0

سؤالات متداول دانش آموزان درباره معرفه و نکره⚪️

 
8pooria
8pooria
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 5257
محل سکونت : خراسان رضوی

سؤالات متداول دانش آموزان درباره معرفه و نکره⚪️

سؤالات متداول دانش آموزان درباره معرفه و نکره⚪️

✔️الله و القرآن چه نوع معرفه ای هستند؟
🔑الله معرفه به عَلم و القرآن معرفه به ال است.

✔️آیا تنوین همیشه علامت نکره بودن است؟
🔑هر اسمی تنوین بگیرد معمولا نکره است به جز اسامی عَلم مذکر عربی مانند: محمد، علیّ، حسن و...

✔️من و ما چه زمانی معرفه و چه زمانی نکره اند؟
🔑من و ما اگر موصولی باشند معرفه اند و اگر استفهامی و شرطی باشند نکره اند.


✔️کلمات پرسشی معرفه هستند یا نکره؟
🔑کلمات پرسشی غالبا اسم نکره اند اما دقت کنیم که «هل» و «أ» حرف بوده و درباره حروف، بحث معرفه و نکره مطرح نیست.

✔️آیا ضمایر بارز فاعلی (ا، و، ن، تَ، تما، تُم و...) هنگامی که به فعل متصل شده اند، هنگام سؤال از تعداد معرفه ها، از معرفه ها محسوب می شوند؟
🔑نخیر، در امتحان و کنکور ضمایر متصل فاعلی جزء معرفه ها محسوب نمی شوند.

✔️آیا اگر اسم نکره ای به یک اسمی که معرفه به اضافه شده، اضافه شود باز معرفه می شود؟
🔑بله، می توان چند معرفه به اضافه پشت سر هم داشت:
صَدیقنا: صدیق معرفه به اضافه.
کتاب صدیقنا: کتاب معرفه به اضافه.
کتاب صدیق: هر دو نکره اند.

✔️آیا هنا و هناک هم معرفه اند؟
🔑هنا و هناک معرفه به اشاره می باشند.

✔️کلماتی مانند تحت، قبل، بعد، فوق، عند، جنب، أمام و... معرفه اند یا نکره؟
🔑این اسم ها غالبا دائم الاضافه اند؛ بنابراین اگر به اسم معرفه ای اضافه شوند معرفه می شوند و اگر به نکره اضافه شوند نکره خواهند بود:
عند الرجل: معرفه به اضافه
عند رجلٍ: نکره

✔️آیا درباره انواع فعل و حرف نیز بحث معرفه و نکره وجود دارد؟
🔑نخیر، معرفه و نکره از تقسیمات اسم می باشند.

 

یک شنبه 18 مهر 1395  7:22 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها