0

دوست پیدا کردن هنر نیست

 
hosinsaeidi
hosinsaeidi
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1394 
تعداد پست ها : 10150
محل سکونت : کرمانشاه

دوست پیدا کردن هنر نیست

دوست پیداکردن هنر نیست

دوست پیداکردن مدال قهرمانی است که وقتی به‌دستش می‌آوری، شادی؛ ولی نگه‌داشتنش کلّی هزینه دارد.

دوست پیداکردن هنر نیست

دوست پیداکردن هنر نیست

شنیده‌ایدکه می‌گویند قهرمان‌شدن آسان است و قهرمان‌ماندن سخت؟ دوست پیداکردن همان مدال قهرمانی است که وقتی به‌دستش می‌آوری، شادی؛ ولی نگه‌داشتنش کلّی هزینه دارد:گاهی گذشت، نیاز است و گاهی باید ایثار ، گاهی گوش دادن به حرف هایش کمک است، و گاهی همراهی کرد و گاهی اشک ریختن شادش می کند و گاهی خندیدن . نگه‌داشتن دوست همان نگه‌داشتن جایگاه قهرمانی است.

دوست خوب دوستی است که تو را به‌خاطر خودت دوست داشته باشد؛ وگرنه همین که حس کند به‌دردش نمی‌خوری،تنهایت می‌گذارد.برای‌اینکه #دوستی‌ها بماند، بهترین راه صداقت است. اگه روزی حال نداشتیم،بایدبه دوستمان بگوییم تا سوء‌تفاهم ایجاد نشود. مثلاًاگر سرمان درد می‌کند یا به‌هرعلتی ناراحتیم، باید به او بگوییم که به این دلیل،نمی‌توانیم برایش گوش خوبی باشیم تا خدای‌نکرده از ما نرنجد.

#صداقت باعث می‌شود سوء‌تفاهم پیش نیاید.یادت باشد دوست نگه‌داشتن تمرینی است بزرگ، برای زندگیِ ابدی با عشقی به مراتب بزرگ تر از یک دوست عادی ، یعنی #همسر که می‌خواهیم یک‌عمر باهم باشیم

سه شنبه 15 مرداد 1398  1:08 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها