0

مداحی لری

 
ali_81
ali_81
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1388 
تعداد پست ها : 10633
محل سکونت : اصفهان

مداحی لری

غم دیرین تو ، برارم ، برارم ، از رضا موسیوند
اشکنا کمرم تک سوارم تک سوارم
زینبم نگریو بکو زاری بکو زاری
خیلی سخته خوار بی براری بی براری
یادگارم بیه مشک حالی مشک حالی
بعد تو پشت مه بیه حالی بیه حالی
اصغرم تشنه جومی اوه جومی اوه
د مین خیمه اوه ای نمنه اوه نمنه
د چشش اصغرم خو نمنه خو نمنه

پنج شنبه 14 شهریور 1398  5:46 PM
تشکرات از این پست
mohammad_43 mohammad_khoshghamat
ali_81
ali_81
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1388 
تعداد پست ها : 10633
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:مداحی لری

 ای ساربو به مهلتی زینب پریشانه

ای ساربو بی بمینم مه رو یش سلطان دین              ای یش بی سر ساربو حسینمه وه رو زمین

بی تا کفن کم ساربو یشه  براله بی کسم                نی که بمینی ساربو شاه کرم وه روی زمین

                                   *******************************

اه سابو مه چوه بکم وه کودکان بی کسه               بی تا بمینم ساربو رویش براله بی دسه

ای ساربو مه زینبم دخت علی مرتضی               اه تن روی خاک ساربو یش براهنارسه

                                ******************************

غم عاتم اه ساربو امشو اه داغ اکبرم               داسه آگر اه ساربو وه پاره پاره پیکرم

رو دسم شش ماهه منی شیرین زبونم اصغرم     بی تا بپوشم رخت سیاه اه داغ رولی پرپرم

                            *****************************

اه یش شهیدون خدا که منینو وه روی زمین        مه زینبم که ها مچم روی وه اسیری دل غمین

اه یش براله بی کفن اه یش عباس دلیر              نمییم بمینی برا کلومتو وه روی زمین 

پنج شنبه 14 شهریور 1398  5:47 PM
تشکرات از این پست
mohammad_43 mohammad_khoshghamat
ali_81
ali_81
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1388 
تعداد پست ها : 10633
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:مداحی لری

پاسخ به:مداحی لری

بسم الله الرحمن الرحیم

مداحی های رضا موسیوند

(وآ  لو تشنه سر وه سر دار     یه یادگار حیدر کرار)

وآ  لو تشنه سر وه سر دار     یه یادگار حیدر کرار

سی قلب خسته آروم جونه

میره وه میدو یه پهلوونه

وقت میرسه وه خیمه

سایه سر مه نور دوعینه

وآ  لو تشنه سر وه سر دار     یه یادگار حیدر کرار 

وه چش نازش تیری نشسه

موه یا اخا فرق اشگسه

ریتو بیارت  لش برارم

قوت و قلب صبر ور قرارم

وآ  لو تشنه سر وه سر دار     یه یادگار حیدر کرار 

یه روز جنگه نارم هنارس

پا بن ده رکاو منمه بی کس

سی فلب زینب آروم جونی

رعنا برارم تو پهلوونی

وآ  لو تشنه سر وه سر دار     یه یادگار حیدر کرار 

مشگ درسه پش پر ده خین

دس بریه افتا وه زمین

ای شاه لشگر کو سوز سوارم

چشو چراغو گل بهارم

پنج شنبه 14 شهریور 1398  5:48 PM
تشکرات از این پست
mohammad_43 mohammad_khoshghamat
ali_81
ali_81
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1388 
تعداد پست ها : 10633
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:مداحی لری

عالم همه محتاج گدای _دستان جداازبدن او

ازملک حجازآمده اما_دستان جداازبدن او

دل پرکشدازسینه تاصحن وسرای او_

می بالدو می نازدگردیده گدای او

دلهاهمه درزیرلوای_زیباقمر لشکر طاها

جانها همه پروانه روی_آن ماه فروزنده دلها

هرسینه تمنای عباس علی دارد_

سودای وصال آن عشق ازلی دارد

باجان دل آن ماه دل آرا_

درعلقمه یافاطمه گوید

در راه وصال هدف خود_

دست ازسر و سینه بشوید

عالم همه با یادش مشغول عزاداری_

اسطوره رعنای احساس و وفاداری

آذین شده بانام  ابالفضل_

هر برگه ز اوراق وجودم

برساحت آن لاله سلامم_

برساحت آن لاله درودم

چون کفتر بی مأوا جویم حرم اورا_

ازروز ازل دارم درسینه غم اورا

پنج شنبه 14 شهریور 1398  5:48 PM
تشکرات از این پست
mohammad_43 mohammad_khoshghamat
ali_81
ali_81
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1388 
تعداد پست ها : 10633
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:مداحی لری

پاسخ به:مداحی لری

هیرومه یاعلی ماه محرمه_فریادیاحسین فریادعالمه

بالای نیزه یا ماه منوره_خورشیدعاشقی دخی شناوره

نوروجودتو نوره هدایته_عشق وفای تو تا بینهایته

سالارعاشقی بی سر امامه_وساحت تونه مدح وسلام مه

آقادباب توکارم گدائیه_عشقم وکربلا عشق خدائیه

روزعزای توطوفان ماتمه_ایام زاری اولادخاتمه

ده داغ تودلم میناله روز و شو_….قامتت سالارتشنه لو

ماه شهادته سالارزینبه_غرق…دل غمباره زینبه

….مقابل بارون نیزه یا_بی یاروبی برارمنه ده خمیه یا

یامهدی علی دل بیقرارته_سرتاسرزمی چش انتظارته

دل بستن وتو راه نجاتمه_جونم فدای تومهدی فاطمه

یک شنبه 17 شهریور 1398  2:56 PM
تشکرات از این پست
mohammad_khoshghamat mohammad_43
ali_81
ali_81
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1388 
تعداد پست ها : 10633
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:مداحی لری

بالای نیزه یا ماه منوره_خورشیدعاشقی دخی شناوره

نوروجودتو نوره هدایته_عشق وفای تو تا بینهایته

سالارعاشقی بی سر امامه_وساحت تونه مدح وسلام مه

آقادباب توکارم گدائیه_عشقم وکربلا عشق خدائیه

روزعزای توطوفان ماتمه_ایام زاری اولادخاتمه

ده داغ تودلم میناله روز و شو_….قامتت سالارتشنه لو

ماه شهادته سالارزینبه_غرق…دل غمباره زینبه

….مقابل بارون نیزه یا_بی یاروبی برارمنه ده خمیه یا

یامهدی علی دل بیقرارته_سرتاسرزمی چش انتظارته

دل بستن وتو راه نجاتمه_جونم فدای تومهدی فاطمه

یک شنبه 17 شهریور 1398  2:56 PM
تشکرات از این پست
mohammad_khoshghamat mohammad_43
ali_81
ali_81
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1388 
تعداد پست ها : 10633
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:مداحی لری

توئی تو ماه تمام مه_وساحت تو سلام مه

قسم و ماه جمال تو_حسین حسینه کلام مه

همیشه دارم هوای تو_تمام هستیم فدای تو

فقیره بی یاد توغنی_غنای عالم فدای تو

غروردلم قرار دل یازهرا_تمامی اعتبار دل یازهرا

توئی تمام تار و پودمه_غریق عشقه وجودمه

حسین و عباس و زینبه_تمام بود و نبودمه

مه عاشقم تونگاردل یازهرا_گره گشایی دکار دل یازهرا

عزاعزای شقایقه_عزای بانوی عاشقه

وداع صدیقه وا علی_عروج قرآن ناطقه

شفیع شیعه شفای دل یازهرا_تمام نور و صفای دل یازهرا

هوای تو داره ئی دلم_همیشه آواره ئی دلم

توچاره جوی خلایقی_غریب وبیچاره ئی دلم

فدای اسم توجون مه یازهرا_همیشه ورد زوون مه یازهرا

یک شنبه 17 شهریور 1398  2:56 PM
تشکرات از این پست
mohammad_khoshghamat mohammad_43
ali_81
ali_81
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1388 
تعداد پست ها : 10633
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:مداحی لری

ای که وجودتونه مظهرآیات حق_رأس توبالای نی هادمناجات حق

پادشاه عالمی ای شه ملک حجاز_تربت پاک تونه لایق مهرنماز

نورچراغ دلم نورامیدتونه_محورعشق خداقدرشیدتونه

عشق توبالاتره دخودباغ ارم_اسم شریف تونه فاتح باب کرم

رأس دپیکرجدامشعل سرخ خدا_وسراحیای دین جونته کردی فدا

تاوقیامت دلم مست ولای تونه_غایت هرآرزوکرببلای تونه

شورزمین وزمو  ذکرونوای تونه_ددل هرذره ای داغ عزای تونه

رسسه د ماتمت ناله وگوش فلک_سوزدل زینبه جوش وخروش فلک

ئی دل دیونه دسعی وصفای تونه_سائلم وحاجتم مهررضای تونه

گرچه گنه کارم وعاصیم وخسته دل_قرصه دلم تاابدچون وحسین بسته دل

یک شنبه 17 شهریور 1398  2:57 PM
تشکرات از این پست
mohammad_khoshghamat mohammad_43
ali_81
ali_81
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1388 
تعداد پست ها : 10633
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:مداحی لری

پاسخ به:مداحی لری

ألاکه باخطبه های توشکوه دین برملاشده

نشان پرافتخارتو پیمبرکربلاشده

صبورطوفان ماتمی -شفیع اولادٍآدمی

حریم امنٍ ستاره مدینه بیت العزاشده

چه نامرادی زکوفیان به دخترمرتضی شده

فدای قلب شکسته ات_دلٍ عزادارٍخسته ات

توآبروی نجابتی_غرورهرماوهرمنی

برای فلب سیاهٍ من_نویدمهتاب روشنی

شمیم گلها زبوی تو_جمالٍ گلهازروی تو

دوباره بیمارٍخسته ام_مگرتودردم دواکنی

گدای کویٍ تومی شوم_که حاجتم رارواکنی

عجین به نامت سرشت من_ضریح پاکت سرشتٍ من

گدای کویٍ تومی شوم_که حاجتم رارواکنی

عجین به نامت سرشت من_ضریح پاکت سرشتٍ من

یک شنبه 17 شهریور 1398  2:57 PM
تشکرات از این پست
mohammad_khoshghamat mohammad_43
ali_81
ali_81
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1388 
تعداد پست ها : 10633
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:مداحی لری

سروباغٍ حسینٍ بی سر_حافظٍ اهل بیتٍ حیدر

یاورٍباوفای عاشق_ای یلٍ حق مدارٍلایق

بابٍ حاجاتٍ اهلٍ عالم،راحتٍ جون وزینبٍ دل _ای امیدٍسپاهٍ طاهایاابالفضل ابوالفضائل

سایبون وپناه زینب_پهلوونٍ سپاه زینب

صاحبٍ قوت وکرامت_ای علمدارٍباشهامت

شوچراغٍ مسیرعشقی نورٍ تو نورٍ بدرٍ کامل _  پورٍحیدر شفیعٍ محشر یاابالفضل ابوالفضائل

ساقیٍ مشعلٍ هدایت-حامی عصمت وولایت

پورٍباغیرتٍ امیری_پهلوو،سیرت و دلیری

مٍنٍ قلب وخدایٍ عالم،نورٍ عشقٍ توخطٍ واصل_مٍه همیشه گدای عشقم یاابالفضل ابوالفضائل

عشقٍ تورحمتٍ خدائی_ یادٍتوباعثٍ رهائی

دسٍ توجودٍ بی نهایت_کارٍ تو یاری وحمایت

مٍن دریایٍ نامرادی رهنمائی وسمتٍ ساحل_جونٍ عالم فدای اسمت یاابالفضل ابوالفضائل

اسمٍ تو ری زوونٍ عالم_نذرٍ اسمٍ جون عالم

پورٍ ام البنین وحیدر_ یادگارٍ امیر خیبر

افتخارٍسپاهٍ ایمان،ذوالفقاری علیه باطل_آیتٍ رحمتٍ الهی یاابالفضل ابوالفضائل

یک شنبه 17 شهریور 1398  2:57 PM
تشکرات از این پست
mohammad_khoshghamat mohammad_43
ali_81
ali_81
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1388 
تعداد پست ها : 10633
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:مداحی لری

سوختن خیامٍ واتشٍ کینه _ هیروا بالفضل غلطو دٍخینه

پرآوٍخینه، قلبٍ سکینه_صدپاره پیکرماهٍ مدینه

داغی که هرشودارم وٍ سینه_داغٍ عزیزٍ ام البنینه

سوزِدلم تاعرشٍ برینه_ دٍ ماتم تو،روحُ الاَمینه

غم بی دچارٍ روح و روونم_داغٍ فراغت،تش زَه دٍجونم

پشتٍ حسین وٍ قدٍ رساته_دلخینٍ بونگٍ ادرک اخاته

سردارٍ طاهاساقی برارم_ای چلچراغ شوگارٍ تارم

قدٍعلم کُو،عباس بی دس_دٍبی براری نارم هنارس

کو هر دو  دَسٍ حیدر نشونت_ جونٍ حسینم،بستَه وٍجونت

بابُ الحوائج،زار و اسیرم_جایٍ توحالی،ماهٍ منیرم

بعدٍ تو زاری،بی حاصلٍ مٍه_داغت سنگینهَ،وٍ ری دلٍ مه

ای تارٍپودم،بودونبودم_ریشهَ دٍ عشقت،دارَه وجودم

توپهلوونٍ اهل ولائی_چی دَسٍ حیدرخیبرگشائی

عالم برارٍه،نارَه مثالٍت_غرقه دٍخینَه،ماهٍ جمالت

ای که وجودٍت،تسلیم عشقَه_قدٍرشیدٍت،تقدیمٍ عشقَه

یک شنبه 17 شهریور 1398  2:57 PM
تشکرات از این پست
mohammad_khoshghamat mohammad_43
ali_81
ali_81
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1388 
تعداد پست ها : 10633
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:مداحی لری

ماهٍ محرمهَ،آئینه ی غمهَ_وٍسینهَ مٍزٍ نٍم،سٍی کُرٍفاطمه

روزٍعزایٍ اشرفٍ اولادٍآدمهَ_اُفتایَه رٍی خاکٍ زٍمی دٍلوٍعلقمه

جانبازٍکربلا،دٍجنگٍ واستم_خورشیدٍغرقَ خی بٍی دَسُ وبی عٍلَم

ساقی دو دَسٍش قطع بیَه واتیغٍ دُشمٍنو_دارَه مٍیاوو مٍشکٍنٍه مٍکٍشَه وادٍنو

صدپارَه پاره تن،علیٍ اکبَرَه_دٍخاکٍ کربلا،دٍخی شناوَرَه

روزٍعزایٍ مظهره ایمانُ و باوَرَه_وقتٍه وداعٍٍ واپیکرٍه شٍبهٍ پَیَمبرَه

سربازه باوفا،شَه زاده یٍ حسن_صدپارٍَه پیکرو،بی غسل وبی کفن

یَه یادگارٍ مجتبی شه زادهٍ قاسمَه_یه افتخارٍاهلٍ دینُ وآلٍ هاشمَه

 

 

هاوری خاک زمٍی پیکراربابٍ شرف_کُورٍدلدارٍعلی مهرفروزانٍ نجف

بَوَنٍت حجله ی غم سی دلٍ غمبارٍ حرم_کٍردٍنَه وٍسَرنیزَه سرٍ سردارٍحرم

جگرٍدخترٍ حیدربیَه همناله ی آه_بٍیه صدپاره بدن پیکرٍاربابٍ سپاه

همه گلگون کفَنن لشکرشاهٍ علوی_جمعٍ یارونٍحسنٍ بن علی غرقَه وٍخٍی

یاحسن بن علی سر وٍ فدایٍ قدمت_یاحسن بن علی جو وٍ فدای کٍرَمت

رهبرُ و قافله سالارٍ امام مٍه تونی_همه دونَن وخدا خَتمٍ کلامٍ مٍه تونی

همه عالم بیه پروانه ی بین الحرمین_بٍیه سرلوحه ی عالم رَهٍ عباسٍ حسین

یک شنبه 17 شهریور 1398  2:58 PM
تشکرات از این پست
mohammad_khoshghamat mohammad_43
ali_81
ali_81
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1388 
تعداد پست ها : 10633
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:مداحی لری

گلٍ بوسونٍ نبی،همه اورادٍ دلم_به خدااسمٍ تونَه ،همه فریادٍدلم

اَبُوئم زائرتو،دٍغمه نارَه دلم_دٍهوایٍ حرمت،بیَه آواره دلم

وٍفدای عٍلَمٍ یَلٍ نام آورٍتو_سی چی بایدبَزٍنَ وٍسرنی سرٍتو

نظرٍکُووٍدلم،که عزادارٍتونَه_توکه انوارٍزٍمی ،همه انوارٍتونَه

چَشٍ اُمیدٍ دلم،وٍتودوختَه وٍ خدا_غمٍ توحُشک وتَرهمه سوخته وٍخدا

مٍه دٍخوان کٍرَمت ریزَه خوارٍم یاحسین_مٍه اُمیدی  وٍکسی بی تونارم یاحسین

مٍزٍنَن زار وزٍمی همه وسینه وسَر_مٍگٍروَن دٍ غمت ،همه شو تا وٍ سحر

توامیرمٍنی ومٍه گرفتارٍ غمت_نٍشستَه تاوٍ ابدوٍ دلم بارٍغمت

وٍتودل بستَمه چون که توسالارمٍنی_حاجتی نارَه دلم،تواگریارمٍنی

عٍلم اشکٍسَت،علم دینٍ مٍنه_وخداحُبٍ ولا دٍ رَگ و خینَه مٍنه

یک شنبه 17 شهریور 1398  2:59 PM
تشکرات از این پست
mohammad_khoshghamat mohammad_43
ali_81
ali_81
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1388 
تعداد پست ها : 10633
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:مداحی لری

نٍشٍسَه دٍخٍرُووَه،اسیروزاروبٍکَس_دٍغُصَه مٍگرٍوَه،غریو وبی هنارَس

داوَرٍهردو چَشٍ نزولٍ اشکٍ خینَه_غمٍ فراغٍ بابا وٍری دٍلش سنگینَه

کلامٍ یاحسنَه،همیشه ریزٍوُونٍش_زَنَه وتازیانَه وقامَتٍ کَمونش

وٍیادٍاونماز و وداعٍ آخرینش_دارَه هوای بابادوچَشٍ پُردٍخینٍش

دٍمی نموَه آروم،دودیده تَر او_غمٍ فراغٍ بابا،نٍمُوَه باورٍاو

مُوَه که اهلٍ عالم،حسینٍ مٍه فدایی_سَرٍش دٍ راهٍ قرئودٍپیکَرش جدابی

دٍغُربتٍ اسیری،رقیه بی ستینَه_عزاعزایٍ بابا،عزایٍ شاه دینَه

عزای جانگدازٍ امامٍ سرفرازَه_سرش وٍنیزَه یادٍاقامه نمازه

علم الله(حسین)(۲)_علم تو(حسین)(۲)

حرم الله(حسین)(۲)_حرم تو(حسین)(۲)

توحبیبٍ آبرودارٍخدائی_مٍه اومامَه دَرٍحونَت وگدائی

بونگٍ لَبّیک یامحمدوٍصداتَه_دلٍ جونٍ همه عالَم وٍفداتَه

تواٍمامی که وجودٍت همه رازَه_که سَرٍ تووسَرٍ نی وٍنمازَه

مه آماده ی هل من ناصرم یازهرا-عشق اول وعشق آخرم عاشورا

خاک کربلاخاک عاشقی-داره خاک تو،بوی رازقی

میل کربلا داره ای دلم-بی عشق حسین زاره ای دلم

دراه حسین جوناقابله یازهرا-روزماتم سالاردله عاشورا

یامهدی بیا،دلگیره دلم-بی عشق ولا،میمیره دلم

بونگ الأمو،تاوٍ آسمو-اُمیدٍ دلم، یاصاحب زٍمو

ذکرشیعیو،گرم آدمه یازهرا-یامهدی بیادل داره غم عاشورا

ای سرمایه ی دین انبیا-یبن الفاطمه یامهدی بیا

دلیا بسته وزنجیرتونه-شمشیرعلی شمشیر تونه

بی عشق حسین دین بی حاصل یازهرا-جنگ خینسه حق وباطله عاشورا

عاشورا اومادین دلیاسوختنه-چش ویوسف زهرادزختنه

آقاسایل درگاهت منم-ارباب منی ماه منتقم

یک شنبه 17 شهریور 1398  2:59 PM
تشکرات از این پست
mohammad_khoshghamat mohammad_43
mohammad_khoshghamat
mohammad_khoshghamat
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : تیر 1396 
تعداد پست ها : 785
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:مداحی لری

ممنون از پست های خوبتون ...

یک شنبه 17 شهریور 1398  3:05 PM
تشکرات از این پست
ali_81 mohammad_43
دسترسی سریع به انجمن ها