0

خلاصه ای کوتاه ومفید از جمله اسمیه

 
8pooria
8pooria
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 5257
محل سکونت : خراسان رضوی

خلاصه ای کوتاه ومفید از جمله اسمیه

 خلاصه ای کوتاه ومفید از جمله اسمیه
🌟جمله اسمیه=مبتدا+خبر
🔷مبتدا=اسم اول جمله.
☀️خبر= قسمتی که درباره مبتدا توضيح میدهد.
☀️مبتدا =همیشه مرفوع
🔷خبر مبتدا= همیشه مرفوع
☀️نشانه های مرفوع بودن مبتدا=
الف: داشتن ضمه ُ    المعلمُ
ب: داشتن تنوین رفع ٌ معلمٌ
ج:داشتن ان.  المعلمانِ
د:داشتن ونَ  المعلمون
☀️خبر هم مرفوع است و به یکی از اشکال مرفوعی بالا میاد.
اللهُ عالمٌ
المعلمانِ صادقانِ
المسلمون ناجحون
📝نکته1: اگر مبتدا ضمیر باشد یا اسم موصول یا اسم اشاره یا یکی دبگر از انواع کلمات مبنی نشانه های مرفوعی در ان ظاهر نمی شود ومحلا مرفوع است.
هو تلمیذٌ = هو مبتدا ومحلا مرفوع

📝نکته 2 - اگر مبتدا اسمی باشد که به الف ختم شود(مقصور) یا اسمی باشد که به یاء ختم شود(اسم منقوص)   تقدیرا منصوب است
 
📝نکته3- گاهی خبر به صورت یک فعل یا یک جارومجرور می اید ودرین حالت خبر هم محلا مجرور است. َ

 

یک شنبه 18 مهر 1395  7:26 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها