرفی کتاب خر کوچولو حمام می‌کند
معرفی کتاب خر کوچولو حمام می‌کند

گردآوری و تنظیم:  Rindert Kromhout  – ریندرت کرم هاوت

مترجم:  سارا یوسف پور

تصویرگر:  Annemarie van Haeringen –  آنه ماری فان هار اینگن

انتشارات:  موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

گروه سنی: ۰ تا ۶