محاسبه درصد فعالیت فاکتور هشت 8 در بیماران هموفیلی با استفاده از aptt

 
golamalinoory
golamalinoory
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : اسفند 1394 
تعداد پست ها : 249
محل سکونت : کرمانشاه

محاسبه درصد فعالیت فاکتور هشت 8 در بیماران هموفیلی با استفاده از aptt

محاسبه  درصد فعالیت فاکتور هشت  8  در بیماران   همو فیلی  با استفاده از  aptt


درصد فعالیت فاکتور هشت  aptt

دوشنبه 27 خرداد 1398  9:20 PM
تشکرات از این پست
hosinsaeidi
hosinsaeidi
hosinsaeidi
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : بهمن 1394 
تعداد پست ها : 3728
محل سکونت : کرمانشاه
سه شنبه 28 خرداد 1398  1:07 AM
تشکرات از این پست
oskoui
oskoui
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1394 
تعداد پست ها : 1807
محل سکونت : آذربایجان شرقی
سه شنبه 28 خرداد 1398  9:59 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها