درباره کتاب ۱۰ تا کاکلی:  «۱۰ تا کاکلی» کتابی برای آموزش عددهای ۱ تا ۱۰ است. این کتاب عددآموز به کمک تصویر و شعر شمارش را به نونهالان می‌آموزد.

کاکل به سرها دانه دانه وارد قصه می‌شوند. اولی تنهاست. دومی می‌آید و با او دوست می‌شود. سومی یعنی سه تا برادر. چهار کاکل به سر با هم آواز می‌خوانند. پنج تایشان با هم شاد و آزاد هستند. شش تایشان با هم در باران و مهربان هستند. هفت تا از آن‌ها به آب بازی می‌روند. هشت تایشان رو به آسمان آویزان می‌شوند. نه کاکل به سر هرکدام در باغ زیبا یک جایی هستند. ده تا کاکل به سر با هم برادر هستند. حالا هم یک دانه خواهر دارند.

نویسنده با تصویر طوطی‌های کاکل به سر شمارش را به کودکان می‌آموزد. کاکلی‌ها بزرگ و درخشانند، از این‌رو کودک می‌تواند ارتباط خوبی با آن‌ها بگیرد. شعرها نیز ساده و شفاف و مناسب درک سن کودک است. در این کتاب عددآموز هر دو صفحه یک عدد با تصویر مربوط به آن نگاشته شده است.

 مشخصات کتاب ۱۰ تا کاکلی:

معرفی کتاب ۱۰ تا کاکلی
معرفی کتاب ۱۰ تا کاکلی

گردآوری و تنظیم:  Sarah Garson – سارا گارسون

مترجم:  هانیه فکور – مهری ماهوتی

تصویرگر: Sarah Garson –  سارا گارسون

انتشارات:  نقش گستران سرمدی – فینگیلی

گروه سنی: ۰ تا ۶