سوال بیست و چهارم (مسابقه سر نی در نینوا)

 
borkhar
borkhar
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1392 
تعداد پست ها : 18034
محل سکونت : اصفهان

سوال بیست و چهارم (مسابقه سر نی در نینوا)

زیارت دوم حضرت زینب کبری علیها السلام‌

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
السَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ سَیِّدِ الانْبِیاءِ،
سلام بر تو ای دختر آقای پیمبران.
السَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ صاحِبِ الْحَوْضِ
سلام بر تو ای دختر صاحب حوض [کوثر]
وَاللِّواءِ، السَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ مَنْ عُرِجَ بِهِ الَی
و پرچم (در قیامت). سلام بر تو ای دختر کسی که به
السَّماءِ، وَوُصِلَ الی مَقامِ قابِ قَوْسَیْنِ اوْ
آسمان برده شد و به بالاترین مقام قرب الهی
ادْنی، السَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ نَبِیِّ الْهُدی وَسَیِّدِ
رسید. سلام بر تو ای دختر پیامبر هدایت و آقای
الْوَری، وَمُنْقِذِ الْعِبادِ مِنَ الرَّدی، السَّلامُ
مردمان و نجات دهنده بندگان از نابودی. سلامعَلَیْکِ یا بِنْتَ صاحِبِ الْخُلْقِ الْعَظیمِ،
بر تو ای دختر دارنده اخلاق بزرگ
وَالشَّرَفِ الْعَمیمِ، وَالْایاتِ وَالذِّکْرِ الْحَکیمِ،
و شرافت فراگیر و نشانه‌های [الهی] و قرآن حکیم.
السَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ صاحِبِ الْمَقامِ
سلام بر تو ای دختر دارنده مقام ستوده [شفاعت در قیامت]
الْمَحْمُودِ، وَالْحَوْضِ المَوْرُودِ وَاللِّواءِ
و حوضی که [مردم در قیامت] بدان درآیند. و پرچم
الْمَشْهُودِ، السَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ مَنْهَجِ دینِ
آشکار. سلام بر تو ای دختر راه روشن آیین
الْاسْلامِ، وَصاحِبِ الْقِبْلَةِ وَالْقُرْآنِ، وَعَلَمِ
اسلام و صاحب قبله و قرآن و نشانه
الصِّدْقِ وَالْحَقِّ وَالْاحْسانِ، السَّلامُ عَلَیْکِ یا
راستی و حقیقت و نیکی. سلام بر تو ای
بِنْتَ صِفْوَةِ الْانْبِیاءِ، وَعَلَمِ الْاتْقِیاءِ، وَمَشْهُورِ
دختر برگزیده پیامبران و نشانه پرهیزکاران و شناخته شده
الذِّکْرِ فِی الْارْضِ وَالسَّماءِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
در زمین و آسمان و رحمت

وَبَرَکاتُهُ، السَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ خَیْرِ خَلْقِ اللَّهِ
و برکات الهی بر تو. سلام بر تو ای دختر بهترین خلق خدا
وَسَیِّدِ خَلْقِه، وَاوَّلِ الْعَدَدِ قَبْلَ ایجادِ ارْضِه
و سرور آفریده‌های الهی و نخستین مخلوق خداوند پیش از ایجاد زمین
وَسَماواتِه، وَآخِرِ الْابَدِ بَعْدَ فَناءِ الدُّنْیا
و آسمانهایش و آخرین بازمانده پس از نابودی دنیا
وَاهْلِها، الَّذی رُوحُهُ نُسْخَةُ اللّاهُوتِ،
و موجودات آن؛ کسی که روحش نسخه لاهوت
وَصُورَتُهُ نُسْخَةُ الْمُلْکِ وَالْمَلَکُوتِ، وَقَلْبُهُ
و صورتش نسخه ملک و ملکوت و قلبش
خَزانَةُ الْحَیِّ الَّذی لایَمُوتُ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ
گنجینه خدای زنده‌ای که نمی‌میرد و رحمت خدا.
وَبَرَکاتُهُ، السَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ الْمُظَلَّلِ
و برکاتش بر تو باد. سلام بر تو ای دختر آن کس که ابرها
بِالْغَمامِ، سَیِّدِ الْکَوْنَیْنِ وَمَوْلَی الثَّقَلَیْنِ، وَشَفیعِ
بر او سایه می‌افکندند، آقای هر دو جهان بود و سرور جن و انس و شفیع
الْامَّةِ یَوْمَ الْمَحْشَرِ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَکاتُهُ،
امّت در روز محشر، و رحمت خدا و برکاتش بر تو باد.

السَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ سَیِّدِ الْاوْصِیاءِ، السَّلامُ
سلام بر تو ای دختر آقای اوصیا. سلام
عَلَیْکِ یا بِنْتَ امامِ الْاتْقِیاءِ، السَّلامُ عَلَیْکِ
بر تو ای دختر پیشوای پرهیزکاران. سلام بر تو
یا بِنْتَ رُکْنِ الْاوْلِیاءِ، السَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ
ای دختر رکن اولیای الهی. سلام بر تو ای دختر
عِمادِ الْاصْفِیاءِ، السَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ
تکیه‌گاه برگزیدگان. سلام بر تو ای دختر
یَعْسُوبِ الدینِ، السَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ امیرِ
پیشوای دین. سلام بر تو ای دختر امیر
المُؤْمِنینَ، السَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ سَیِّدِ
مؤمنان. سلام بر تو ای دختر آقای
الْوَصِیینَ، السَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ قائِدِ الْبَرَرَةِ،
اوصیا. سلام بر تو ای دختر پیشرو نیکان.
السَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ قامِعِ الْکَفَرَةِ وَالْفَجَرَةِ،
سلام بر تو ای دختر خوار کننده کافران و بدکاران.
السَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ وارِثِ النَّبِیینَ، السَّلامُ
سلام بر تو ای دختر وارث پیامبران. سلام

عَلَیْکِ یا بِنْتَ خَلیفَةِ سَیِّدِ المُرْسَلینَ، السَّلامُ
بر تو ای دختر جانشین سرور رسولان. سلام
عَلَیْکِ یا بِنْتَ ضِیاءِ الدینِ، السَّلامُ عَلَیْکِ یا
بر تو ای دختر فروغ دین. سلام بر تو ای
بِنْتَ النَّبَأِ الْعَظیمِ عَلَی الْیَقینِ، السَّلامُ عَلَیْکِ یا
دختر خبر دهنده از خبر بزرگ و قطعی قیامت. سلام بر تو ای
بِنْتَ مَنْ حِسابُ الناسِ عَلَیْهِ، وَالْکَوْثَرُ فی
دختر کسی که رسیدگی به حساب مردم در قیامت با او است و حوض کوثر
یَدَیْهِ، وَالنَّصُّ یَوْمَ الْغَدیرِ عَلَیْهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
در اختیار او است و حدیث صریح روز غدیر درباره او است و رحمت خدا
وَبَرَکاتُهُ، السَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ مَنْ قادَ
و برکاتش بر تو باد. سلام‌برتو ای‌دختر کسی (حضرت‌فاطمه علیها السلام) که می‌کشید
زَمامَ ناقَتِها جِبْرائیلُ وَشارَکَها فی
مهار ناقه‌اش را جبرئیل و شرکت داشت
مُصابِها اسْرافیلُ، وَغَضِبَ بَسَبَبِهَا الرَّبُ
در غم و مصیبتهایش اسرافیل و خشم کرد به خاطر او پروردگار
الْجَلیلُ، وَبَکی لِمُصابِها ابْراهیمُ الْخَلیلُ،
بزرگوار و گریستند در مصیبتهایش ابراهیم خلیل
ص: 17
وَنُوحٌ وَمُوسَی الْکَلیمُ فی کَرْبَلاءِ الْحُسَیْنِ
و نوح و موسای کلیم؛ (در کربلای حسین
الشَّهیدِ الْغَریبِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَکاتُهُ، السَّلامُ
شهید و غریب) و رحمت خدا و برکاتش بر تو باد. سلام
عَلَیْکِ یا بِنْتَ الْبُدُورِ السَّواطِعِ، السَّلامُ عَلَیْکِ
بر تو ای دخت ماهای درخشان، سلام بر تو
یا بِنْتَ الشُّمُوسِ الطَّوالِعِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
ای دختر خورشیدهای فروزان و رحمت خدا
وَبَرَکاتُهُ، السَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ زَمْزَمَ وَصَفا،
و برکاتش بر تو باد. سلام بر تو ای دختر زمزم و صفا.
السَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ مَکَّةَ وَمِنی، السَّلامُ
سلام بر تو ای دختر مکه و منا. سلام
عَلَیْکِ یا بِنْتَ مَنْ حُمِلَ عَلَی الْبُراقِ فِی
بر تو ای دختر آن کس که (در شب معراج) در آسمان بر براق سوار
الْهَواءِ، السَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ مَنْ حَمَلَ الزَّکوةَ
کرده شد. سلام بر تو ای دختر کسی که زکات را
بِاطْرافِ الرِّداءِ وَبَذَلَهُ عَلَی الْفُقَراءِ، السَّلامُ
به اطراف ردای خویش حمل کرد و بر فقرا بخشید. سلام

عَلَیْکِ یا بِنْتَ مَنْ اسْرِیَ بِه مِنَ المَسْجِدِ
بر تو ای دختر کسی که از مسجدالحرام به مسجد اقصی
الْحَرامِ الَی الْمَسْجِدِ الْاقْصی، السَّلامُ عَلَیْکِ
[شبانه] سیر داده شد. سلام بر تو
یا بِنْتَ مَنْ ضَرَبَ بِالسَّیْفَیْنِ، السَّلامُ عَلَیْکِ یا
ای دختر کسی که با دو شمشیر زد. [جنگ کرد.]
سلام بر تو ای
بِنْتَ مَنْ صَلّی قِبْلَتَیْنِ، السَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ
دختر کسی که بر دو قبله نماز کرد. سلام بر تو ای دختر
مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفی، السَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ عَلِیٍ
محمد مصطفی. سلام بر تو ای دختر علی
الْمُرْتَضی، السَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ فاطِمَةَ
مرتضی. سلام بر تو ای دختر فاطمه
الزَّهْراءِ، السَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ خَدیجَةَ
زهرا. سلام بر تو ای دختر خدیجه
الْکُبْری، السَّلامُ عَلَیْکِ وَعَلی جَدِّکِ مُحَمَّدٍ
کبری. سلام بر تو و بر جدت محمد
الْمُخْتارِ، السَّلامُ عَلَیْکِ وَعَلی ابیکِ حَیْدَرٍ
برگزیده الهی. سلام بر تو و بر پدرت حیدر

الْکَرَّارِ، السَّلامُ عَلَیْکِ وَعَلَی الساداتِ
کرّار. سلام بر تو و بر آقایان
الْاطْهارِ الْاخْیارِ، وَهُمْ حُجَجُ اللَّهِ عَلَی
پاکیزه برگزیده و آنان حجتهای خدا بر همه
الْاقْطارِ، وَساداتُ الْارْضِ وَالسَّماءِ مِنْ وُلْدِ
جهانیان هستند و آقایان زمین و آسمان از نسل
اخیکِ الْحُسَیْنِ الشَّهیدِ الْعَطْشانِ الظَّمْئانِ
برادرت حسین شهید، تشنه عطشان،
وَهُوَ ابُو التِّسْعَةِ الْاطْهارِ، وَهُمْ حُجَجُ اللَّهِ فِی
هم او که پدر نُه امام پاکیزه است و آنها حجتهای خدا در
الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ وَالْارْضِ وَالسَّماءِ، الَّذینَ
شرق و غرب و زمین و آسمانند؛ آنان که
حُبُّهُمْ فَرْضٌ عَلی اعْناقِ کُلِّ الْخَلائِقِ
دوستی‌شان بر گردن همه خلایق
الْمَخْلُوقینَ لِخالِقِ الْقادِرِ السُّبْحان، السَّلامُ
آفریده از طرف خدای قادر سبحان فرض و واجب است. سلام
عَلَیْکِ یا بِنْتَ وَلیِّ اللَّهِ الْاعْظَمِ، السَّلامُ عَلَیْکِ
بر تو ای دختر ولیِّ اعظم خدا. سلام بر تو
ص: 20
یا اخْتَ وَلیِّ اللَّهِ المُعَظَّمِ، السَّلامُ عَلَیْکِ یا
ای خواهر ولیِّ بزرگوار خدا. سلام بر تو ای
عَمَّةَ وَلیِّ اللَّهِ الْمُکَرَّمِ، السَّلامُ عَلَیْکِ یا امَ
عمه ولیِّ گرامی خدا. سلام بر تو ای مادر
الْمَصائِبِ یا زَیْنَبُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَکاتُهُ،
همه مصیبتها ای زینب و رحمت خدا و برکاتش بر تو باد.
السَّلامُ عَلَیْکِ ایَّتُهَا الصِّدیقَةُ الْمَرْضِیَّةُ، السَّلامُ
سلام بر تو ای بانوی راستگوی پسندیده. سلام
عَلَیْکِ ایَّتُهَا الْفاضِلَةُ الرَّشیدَةُ، السَّلامُ عَلَیْکِ
بر تو ای بانوی فاضل و رشید. سلام بر تو
ایَّتُهَا الْکامِلَةُ الْعالِمَةُ الْعامِلَةُ، السَّلامُ عَلَیْکِ
ای بانوی کامل دانشمند عمل کننده. سلام بر تو
ایَّتُهَا الْکَریمَةُ النَّبیلَةُ، السَّلامُ عَلَیْکِ ایَّتُهَا التَّقِیَّةُ
ای بانوی گرامی بزرگوار. سلام بر تو ای بانوی با تقوای
النَّقِیَّةُ، السَّلامُ عَلَیْکِ یا مَنْ اظْهَرَتْ مَحَبَّتَها
پاکیزه. سلام بر تو ای کسی که آشکار کرد دوستی‌اش را
لِلْحُسَیْنِ الْمَظْلُومِ فی مَوارِدَ عَدیدَةٍ، وَتَحَمَّلَتِ
برای حسین مظلوم در جاهای بسیار و تحمل کرد


الْمَصائِبَ المُحْرِقَةِ لِلْقُلُوبِ مَعَ تَحَمُّلاتٍ
مصیبتهای جانسوزی را در راه آن حضرت با سختیهای
شَدیدَةٍ، السَّلامُ عَلَیْکِ یا مَنْ حَفِظَتِ الْامامَ
بسیار. سلام بر تو ای کسی که حفظ کردی امام زین‌العابدین علیه السلام
فی یَوْمِ عاشُوراءَ فی الْقَتْلی، وَبَذَلَتْ نَفْسَها
را در روز عاشورا در میان کشتگان و فداکاری کردی
فی نَجاةِ زَیْنِ الْعابِدینَ مِنْ مَجْلِسِ اشْقَی
در راه نجات او در مجلس بدبخت‌ترین
الْاشْقِیاءِ، وَنَطَقَتْ کَنُطْقِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ
تیره‌بختان و سخنرانی کردی همانند علی علیه السلام
فی سِکَکِ الْکُوفَةِ وَحَوْلُها کَثیرٌ مِنَ الْاعْداءِ،
در کوچه‌های کوفه در حالی که دشمنان بسیاری اطرافت را گرفته بودند.
السَّلامُ عَلَیْکِ یا تالِیَ الْمَعْصُومِ، السَّلامُ
سلام بر تو ای همردیف معصوم. سلام
عَلَیْکِ یا مُمْتَحَنَةُ فی تَحَمُّلِ الْمَصائِبِ
بر تو ای آزمایش شده در تحمّل سختیها و گرفتاری‌ها،
کَالْحُسَیْنِ الْمَظْلُومِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَکاتُهُ،

***منظور از سید الوری در زیارت حضرت زینب(س) چه کسی است ؟***

دوشنبه 8 مهر 1398  7:55 PM
تشکرات از این پست
hosinsaeidi lotfi64431 asker1333 mansoor67 niny200527 nargesza kafokhon sahel401 v_saeidi124 shirdel2 saraalighanbari1360 eramau esfahan11 13321342 alirezazaeri fatemehza aza1393 ma1393 amayen unknown rezayousefi parisak
دسترسی سریع به انجمن ها