0

3 نکته مهم کاربردی در مورد ضمیر« نا »:

 
8pooria
8pooria
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 5257
محل سکونت : خراسان رضوی

3 نکته مهم کاربردی در مورد ضمیر« نا »:

3 نکته مهم کاربردی در مورد ضمیر« نا »:

۱) «نا»  با فعل مضارع یا أمر 100% مفعول به!

مثال: إنَّ اللّهَ يُشاهِدُنا. براستي خداوند ما را مشاهده مي كند.

      ربّنا اُنصُرْنا علَی القومِ الكافرينَ: پروردگارا! ما را بر قوم كافر ياري فرما.

۲)« نا » با فعل ماضي ، در صیغه های غیر متکلّم مع الغیر100% مفعول به!

مثال: ساعدتنا الوالدة فی الدرس. مادر در درس به ما کمک کرد. (مفعول به)

۳) « نا » با فعل ماضي در صیغه ی متکلّم مع الغیر 3حالت دارد:

الف) فاعل (در صورتی که با فعل معلوم بیاید).

نَصَرْنا المظلوم. ما به مظلوم کمک کردیم!

ب) نایب فاعل( در صورتی که با فعل مجهول آمده باشد).

حُرِمنا عن الإمتحان! ما از امتحان محروم شدیم!

ج) اسم افعال ناقصة ( چنان چه با یکی از افعال ناقصه آمده باشد).

 أصبحنا فرحین! خوشحال شدیم!

 

یک شنبه 18 مهر 1395  7:58 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها