مرحله سوم مسابقه کتابخوانی، شرح زیارت اربعین

 
nargesza
nargesza
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 9135
محل سکونت : اصفهان

مرحله سوم مسابقه کتابخوانی، شرح زیارت اربعین

 

مرحله سوم

از صفحه 141 الی صفحه 210

 

سوالات:

1. امام صادق علیه السلام: (یک رکعت نماز ................. بهتر است از هفتاد هزار رکعت نماز ................).

الف) دانشمند، عابد

ب) به قصد قربت، جاهل

ج) به نیت خالص، عابد

د) دانشمند، جاهل

 

2. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم حدیث زیر را در چه موردی بیان فرمودند؟

(اگر دنیا و خیر آن نزد خدا به قدر یک بال پشه ارزشی میداشت یک شربت از آب آن نصیب کافر نمیشد)

الف) بی‌ارزشی دنیا

ب) سرنوشت کافران

ج) سرانجام کفر

د) ارزش پشه بر کافر

 

3. کدام گزینه صحیح است؟

الف) گاهی علّت و سبب تکبّر حسب و نسب شخص است مثل اینکه چون پدر و مادر و اجداد و یا برادر و خواهر و فامیلش چنین و چنان است، تکبّر نمی کند. گاهی سبب و علّت تکبّر زیبایی و جمال شخص است. مثل صورت زیبا یا اندام زیبا و یا قد و قامت رشید یا باهوش و زیرکی شخص.

ب) گاهی سبب مال و ثروتی است که خداوند به کسی داده است یا اولاد و فرزندان است که خداوند به او داده است. گاهی پست و مقام و عزت دنیوي نیست.

ج) گاهی سبب آن عبادت و اعمال نیکی است که در طول عمرش انجام داده است. گاهی علم و هنري که خداوند به او داده است. گاهی هواي نفس است.

د) گاهی سبب آن قوّت و نیرو و شجاعتی که خدا در شخص قرار داده است. گاهی جهل و نادانی سبب تکبّر نیست. گاهی سبب وسوسه شیطان و انسان هاي شیطان صفت است.

 

4. از جمله کسانی که در مراحل بعدي (بعد از اطاعت خدا و رسول و امامان) اطاعت از آنها سفارش شده است شامل کدام گزینه است؟

الف) پدر و مادر در هر صورتی

ب) از کسی که انسان را به اصلاح هوای نفس دعوت می کند.

ج) کسی که انسان را به تقوي و پرهیزکاري و دوري از هوا و هوس فرمان دهد.

د) اطاعت از عاقل، و کسی که انسان را به اصلاح هوای نفس دعوت می کند.

 

5. این حدیث از کدام معصوم علیهم السلام است؟

(اي مردم صبر پیشه کنید، زیرا هر کس صبر ندارد دین ندارد).

الف) رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم

ب) امام حسین علیه السلام

ج) امام رضا علیه السلام

د) امام علی علیه السلام

 

 

6. در فرازبیست و سوم از زیارت به چهار مطلب اشاره شده است:

الف) مجاهدت حضرت امام حسین علیه السلام در راه خدا. صابر بودن حضرت امام حسینعلیه السلام .

ب) اخلاص حضرت امام حسین علیه السلام . ریختن خون حضرت امام حسین علیه السلام در راه اطاعت و پیروي از خداوند

ج) صابر بودن حضرت امام حسینعلیه السلام . اخلاص حضرت امام حسین علیه السلام .

د) هر سه گزینه

 

7. امام صادق علیه السلام فرمودند: « مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ امام حَیٌّ ظَاهِرٌ مَاتَ مِیتَهً جَاهِلِیَّهً»

کدام گزینه معنای حدیث فوق است؟

الف) هر که نمیرد، بدون داشتن امام زنده و آشکار، به مرگ جاهلیت مرده است.

ب) هر که بمیرد، بدون داشتن امام زنده و آشکار، به مرگ جاهلیت مرده است.

ج) هر که نمیرد، بدون داشتن امام زنده و آشکار، نمیرد مگر به مرگ جاهلیت.

د) هر که بمیرد، بدون داشتن امام زنده و آشکار، نمیرد مگر به مرگ جاهلیت.

 

8. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: خدا داراي سه حرمت است هر کس آنها را حفظ کند، خداوند امر دین و دنیایش را حفظ می کند و هر کس حفظ نکند خداوند چیزي براي او حفظ نمیکند. آن سه حرمت کدامند؟

الف) حرمت اسلام و حرمت خودم و حرمت عترتم

ب) حرمت خودم و حرمت یارانم و حرمت عترتم

ج) حرمت عترتم و حرمت خدا و حرمت اولیای خدا

د) حرمت عترتم و حرمت خودم و حرمت پیروانم

 

9. شش طایفه هستند که خدا و هر پیغمبر مستجاب الدعوه اي آنان را لعنت کرده اند:

الف) کسی که چیزي به قرآن اضافه کند. شخصی که سنّت مرا ترك کند.

ب) کسی که قضا و قدر خدا را تکذیب نماید. کسی که با زور سلطه پیدا کند، تا کسی را که خدا عزیزش گردانیده است، ذلیل و ضعیف گرداند و کسی را که خدا ذلیل نموده عزیز و قدرتمند کند.

ج) کسی که ترك حرمت عترت مرا که خدا لازم دانسته حلال بداند. کسی که غنیمت مسلمانان را تصاحب کند و براي خود حلال بداند

د) هر سه گزینه

 

10. خداوند خطاب به چه کسی فرمودند: (کاري را که براي من انجام می دهی اندکش بسیار است و کاري را که بخاطر غیر من انجام می دهی فراوانش اندك است).

الف) حضرت موسی علیه السلام

ب) حضرت امام علی علیه السلام

ج) رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم

د) حضرت امام حسین علیه السلام

 

شنبه 16 شهریور 1398  9:30 AM
تشکرات از این پست
13321342 alirezazaeri aza1393 ma1393 fatemehza ehsan007060 hosinsaeidi niny200527 ramin04451 eramau esfahan11 nosha1209 polkhajo parisaaidin asker1333 kafokhon mr_nariiman lotfi64431 mansoor67 khaliln rezayousefi mohammad_43 hamed743 shirdel2 majedb saraalighanbari1360 mahdiarcd abofazl fatemehcd marzeyeh sadali fatemeh_75 v_saeidi124 ali_81 alzahra200 sahel401 farashbandzare majid68 atababak ziba2044 t5s6p1 yamahdi200 unknown amayen zahra_53
دسترسی سریع به انجمن ها