0

آموزش زبان فرانسه

 
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43889
محل سکونت : خراسان رضوی

آموزش زبان فرانسه

برآن شدم تاآموزش زبان فرانسه رودرخدمتتون باشم باشدکه تاثیربیوفتد.باتشکر

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

دوشنبه 2 اسفند 1395  1:34 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43889
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان فرانسه

به درس 1 از مجموعه آموزش زبان فرانسه برای نوآموزان خوش آمدید. در درس اول می خواهیم با الفبای زبان فرانسوی و برخی از قواعد تلفظی این زبان آشنا شویم.

الفبای زبان فرانسه

الفبای زبان فرانسه کاملا مشابه الفبای انگلیسی است. پس یادگیری آن برای شما اصلا مشکل نخواهد بود. حتی ترتیب حروف در الفبای فرانسه هم با انگلیسی مشابه است. تنها تفاوت در نحوه ادا کردن حروف در الفباست. جدول زیر حروف الفبای زبان فرانسه را به شما نشان می دهد. فایل صوتی زیر به شما در تلفظ حروف الفبای زبان فرانسه کمک می کند:

پخش‌کننده صوت

00:00

00:00

برای افزایش یا کاهش صدا از کلیدهای بالا و پایین استفاده کنید.

a /a/ j /ʒi/ s /ɛs/
b /be/ k /ka/ t /te/
c /se/ l /ɛl/ u /y/
d /de/ m /ɛm/ v /ve/
e /ə/ n /ɛn/ w /dubləve/
f /ɛf/ o /o/ x /iks/
g /ʒɜ/ p /pe/ y /igrɛk/
h /aʃ/ q /ky/ z /zɛd/
i /i/ r /ɛʀ/    

 

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

دوشنبه 2 اسفند 1395  1:35 PM
تشکرات از این پست
nice007
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43889
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان فرانسه

تلفظ حروف در زبان فرانسه

تلفظ حروف و کلمات در زبان فرانسه در ابتدا برای همه زبان آموزان پیچیده است. برای درک بهتر تلفظ در این زبان باید به تفاوت ساختاری آن با فارسی دقت کنید. در زبان تقریبا تمام حروف به طور مستقیم به یک صدا تبدیل می شوند. حروف بی صدا به جز در مواردی معدود (مانند “و” در واژه خواهر) وجود ندارند.

تلفظ در زبان فرانسه در شکل اولیه از دو جهت با فارسی متفاوت است. اول اینکه ترکیبی از حروف در زبان فرانسه می توانند صدایی متفاوت را ایجاد کنند. احتمالا با در زبان انگلیسی هم تا حدی با این موضوع برخورد کرده اید مثلا ترکیب S+H صدای “ش” را در انگلیسی می سازد. ما معادلی برای این موضوع در فارسی نداریم. در زبان فرانسه ساختن این ترکیب های به مراتب پیچیده تر و رایج تر است. چند حرف می توانند به شکل های مختلف با هم ترکیب شوند و یک صدا را بسازند. پس در طور یادگیری تلفظ زبان فرانسه باید ساختار فارسی را برای یادگیری تلفظ فراموش کنید.

تفاوت دوم زبان فارسی و فرانسه در بی صدا بودن برخی حروف است. زبان فرانسه قواعد متفاوتی برای عدم تلفظ حروف دارد. این قواعد به هیچ عنوان غیر قابل درک نیستند. همانطور که نهایتا شما با این موضوع کنار آمده اید که حرف e در انتها کلمات انگلیسی خوانده نمی شود (مثلا bike را بایک می خوانیم نه بایکه) با قواعد تلفظ زبان فرانسه هم کنار خواهید آمد.

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

دوشنبه 2 اسفند 1395  1:35 PM
تشکرات از این پست
nice007
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43889
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان فرانسه

جدول تلفظ حروف

در جدول های پایین به برخی از قواعد اصلی و پایه در تلفظ زبان فرانسه می پردازیم. توجه داشته باشید که در این سطح از شما انتظار نمی رود که این قواعد را کاملا یاد بگیرید. (در طول درس های اولیه ما برای همه کلمات و جملات تلفظ آنها را آماده کرده ایم.) اما نیاز است به درک درستی از ساختار تلفظ در زبان فرانسه برسید.

IPA یا فونتیک حروف به شکلی از استاندارد از آوانویسی گفته می شود. سعی می کنیم در درس های اول آوانویسی واژه ها را در کنار آنها داشته باشیم تا بتوانید صداهای آنها را بهتر درک کنید. سعی کنید خودتان را در جدول با آوا نویسی ها آشنا کنید.

نکته: صداهای معادل شده در قسمت تلفظ حروف معادل های نزدیک به آن صدا هستند. توجه داشته باشید که در زبان فرانسه تقریبا تمام حروف صدادار (و بخشی از حروف بی صدا) به صورت متفاوتی از فارسی تلفظ می شوند. پس اگر می خواهید لهجه غلیظ فارسی نداشته باشید باید با تلفظ به صدایی که می شنوید برسید.

 

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

دوشنبه 2 اسفند 1395  1:36 PM
تشکرات از این پست
nice007
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43889
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان فرانسه

حروف و ترکیب حروف صدا دار

IPA       نحوه تلفظ کلمات مثال

حروف/ ترکیب حروف سازنده این صدا

[i]

ای

 vie ,  midi ,  lit ,  riz 

i, y

[y]

او

 rue ,  jus ,  tissu ,  usine 

u

[e]

اِ

 blé ,  nez ,  cahier ,  pied 

é, et, در پایان کلمه er و ez

[ø]

اُ

 jeu ,  yeux ,  queue ,  bleu 

eu

[ɛ]

 تفریبا اِ کشیده

 lait ,  aile ,  balai ,  reine 

e, è, ê, ai, ei, ais

[œ]

بین اُ و اِ

 sœur ,  œuf ,  fleur ,  beurre 

œu, eu

[a]

آ

 chat ,  ami ,  papa ,  salade 

a, à, â

[ɑ]

آ کشیده تر

 bas ,  âne ,  grâce ,  château 

a, â

[u]

او

 loup ,  cou ,  caillou ,  outil 

ou

[o]

بین اُ و او

 eau ,  dos ,  escargot ,  hôtel 

o, ô

[ɔ]

آ کوتاه تا حدی به سمت اُ

 sol ,  pomme ,  cloche , horloge 

o

[ə]

بین اَ و اِ

 fenêtre ,  genou ,  cheval , cerise 

e

 

حروف شبه صدادار فرانسوی
IPA نحوه تلفظ کلمات مثال حروف/ ترکیب حروف سازنده این صدا
[w] مشابه واو در زبان عربی  fois ,  oui ,  Louis oi, ou
[ɥ] واو عربی + ای  lui ,  suisse  ui
[j] مشابه حرف بی صدای “ی”  oreille ,  Mireille  ill, y

 

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

دوشنبه 2 اسفند 1395  1:36 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43889
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان فرانسه

صداهای تو دماغی

صداهای تو دماغی زبان فرانسه صداهایی هستند که در فارسی هیچ معادلی ندارند. ممکن است شما در زمان غرغر کردن یا ادا درآوردن و مسخره بازی صداهای مشابهی را درآورده باشید اما در زبان فرانسه این صداها بخشی از ساختار تلفظ زبان را ساخته اند. این صداها مشابه صداهای قبلی گفته شده هستند اما تو دماغی تلفظ می شوند. گاهی انتهای این صداها تا حدی به سمت صدای نون می رود.

 

صداهای تو دماغی زبان فرانسه
IPA نحوه تلفظ کلمات مثال حروف/ ترکیب حروف سازنده این صدا
[ã] آ تو دماغی  gant ,  banc ,  dent  en, em, an, am, aon, aen
[ɛ̃] اِ تو دماغی  pain ,  vin ,  linge  in, im, yn, ym, ain, aim, ein, eim, un, um,
en, eng, oin, oing, oint, ien, yen, éen
[œ̃] بین اُ و اِ تو دماغی  brun ,  lundi ,  parfum  un
[õ] بین اُ و او تو دماغی  rond ,  ongle ,  front  on, om

 

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

دوشنبه 2 اسفند 1395  1:37 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43889
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان فرانسه

حروف بی صدای فرانسوی
ex + صدادار اِگز  examen ,  exercice 
ex + بی صدا اِکس  exceptionnel ,  expression 
ch (برای کلمات با ریشه لاتین) ش  architecte ,  archives 
ch (برای کلمات با ریشه یونانی) ک  orchestre ,  archéologie 
ti + vowel (éبه جز ) سی  démocratie ,  nation 
c + e, i, y; or ç س  cent ,  ceinture ,  maçon 
c + a, o, u ک  caillou ,  car ,  cube 
g + e, i, y ژ  genou ,  gingembre 
g + a, o, u گ  gomme ,  ganglion
th ت  maths ,  thème ,  thym 
j ژ  jambe ,  jus ,  jeune 
qu, q آخر کلمات ک  que ,  quoi ,  grecque 
h ساکت  haricot ,  herbe ,  hasard 
صدادار + s + صدادار ز  rose ,  falaise ,  casino 
x + صدادار ز  six ans ,  beaux arts 
پایان کلمه x س  six ,  dix ,  soixante  (فقط همین 3 کلمه!)

نکته 1: زبان فرانسه حروف ناخوانده زیادی دارد. تقریبا تمام حروف بی صدا در آخر کلمات به جز حروف  C, R, F و L تلفظ نمی شوند.

نکته 2: فرانسوی ها کلمات را در جمله هم به صورت به هم چسیده می خوانند پس ممکن است حرف آخر یک کلمه با حرف اول کلمه بعد ترکیب شود و تا حدی متفاوت تلفظ شود.

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

دوشنبه 2 اسفند 1395  1:37 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43889
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان فرانسه

به درس 2 از مجموعه آموزش زبان فرانسه برای نوآموزان خوش آمدید. در این درس می خواهیم با جنسیت اسامی در زبان فرانسه آشنا شویم.

در زبان فرانسه اسامی می توانند یکی از دو جنسیت مذکر یا مونث را داشته باشند. دانستن نکات زیر به شما در شناختن جنسیت اسامی کمک می کند:

 • در مورد موجودات زنده ای که دارای جنسیت هستند در بیشتر موارد جنسیت گرامری آنها از جنسیت طبیعی آنها تبعیت می کند. یعنی افراد و حیوانات نر تقریبا همیشه اسم مذکر دارند.
 • در مورد اسامی که به اشیا یا مفاهیم انتزاعی اشاره می کند جنسیت معمولا با توجه به حروف آخر اسامی مشخص می شود. این قواعد تا حدی برای سطح ابتدایی پیچیده هستند ولی در اینجا تا حدی ساده به آنها اشاره می کنیم.
 • حالت جمع اسامی فاقد جنسیت است. یعنی حالت جمع اسامی مذکر و مونث تفاوتی با هم ندارد.

روشهای شناسایی جنسیت اسامی

ساده ترین روش برای شناسایی جنسیت اسامی توجه به حروف تعریف آن است. حروف تعریف تا حد زیادی می توانند به شما در تشخیص جنسیت اسامی کمک کنند. در زبان فرانسه یک اسم با توجه به جنسیت یا شرایطش می تواند 4 حالت متفاوت از حروف تعریف معرفه را داشته باشد:

 • برای اسامی مذکری که با حروف بیصدا شروع می شوند از حرف تعریف “le” استفاده می شود.
 • برای اسامی مونثی که با حروف بیصدا شروع می شوند از حرف تعریف “la” استفاده می شود.
 • برای اسامی مذکر یا مونثی که با حروف صدادار شروع می شوند از حرف تعریف “‘l” استفاده می شود.
 • برای همه اسامی جمع از حرف تعریف “les” استفاده می شود.

جدول زیر به صورت خلاصه همین موضوع را نشان میدهد:

مذکر مونث پیش از حرف صدادار جمع
 le lit 


/lə li/
تخت

 la pomme 


/la pɔm/
سیب

 l’oiseau 


/lwazo/
پرنده

 les gants 


/le ɡɑ̃/
دستکش ها

نکته 1: اگر اسامی جمع با حروف صدادار شروع شوند باز هم از les استفاده می کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

 l’oiseau (پرنده)  les oiseaux  (پرنده ها)

نکته 2: برای اسامی که با حروف صدادار شروع می شوند نمی توان از حرف تعریف معرفه برای تشخیص جنسیت استفاده کرد. (معمولا در لغت نامه هم جنسیت این اسامی را کنار آنها می نویسند)

چطور جنسیت اسامی فرانسوی را یادبگیریم؟

در طول زمان تا حدی با قواعد شناسایی جنسیت اسامی در زبان فرانسه آشنا خواهید شد. اما در سطح ابتدایی هر زمان اسمی را یاد میگیرید جنسیت آن را هم یاد بگیرید. در مورد اسامی که حروف صدادار شروع می شوند جنسیت آنها در کنار اسم نوشته می شود. در ضمن همیشه می توانید از لغت نامه هم برای این کار کمک بگیرید.

 

تمرین: جنسیت اسامی زیر را شناسایی کنید:

le cheval

la colombe

des filles

la maison

le bruit

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

یک شنبه 8 اسفند 1395  11:44 AM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43889
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان فرانسه

به درس 3 از مجموعه آموزش زبان فرانسه برای نوآموزان خوش آمدید. در این درس می خواهیم با ضمایر شخصی در زبان فرانسه آشنا شویم.

ساختار ضمایر شخصی در زبان فرانسه تا حد زیادی مشابه فارسی است و تا حد بیشتری به انگلیسی شباهت دارد پس یادگیری آن بسیار ساده خواهد بود. ضمایر شخصی زبان فرانسه با توجه به اول، دوم یا سوم شخص بودن و مفرد و جمع بودن از هم تفکیک می شوند. البته تنها برای ضمایر سوم شخص جنسیت هم در ضمایر تاثیر گذار است.

نکته: ضمایر معرفی شده در این بخش ضمایر شخصی فاعلی هستند. در درسهای آینده در مورد ضمایر شخصی دیگر صحبت می کنیم.

جدول ضمایر شخصی

  مفرد جمع
  فرانسه تلفظ فارسی فرانسه تلفظ فارسی
اول شخص je  /ʒə/ من nous  /nu/ ما
دوم شخص tu  /ty/ تو (دوستانه) vous  /vu/ شما (تو محترمانه)
سوم شخص il  elle  on  /il/
/ɛl/
/ɔ̃/
او، آن (مذکر)
او، آن (مونث)
یک، یکی، چیزی، کسی
 ils elles  /il/
/ɛl/

آنها (مذکر)

آنها (مونث)

 

نکات مرتبط با ضمایر

 • ضمایر il و elle زمانی که برای اشیاء استفاده شوند در واقع معنای “این” یا “آن” می دهند. توجه داشته باشید که در زبان فرانسه برای هر اسم مذکر یا مونث (بدون توجه به اینکه جنسیت طبیعی آن چیست) باید از ضمیر مناسب استفاده کرد.
 • اگر بخوانید به چند فرد یا چیز مونث اشاره کنید از ضمیر elles استفاده می کنید برای افراد یا چیزهای مذکر هم به همین صورت از ضمیر ils استفاده می کنید. اگر به مجموعه ای از افراد یا چیزهای مذکر و مونث اشاره می کردید از ilsاستفاده می کنید.
 • مانند زبان فارسی در فرانسه هم برای اشاره محترمانه به دوم شخص از حالت جمع آن استفاده می شود.
 • در صورتی که ضمیر je یا tu پیش از واژه ای که با حروف صدادار شروع می شود قرار بگیرند به صورت j’ و t’ کوتاه می شوند.
 • ضمیر on در واقع یک ضمیر نکره است. تا حدی شبیه استفاده ای که ما از واژه “یارو”، “طرف” می کنیم است، البته این ضمیر معادل دقیقی در فارسی یا انگلیسی ندارد. اما بعدا با کاربرد آن بیشتر آشنا خواهید شد.

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

یک شنبه 15 اسفند 1395  11:11 AM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43889
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان فرانسه

به درس 4 از مجموعه آموزش زبان فرانسه برای نوآموزان خوش آمدید. در این درس می خواهیم با فعل être به معنی بودن آشنا شویم و از آن برای ساختن جملات ساده استفاده کنیم.

مثل بیشتر زبان های اروپایی در زبان فرانسه نیز فعل بودن (être) یک فعل کاملا بی قاعده است. این بدان معناست که شما باید نحوه صرف شدن آن را برای حالت ها و ضمایر مختلف یاد بگیرید. در درس قبل با ضمایر شخصی زبان فرانسه آشنا شدیم. حالا سعی می کنیم فعل بودن را برای هر یک از این ضمایر صرف کنیم. جدول زیر نحوه صرف این فعل را به شما نشان می دهد:

 

من هستم   je suis  /ʒə sɥi/ ما هستیم   nous sommes  /nu sɔm/
تو هستی   tu es  /ty ɛ/ شما هستید   vous êtes  /vu zɛt/
او (مذکر) هست
او (مونث) هست
یکی هست

  il est 

 elle est 


  on est 

/il ɛ/
/ɛl ɛ/
/ɔ̃ nɛ/

آنها (مذکر) هستند.

آنها (مونث) هستند.

  ils sont 


  elles sont 

/il sɔ̃/
/ɛl sɔ̃/

فعل être یکی از پرکاربرد ترین افعال زبان فرانسه است پس نحوه صرف آن را به خوبی یاد بگیرید. از طریق استفاده از این فعل می توانید جملات ساده ای بسازید و خود را معرفی کنید:

  Je suis Mahshid. 

(من مهشید هستم.)

  Vous êtes Tom. 

(تو تام هستی.)

  Il est Reza. 

(او رضا است.)

  Elle est Paria. 

(او پریا است.)

 

صحبت کردن در مورد شغل ها

برای تمرین بیشتر فعل بودن سعی می کنیم به شغل افراد اشاره کنیم. اشاره کردن به شغل افراد در زبان فرانسه تا حد زیادی مشابه فارسی است. در فارسی ما جمله را به صورت “من یک … هستم.” می سازیم. برای مثال “من یک معلم هستم.”، “تو یک راننده هستی” و به همین صورت. معادل “یک” در زبان فرانسه واژه “un(e)” است. حرف “e” به این دلیل داخل پرانتز قرار گرفته که تنها برای اسامی مونث استفاده می شود.

 

 un acteur  (یک بازیگر مرد)  une actrice  (یک بازیگر زن)

حالا یک جمله ساده را در مورد تام کروز می سازیم!

 

  Tom cruise est un acteur. 

(تام کروز یک بازیگر است.)

حالا همین جمله را در مورد یک بازیگر زن می سازیم. برای مثال جنیفر لورنس

  Jennifer Lawrence est une actrice. 

(جنیفر لورنس یک بازیگر است.)

 

نکته: تنها برخی شغل ها در زبان فرانسه دارای جنسیت مونث هستند. در صورتی که شغلی شکل مونث نداشت برای زن و مرد از شکل مذکر آن استفاده می کنید. در این صورت همیشه از un برای  اشاره استفاده می شود. به مثال زیر توجه کنید:

 un chef  (آشپز مرد/زن)

  Mahshid est un chef. 

(مهشید یک آشپز است.)

  Reza est un chef. 

(رضا یک آشپز است.)

 

اسامی شغل های بیشتر

  un médecin  (پزشک)

 un artiste ,  une artiste  (هنرمند مرد / هنرمند زن)  un ingénieur  (مهندس)  un avocat ,  une avocate  (وکیل مرد / وکیل زن)  un policier  (پلیس)  un professeur  (معلم)  un gérant  (مدیر)  un étudiant ,  une étudiante  (دانش اموز، دانشجوی مرد / زن)

 

تمرین: سعی کنید با شغل هایی که یاد گرفتید جملات ساده در مورد افراد واقعی یا خیالی بسازید.

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

یک شنبه 22 اسفند 1395  1:42 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43889
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان فرانسه

به درس 5 از مجموعه آموزش زبان فرانسه برای نوآموزان خوش آمدید. در این درس می خواهیم در مورد نحوه جمع بستن اسامی در زبان فرانسه صحبت کنیم.

قبلا با حرف تعریف حالت جمع آشنا شده اید و می دانید برای اسامی جمع در زبان فرانسه از حرف تعریف “les” استفاده می کنیم. ساختار عمومی جمع بستن اسامی در زبان فرانسه بسیار آسان است. برای ساختن حال جمع از هر اسم کافیست به آخر آن “s” اضافه کنیم. این ساختار عمومی استثناهایی دارد که در این درس بیشتر به آنها می پردازیم.

نکته: استثناهای اشاره شده در این درس تمام حالت های ممکن را پوشش نمی دهد بلکه تنها به بیان رایجترین استثناها بسنده شده.

استثناها

 • اگر یک اسم در شکل عادی هم به –s ختم می شد هیچ چیز به آن اضافه نمی کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

  le bus  (اتوبوس)

 les bus  (اتوبوس ها)
 • اگر یک اسم به –eu یا –eau ختم می شد به جای –s به آن –x اضافه می کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

  le bateau  (قایق)

 les bateaux  (قایق ها)
 • اگر یک اسم مذکر به –al یا –ail ختم می شد این حروف را (-al یا –ail را) را با –aux جایگزین کنید. به مثال زیر توجه کنید:

  le cheval  (اسب)

 les chevaux  (اسب ها)

نکته: اسامی هستند که از این سه استثنا هم تبعیت نمی کنند. در واقع آنها استثناهایی برای استثناها هستند! اما تعداد آنها زیاد نیست و لازم نیست حالا نگران آنها باشید.

 

تمرین: حالت جمع اسامی زیر را بسازید (از درس قبل به خاطر دارید که un به معنای یک است!):

un journal

un vitrail

le billet

un rail

un festival

un cheveu

un pneu

un château

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

جمعه 4 فروردین 1396  8:54 AM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43889
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان فرانسه

به درس 6 از مجموعه آموزش زبان فرانسه برای نوآموزان خوش آمدید. در این درس قصد داریم در مورد حرف تعریف نکره و حروف اشاره صحبت کنیم.

در درس دوم و در طول یادگیری جسنیت اسامی با حروف تعریف معرفه آشنا شدید. اما شاید شما کاربرد حروف تعریف را ندارید. پس پیش از معرفی حروف تعریف نکره بهتر است با مفهوم حروف تعریف بیشتر آشنا شویم.

کاربرد حروف تعریف چیست؟

حروف تعریف معرفه یا نکره در واقع شناخته شده یا ناشناخته بودن اسم را نشان می دهند. به جمله های زیر دقت کنید:

یک پسر آمد.

پسر آمد.

در جمله اول پسر به خصوصیت کلی اسم اشاره می کند. در واقع از آن اسم ما تنها می توانیم همان اطلاعاتی که اسم به ما داده استخراج کنیم در حالی که در جمله دوم اشاره ما به یک پسر مشخص است. پسری که ما از قبل می شناسیم.

در زبان فارسی ما حرف تعریف معرفه نداریم. البته گاهی با اضافه کردن کسره به انتهای اسم بیشتر بر روی معرفه بودن آن تاکید می کنیم. اما حرف تعریف نکره داریم. ما شکل نکره از اسم را به دو صورت می سازیم. یا به آن “یک” اضافه می کنیم یا به آخر آن “-ی” اضافه می کنیم که هر دو عمکلرد نسبتا مشابهی دارند.

شاید شما از قبل با در زبان های دیگر با حروف تعریف یا علائم تعریف معرفه اشنا باشید. مثلا در انگلیسی ما حرف تعریف “the” را داریم یا در عربی به ابتدای اسم “ال-” اضافه می کنیم. در زبان فرانسه همانطور که قبلا گفتیم حرف تعریف می تواند جنسیت اسم را نیز نشان دهد.

با حروف تعریف معرفه از قبل آشنا شده اید ولی اشاره مجدد به آنها ضرری ندارد:

مذکر مونث پیش از حرف صدادار جمع
le
/lə/
la
/la/
l’
/l/
les
/le/

 

با حروف تعریف نکره هم در درس چهار تا سطحی مختصر آشنا شدید. در حالت های مفرد (مونث و مذکر) حرف تعریف نکره تقریبا معنای “یک” می دهد و در حالت جمع معنای “تعدادی” یا “مقداری”.

مذکر مونث جمع
 un 

/œ̃̃ /

 une 

/ yn /

 des 

/de/

 

همانطور که می بینید، حروف تعریف نکره حالت پیش از حرف صدادار ندارند. مثل های زیر نحوه استفاده از آن را بیشتر نشان می دهد:

  un lit  (یک تخت)

 une pomme  (یک سیب)  des gants  (چند دستکش)

 

حروف اشاره

از حروف اشاره همانطور که از اسمشان مشخص است برای اشاره به چیزهای استفاده می کنیم. رایجترین حروف اشاره در زبان فارسی چهار حرف اشاره “این، آن، اینها، آنها” هستند. ما برای اشاره به اجسام نزدیک از این و اجسام دور از آن استفاده می کنیم. دو حرف دیگر هم حالت جمع این و آن هستند. در زبان فرانسه حروف اشاره از نظر اشاره به دور و نزدیک فرقی با هم ندارند. بلکه تفاوت حروف اشاره به جنسیت اسم مورد اشاره و مفرد و جمع بودن آن است.

برای آشنایی با حروف اشاره در زبان فرانسه جدول زیر را ببنید:

مذکر مذکر و قبل از حروف صدادار مونث جمع
 ce lit 


/sə li/
این/آن تخت

 cet oiseau 


/sɛ twazo/
این/آن پرنده

 cette pomme 


/sɛt pɔm/
این/آن سیب

 ces gants 


/se ɡɑ̃/
اینها/آنها دستکشها

نکته 1: در زبان فارسی برای اشاره به اسامی جمع اگر اسم وجود داشته باشد ما از حروف اشاره جمع استفاده نمی کنیم. در اینکار در اینجا فقط برای درک بهتر شما انجام شده.

نکته 2: حرف اشاره cet  تنها برای اسامی مذکر با حرف ابتدایی صدادار استفاده می شود. اگر اسم مونثی حرف اول صدادار داشته باشد از cette  استفاده می کنیم.

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

پنج شنبه 31 فروردین 1396  5:11 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43889
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان فرانسه

در این درس با اعداد 1 تا 10 در زبان فرانسه آشنا خواهیم شد.

زبان فرانسه هم ساختاری مشابه بسیاری از زبان های اروپایی دارد. اعداد 1 تا 10 در این زبان کاملا بی قاعده هستند پس باید تمام آنها را به خوبی یاد بگیرید. جدول زیر اعداد 1 تا 10 زبان فرانسه را به شما یاد می دهد:

1  🔊 Un  /œ̃̃̃/
2  🔊 Deux  /dø/
3  🔊 Trois  /tʀwɑ/
4  🔊 Quatre  /katʀ/
5  🔊 Cinq  /sɛ̃k/
6  🔊 Six  /sis/
7  🔊 Sept  /sɛt/
8  🔊 Huit  /ʽɥit/
9  🔊 Neuf  /nœf/
10  🔊 Dix  /dis/

 

تمرین: اعداد زیر را بخوانید:

5

9

7

4

2

3

1

6

10

8

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

شنبه 13 خرداد 1396  9:25 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43889
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان فرانسه

به درس 8 از مجموعه آموزش زبان فرانسه برای نوآموزان خوش آمدید. در این درس با فعل avoir (داشتن) و نحوه صرف آن در زبان فرانسه آشنا می شویم.

avoir چه کاربردهایی دارد؟

فعل avoir یکی از پرکاربردترین افعال زبان فرانسه است. این فعل در کنار استفاده به عنوان فعل اصلی به عنوان فعل کمکی نیز تقریبا در تمام زمان های کامل (حال کامل، گذشته کامل و آینده کامل) مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجا که avoir یک فعل کاملا بی قاعده است، باید نحوه صرف آن را برای هر حالت یاد بگیرید. در درس 4 با فعل être که خاصیت مشابهی داشت آشنا شدید.

جدول صرف فعل avoir

شخص

avoir 

داشتن (مصدر)
اول شخص مفرد

 🔊 j’ai (= 🔊 je ai )

من دارم
دوم شخص مفرد

🔊 tu as 

تو داری
سوم شخص مفرد

🔊 il a /🔊 elle a

او (مذکر/مونث) دارد
اول شخص جمع

 🔊 nous avons 

ما داریم
دوم شخص جمع

 🔊 vous avez 

شما دارید
سوم شخص جمع

🔊 ils ont 

آنها دارند

 

نکته: j’ai شکل کوتاه شده از je ai به معنای “من دارم” است. احتمالا بیشتر با این شکل سروکار خواهید داشت.

نکته 2: نحوه صرفavoir  برای سوم شخص مفرد مذکر و مونث یکسان است. در واقع این موضوع برای همه افعال زبان فرانسه صادق است.

 

حال سعی می کنیم با استفاده از شکل صرف شده avoir و اسامی زیر جملات ساده بسازیم. سعی کنید کلمات زیر را به همراه جنسیت به خاطر بسپارید:

🔊 le livre (کتاب) 🔊 le stylo (خودکار) 🔊 le crayon (مداد) 🔊 La gomme (پاک کن) 🔊 le carnet (دفتر) 🔊 le sac (کیف)

قبلا با ضمایر اشاره نکره آشنا شده اید. مانند فارسی، برای اسامی که بعد از avoir استفاده می شوند باید از ضمیر اشاره نکره استفاده کنید.

🔊 j’ai un livre . (من یک کتاب دارم.) 🔊 tu as un stylo . (تو یک خودکار داری.) 🔊 il a un crayon . (او [مذکر] یک مداد دارد.) 🔊nous avons une gomme . (ما یک پاک کن داریم.) 🔊 vous avez un carnet . (شما یک دفتر دارید.) 🔊 ils ont un sac . (آنها یک کیف دارند.)

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

چهارشنبه 7 تیر 1396  9:31 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43889
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان فرانسه

به درس 9 از مجموعه آموزش زبان فرانسه برای نوآموزان خوش آمدید. در این درس می خواهیم به صورت عمومی با ساختار صرف افعال در زبان فرانسه آشنا شویم.

صرف فعل یعنی چه؟

صرف یک فعل (یا حتی یک اسم) به معنی ایجاد تغییرات در آن با توجه به خصوصیات جمله یا اجزای جمله است. ساختار عمومی صرف افعال در زبان فرانسه تا حدی مشابه فارسی است. بیشتر افعال در این زبان با توجه به فاعل جمله صرف می شوند (مشابه فارسی). برای درک بهتر به این جمله توجه کنید:

من تو را دیدم.

در این جمله فعل “دیدم” با توجه به فاعل صرف شده، یعنی چون فاعل اول شخص مفرد بوده (من) فعل نیز به همین صورت صرف شده. پس طبیعتا اگر فاعل را عوض کنیم طریق صرف فعل هم عوض می شود. به این جمله توجه کنید:

او تو را دید.

در این جمله فعل دیدن به صورت “دید” صرف شده یعنی به واسطه تغییر فاعل تغییر کرده. تغییر دادن بخش های دیگر مانند مفعول، تاثیری بر روی صرف فعل نمی گذارد پس باید در هنگام صرف جملات تنها به فاعل آنها توجه کنید. جمله زیر را ببنید:

او شما را دید.

با وجود تغییر مفعول فعل دیدن همچنان به صورت قبلی صرف شده.

تفاوت ها و شباهت های صرف افعال در زبان فرانسه

در زبان فارسی برای صرف یک فعل ابتدا پسوند مصدر ساز آن را برمیداریم (یعنی دیدن تبدیل به دید می شود) و سپس پسوند مناسب را برای صرف به آن اضافه می کنیم. زبان فرانسه هم روند نسبتا مشابهی برای صرف افعال دارد.

در زبان فارسی ما از یک سری پسوند مشابه برای همه افعال استفاده می کنیم. یعنی بدون توجه به اینکه فعل ما چیست همه را به صورت مشابه صرف می کنیم. در زبان فرانسه این موضوع صادق نیست. افعال در این زبان با توجه به نوع مصدرشان به صورت های متفاوتی صرف می شوند. در نتیجه پیش از صرف باید نوع فعل را شناسایی کرده و بعد پسوندهای مناسب را به آن اضافه کنیم.

 

انواع افعال از نظر نحوه صرف در زبان فرانسه

در زبان فرانسه افعال را از نظر نحوه صرف به سه دسته کلی دسته بندی می کنند. این دسته ها با توجه به حروف آخر مصدر آنها شناسایی می شوند. جدول زیر این سه دسته را مقایسه می کند:

دسته پسوندی مصدری نحوه صرف و نکات
دسته اول er

صرف این افعال کاملا با قاعده و بسیار ساده است.

نمونه فعل: manger (خوردن)

دسته دوم ir

در این افعال برای حالتهای جمع باید تا حدی فعل را تغییر دهیم.

نمونه فعل: finir (تمام کردن)

دسته سوم ir
indre
oir
ettre

دسته سوم از افعال قواعد پیچیده تری برای صرف دارند و گاهی بی قاعده هستند.

نمونه افعال: atteindre (رسیدن)، partir (ترک کردن)، mettre (قرار دادن)، pouvoir  (توانستن)

 

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

چهارشنبه 7 تیر 1396  9:40 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها