سخنی از جبران خلیل جبران

 
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

سخنی از جبران خلیل جبران

در این تاپیک سخنان جبران خلیل جبران قرار می گیرد

شنبه 4 شهریور 1396  10:21 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از جبران خلیل جبران

تا هنگامي كه كاري با شور و اشتياق درنياميزد، پوچ و ميان‌تهي خواهد بود.

شنبه 4 شهریور 1396  10:23 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از جبران خلیل جبران

چشمه ساري كه خود را در اعماق درون شما پنهان ساخته است، روزي قد خواهد كشيد و فوران خواهد كرد و با ترنم و نغمه، راه دريا را در پيش خواهد گرفت.

شنبه 4 شهریور 1396  10:24 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از جبران خلیل جبران

هنگامي كه به بالاي كوه رسيديد، تازه آغاز بالا رفتن است.

شنبه 4 شهریور 1396  10:24 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از جبران خلیل جبران

عشق به زندگي از راه كار، به معناي دوستي و يكدلي با دروني‌ترين راز زندگي‌ست.

شنبه 4 شهریور 1396  10:25 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از جبران خلیل جبران

 چیزی که بیشتر مرا به‌این شیوه معتقد کرده‌است، همانا رعایت معنی و طبیعت خاص هرچیز است و هیچ حسنی برای شعر و شاعر بالاتر از این نیست که بهتر بتواند طبیعت را تشریح کند و معنی را به‌طور ساده جلوه دهد. نیما یوشیج

شنبه 4 شهریور 1396  10:26 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از جبران خلیل جبران

پند آموز است ماجراي مردي كه زمين را مي كاويد تا ريشه هاي بي ثمر را از دل آن بيرون كشد، اما ناگاه گنجي بزرگ يافت؟!

شنبه 4 شهریور 1396  10:26 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از جبران خلیل جبران

حاشا كه آواز آزادي از پس ميله و زنجير به گوش تواند رسيد و از گلوگاه مرغان اسير.

شنبه 4 شهریور 1396  10:27 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از جبران خلیل جبران

انسان خردمند با مشعل دانش و حكمت، پيش رفته و راه بشريت را روشن مي سازد.

شنبه 4 شهریور 1396  10:27 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از جبران خلیل جبران

به روياها ايمان بياوريد كه دروازه هاي ابديت اند.

شنبه 4 شهریور 1396  10:28 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از جبران خلیل جبران

چه زيباست هنگامي كه در اوج نشاط و بي نيازي هستي، دست به دعا برداري.

شنبه 4 شهریور 1396  10:28 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از جبران خلیل جبران

هر ضعيف و ناچيزي كه در ميان شما عذاب ديده و نابود گشته است، نيرومندترين و ايستاده ترين چيزي است كه در هستي شماست.

شنبه 4 شهریور 1396  10:29 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از جبران خلیل جبران

آموختن تنها سرمايه اي است كه ستمكاران نمي توانند به تاراج ببرند.

شنبه 4 شهریور 1396  10:29 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از جبران خلیل جبران

حيات درختان در بخشش ميوه است. آنها مي بخشند تا زنده بمانند، زيرا اگر باري ندهند، خود را به تباهي و نابودي كشانده اند.

شنبه 4 شهریور 1396  10:30 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از جبران خلیل جبران

اگر بكوشي و در پي نصيبي حتي براي خود باشي، بدان كه صالحي.

شنبه 4 شهریور 1396  10:30 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها