درباره کتاب شکل ها در هنر:  “شکل ها در هنر” از مجموعه “نگاه کن” کودک را به خوب نگاه کردن و جستجو وا می دارد. در این کتاب مفهومی کودک ضمن آشنایی با شکل های هندسی با  آثار هنرمندان بزرگ نیز آشنا می شود. نویسنده در نگارش این مجموعه از تجربه های شخصی خود با کودکانش بهره گرفته است.

او به کمک بازی، شکل ها را به کودک می آموزد و او را با هنر آشنا می سازد. دقت در جزئیات تصویر ذهن کودک را کم کم فعال می کند و سبب می شود درک بهتری از زیبایی ها داشته باشند.

 مشخصات کتاب شکل ها در هنر:

معرفی کتاب شکل ها در هنر
معرفی کتاب شکل ها در هنر

گردآوری و تنظیم:  Lucy Mickleth Wait – لوسی میکلت ویت

مترجم: فاطمه کاوندی

انتشارات: موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر

گروه سنی: ۳ تا ۶