پست ویژه : ***چشم به راهی یا همراهی***

 
mty1378
mty1378
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1394 
تعداد پست ها : 7307
محل سکونت : اصفهان

پست ویژه : ***چشم به راهی یا همراهی***

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : چشم به راهی یا همراهی

 

این شکل چیست؟

حالا چشمها را  ببندید یا باز باشد اما کامل توجه کنید ، چیـزي را کـه میگـویم .

خوب تصور کنید:

فصل گرما شروع شده و هوا به قدري گرم شده است که باید حتماً کولر خانـه را راه انداخت. اما چون زمستان گذشته به این خانه آمده ایم، کولر را براي اینکـه جلـوي

دست و پا نباشد در انباري گذاشتیم.اتفاقاً چون اولین وسیله اي بود که از روي ماشین باربري پیاده کردیم، الان زیر همه وسایل است و همه چیز را روي آن چیده ایم.

بگذریم؛ پدرم به یس کار کولر گفته که در اولین فرصت به خانه ما بیاید و

کولر ما را سرویس کند؛ یعنی پوشال آن را عوض کند و موتور و دینامش را روغن کاري. البته پدرم هم که رانندة اتوبوس است به شهر دیگري رفته و تا برگشتن او کار کولر باید تمام شده باشـد.

آخـر مـن مرد خانه ام و قول داده ام که پدرم که آمد، زیر باد کولر استراحت کند! الان هم نشستم و زل زدم به درب خانه کـه کـی سرویس کار کولر می رسد تا به او کولر را در انتهاي انباري نشان بدهم.

کولري که در منزل این آقاي منتظر هست چه کارهایی باید در موردش انجام شود تا باد خنک از آن بیرون بیایـد و کاملاً آماده استفاده باشد؟

ـ در آوردن از انباري

ـ روغن کاري

ـ تعویض پوشال

ـ آماده کردن وسایل (نردبان و..)

ـ خرید پوشال

ـ نصب کلید برق

ـ چک کردن اتصالات آب و برق کولر

ـ خرید کلید برق کولر

ـ پیدا کردن قطعات کولر در انباري(درپوش، پایه، برزنت)

ـ آماده کردن جایی که کولر باید آنجا قرار بگیرد (پشت بام)

 

سوال: به نظر شما انجام همه این کارها به عهده سرویس کار کولر است؟

حالا با کمک هم کارهایی که وظیفۀ سرویس کار است و کارهایی که به او ربطی ندارد و او انجام ندارد و او انجـام نمیدهد را جدا میکنیم:

کارهاي سرویس کار

کارهاي دیگران

  1. تعویض پوشال
  2. روغن کاري
  3. چک کردن اتصالات آب و برق
  4. نصب کلید برق
  5. خرید پوشال و کلید برق
  6. آماده کردن جاي کولر
  1. در آوردن از انباري
  2. آماده کردن وسایل
  3. پیدا کردن قطعات کولر از انباري

 

 

اگر دوست ما بخواهد زودتر به نتیجه برسد و کولر براي استفاده آماده شود باید چه کند؟

آیا اینکه هنوز هیچ کاري نکرده و فقط نشسته و منتظر کولر ساز است، کار درستی است؟ بایدچه کند؟

کارهایی که مربوط به کولر ساز نیست و اگر کولر ساز بیاید، معطل میشود و میایستد تا آنهـاانجـام شـوند را بایـد سریعتر انجام دهد؛

یعنی: موارد قسمت  "کارهاي دیگران " که میتواند با کمک بقیه اعضاي خانواده انجام دهد.

کمی فکر کنید و ببینید که بعد از اینکه همه کارهاي مربوط به دیگران را انجام داد، آیا میتواند کار دیگري هـم انجـام بدهد تا وقتی سرویس کار کولر آمد، کار زودتر به نتیجه برسد؟

با توجه به اینکه دوست ما اصلاً با سرویس کردن کولر آشنایی ندارد، کارهایی کـه بـر عهـدة سـرویس کار اسـت را  می توان اینگونه تقسیم کرد:

پس دوست ما اگر این دو کار را هم انجام بدهد، خیلی زودتر به نتیجه میرسد، هر چند اگر هم این کارها را انجـام ندهد، بر خلاف کارهاي قبلی، خود سرویس کار انجام می دهد و معطل نمی شود.

جمع بندي و بررسی دوباره

 ببینیم کارهاي کولر چقدر وقت لازم دارند:

با توجه به این زمانبندي اگر:

ـ دوست ما بنشیند تا کولر ساز بیاید و بعد کارها را شروع کنند = کولر 10ساعت کار دارد.

5 ساعت معطلی سرویس کار+  5ساعت کار او.

ـ دوست ما کارهاي دیگران را تا آمدن سرویس کار انجام دهد، وقتی سرویس کار آمد کولر5 ساعت کار دارد.

ـ دوست ما به جز کار دیگران، کارهاي کولرساز را که می تواند هم انجام بدهد،کولر    2ساعت کار دارد و خیلی سریع کار تمام می شود و قطعاً قبلاً رسیدن پدرش کولر آماده است و او سر قولش مانده است.

نتیجه = کسی که منتظر است و آرزو دارد اتفاقی بیفتد، میتواند کاري کند که آن اتفاق زودتر بیفتد.

معماي حدیثی

چه کسی می تواند کلمات این حدیث را کامل کند؟

ا ف ض ل   ا ل ا ع م ا ل  ا ن ت ظ ا ر  ا ل  ف ر ج                          افضل الاعمال انتظار الفرج

معنی این حدیث را چه کسی می داند؟

»برترین کارها، انتظار گشایش (ظهور امام زمان (عج)) است

این »انتظار«که بهترین و بالاترین کار است، یعنی چه؟

اصلاً اینکه بنشینیم و هیچ کار خاصی انجام ندهیم، »کار«و »عمل«است که بخواهد بهترین باشد؟

پس انتظار در این حدیث این معنی را نمی دهد و منظور منتظر بوده و انجام کاري است که انتظار زودتر تمام شود و ظهور حضرت اتفاق بیفتد.

با چیزهایی که یاد گرفتید، به نظر شما، آیا ما میتوانیم کاري کنیم که حضرت زودتر ظهـورکنند؟چـه کـاري؟

فرمول کار

براي اینکه به جواب درست برسیم، بیایید از کاري که دوستمان بـراي زودتـر درسـت شـدن کـولر انجـام داد درس بگیریم و مراحل زیر را طی کنیم:

  1. اصلاً در دنیا چه کاري قرار است انجام بشود که با ظهور حضرت کامل میشود؟

مهمترین آنها عبارتند از:

ـ مؤمن و درستکار شدن انسانها

ـ ایجاد حکومت اسلامی در تمام دنیا

ـ برقراري عدالت در بین همه مردم

ـ روشن و کامل بیان کردن و اجراي صحیح دستورات قرآن و دین اسلام

         2. حالا بیایید مثل قضیه کولر، این کارها را دسته بندي کنیم:

وضعیت الآن:

وضعیت الان ما این طور است اگر خیلی خوب باشیم و اصلاً یادمان باشد که امام زمانی هم  هست، نشسته ایم و زل  زدیم به خانه کعبه که کی امام ظهور می کند، براي همین اصلاً نه به فکر هستیم و نه تلاش می کنیم کـه آدم هـاي بـا  ایمان و درستکاري بشویم.

چون این کار را نمی کنیم، لذا حضرت الان معطل است.چـون ایـن کـار ماسـت و حضـرت معطل است که بلکه در تمام دنیا فقط 313 نفر این وظیفه خود را انجام بدهند تا ایشان کار خود را شروع کند.

یعنی ما هم باید دل خود را مثل آن کولر از بین افکار و کارهاي مختلف بیرون بکشیم و تمیز و پاکیزه کنیم تا امـام بیاید و آن را بسیار بهتر و زیباتر و مؤمن تر بکند.

چه میتوان کرد تا ظهور نزدیکتر شود؟

- کارهاي خودمان را هر چه سریعتر تصمیم بگیریم که انجام بدهیم و راه آن (آن گونه که ائمه وعلمـاي بـزرگ فرموده اند) ترك گناه و انجام واجبات دینی است.

ـ بعضی از کارهاي حضرت را که می توانیم به تنهایی یا با کمک همدیگر انجام بدهیم.البته به لطف خدا ملت ما  یکی از این کارهاي بسیار مهم را که در طول تار یخ سابقه نداشته انجام داده و آن تشکیل جمهوري اسلامی به رهبري  نایب امام زمان عج اﷲ است که با انقلاب اسلامی در سال  57 ایجاد شد.

-کار دیگر هم این است که بین خودمان و تا حدي که می فهمیم به کسی ظلم نکنیم و انصاف داشته باشیم و در حد  توان هم به مظلومان کمک کنیم.

 

وقتي مي گوييم علي غريب بود لعنت ميکنيم مردمان آن زمان را 
وقتي مي گوييم حسين غريب بود لعنت ميکنيم مردمان آن زمان را
 خدا نکند روزي بگويند مهدي غريب بود که آينده گان لعنتمان کنند

 

!جنـگ نـرم , تـفـنـگ نميخواهد چـادر ميخواهد


 

یک شنبه 8 بهمن 1396  06:25 ب.ظ
تشکرات از این پست
farshon mohammad98 rozgol shayesteh2000 taha_h siryahya ravabet_rasekhoon zahra_53 borkhar
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 39623
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:پست ویژه : ***چشم به راهی یا همراهی***

جای این پست درتالا رمهدویت است

باتشکرازمطلب خوبتون

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

دوشنبه 9 بهمن 1396  10:47 ق.ظ
تشکرات از این پست
shayesteh2000 mty1378 ravabet_rasekhoon
mohammad98
mohammad98
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1391 
تعداد پست ها : 6715
محل سکونت : خراسان

پاسخ به:پست ویژه : ***چشم به راهی یا همراهی***

بسیار عالی.

چندبار دیگر هم برای خودم گفته ام و باز هم می گویم تا بالاخره درست شوم:

انظار من و امثال من برای آمدنت یا صاحب الزمان، بدتر از انتظار نیامدنت است ...

هر که دارد هوس کربُــبَـــلا بسم الله

دوشنبه 9 بهمن 1396  09:22 ب.ظ
تشکرات از این پست
shayesteh2000 mty1378 ravabet_rasekhoon farshon
asdfg_zxcvb11
asdfg_zxcvb11
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : آذر 1394 
تعداد پست ها : 1946
محل سکونت : کرمان

پاسخ به:پست ویژه : ***چشم به راهی یا همراهی***

باسلام،

متن جالبی بوذ. سپاس. البته برای تمامی این موارد بایستی شرایط افرادی که می خواهند سرویس کاری را انجام دهند در نظر گرفت. مثلا افراد مسن قادر به حتی کوچکترین موارد از موارد مذکور نمی باشند.

شنبه 5 اسفند 1396  10:43 ق.ظ
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها