0

جامد_مشتق

 
8pooria
8pooria
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 5257
محل سکونت : خراسان رضوی

جامد_مشتق

#جامد_مشتق

🔰 جامد:
اسمی است که از کلمه دیگری گرفته نشده باشد و به دو دسته مصدری و غیر مصدری تقسیم میشود .

1⃣ جامد مصدری: اسم جامدی که میتوان از آن مشتق ساخت = عدل ، تعلیم ، رسالة
2⃣ جامد غیر مصدری: اسم جامدی است که از آن مشتق ساخته نمی شود = الله ، بحر ، قلم

🔰مشتق:
اسمی است ک از کلمه دیگری گرفته شود و خود به هفت دسته تقسیم میشود که در این پست دو تا از آنها را یادمیگیریم.

🔵 اسم فاعل:
بر انجام دهنده کار یا دارنده صفتی دلالت میکند .

♻️ طریقه ساخت اسم فاعل در ثلاثی مجرد و نزید باهم متفاوت هست به این صورت که:

🔹در ثلاثی مجرد اسم فاعل بر وزن "فاعل" است .
مثال = فاتِح ، کاظِم ، عالِم ، راقِب

🔸اما در ثلاثی مزید مراحل زیر را باید طی کنیم تا اسم فاعل ساخته شود:

۱_ صیغه اول مضارع فعل را در نظر میگیریم .
۲_ بعد حرف مضارعه را حذف میکنیم و به جای آن مـُـ قرار میدیم .
۳_ سپس عین الفعل ( دومین حرف اصلی فعل ) را کسره میدهیم .

🔺مثال: ساخت اسم فاعل از "تعلیم"

۱_ تعلیم مصدر باب تفعیل است پس صیغه ۱ مضارعش میشه یُعَلِّمُ
۲_ جای ی ، مـُ میذاریم —-> مُعَلّمُ
۳_ عین الفعل ( ل ) را مسره میدهیم: مُعلِّم

 
☢ اسم مفعول هم اگر ثلاثی مجرد بود بر وزن مفعول میبریم —--> مضروب ، مقتول

اما اگر مزید بود همان مراحل اسم فاعل را طی میکنیم با این تفاوت که عین الفعل را فتحه میدهیم:

ساخت اسم مفعول از اشترَکَ :
۱_ اشترکَ صیغه ۱ ماضی از باب افتعال هست ،پس صیغه ۱ مضارعش میشه یَشْتَرِکُ
۲_ جای ی ، مـُ میذاریم —--> مُشتَرِک
۳_ عین الفعل را مکسور میکنیم: مُشتَرَک

مثال: مُرسَل (ارسال شده)

⚠️ توجه داشته باشید که اسم فاعل باید معنای انجام دهنده کار را بدهد: شاکِر (شکر کننده ) و اسم مفعول انجام شونده کار ( مقتول: کشته شده ) ،(مُستَضعَف: ضعیف شده)

 

یک شنبه 18 مهر 1395  7:57 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها