سخنی از گوته

 
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

سخنی از گوته

در این تاپیک سخنان ارزشمند گوته قرار گرفته می شود 

دوشنبه 6 شهریور 1396  9:40 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از گوته

هیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد 

دوشنبه 6 شهریور 1396  9:41 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از گوته

هر کس با استعدادهایی خلق شده که باید آنها را به کار بندد . به کار بستن آنها ، بزرگترین سعادت در زندگی هر فرد است

دوشنبه 6 شهریور 1396  9:41 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از گوته

هرکس باید روزانه یک آواز بشنود ، یک شعر خوب بخواند و در صورت امکان چند کلمه حرف منطقی بزند

دوشنبه 6 شهریور 1396  9:42 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از گوته

هر چه نور بیشتر باشد ، سایه عمیق تر است

دوشنبه 6 شهریور 1396  9:42 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از گوته

کار ما نماینگر قابلیت های ماست 

دوشنبه 6 شهریور 1396  9:43 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از گوته

کوشش اولین وظیفه انسان است

دوشنبه 6 شهریور 1396  9:43 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از گوته

کسی که دارای عزمی راسخ است ،جهان را مطابق میل خویش عوض می کند

دوشنبه 6 شهریور 1396  9:44 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از گوته

جوانی نیز مانند پاک ترین و بهترین عشقها سرانجامی ندارد 

دوشنبه 6 شهریور 1396  9:45 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از گوته

قلب معزور و خودخواه هرگز نمی تواند از سرگیجه و بی حوصلگی بگریزد.

دوشنبه 6 شهریور 1396  9:45 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از گوته

جوانی نیز مانند پاک ترین و بهترین عشقها سرانجامی ندارد

دوشنبه 6 شهریور 1396  9:45 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از گوته

خدایا هنر چقدر بلند وعمر چه اندازه کوتاه است

دوشنبه 6 شهریور 1396  9:46 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از گوته

طوفان های حوادث، اخلاقیات و روحیات انسان را تقویت می کند

دوشنبه 6 شهریور 1396  9:46 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از گوته

وظیفه ای را که از همه به شما نزدیک تر است انجام دهید

دوشنبه 6 شهریور 1396  10:02 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از گوته

مردان شجاع فرصت می آفرینند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می نشینند

دوشنبه 6 شهریور 1396  10:15 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها