آموزش زبان انگلیسی اصطلا حات: هفته ششم: (هر روز 5 اصلاح و جمله)

 
ehsanrostami
ehsanrostami
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : فروردین 1394 
تعداد پست ها : 13263
محل سکونت : کرمانشاه

آموزش زبان انگلیسی اصطلا حات: هفته ششم: (هر روز 5 اصلاح و جمله)

 

1.Bring somebody back to knee'sکسی را شکست دادن

2.Welcome back
رسیدن بخیر

3.Cash downفقط نقد

 

4.I'm made that wayهمین جوری بار اومدم

 

5.Keep one's ear to the ground

گوش به زنگ بودن

6.Jump the gun

زودتر از وقت شروع کردن / قبل از موعد کاری را انجام دادن / عجله کردن

 

7.It’s rotten to the core

آب از سرچشمه گل آلود است

 

8.Keep someone posted

در جریان گذاشتن

 

9.It’s all down to luck

آن همش به خاطر شانسه

 

10.He is wet behind the ears

دهنش بوی شیر میده

 

11.Not to turn a hair
عين خيال كسي نبودن

 

12.As sweet as honey
به شیرینی عسل

 

13.It is necessary to have an end

داشتن یك هدف ضروری است

 

14.Heart and soul

با دل و جان/ با تمام قوا

 

 

15.Just threaten

فقط تنبیه کردن

 

16.Keep an eye open on something

مراقب چیزی بودن

 

17.I would like to have a more definite plan of action

من ترجیح می دهم یه برنامه ی مشخصی برای کارهام داشته باشم

 

18.He went back on his word

He broke his word/promise

زیر قول خود زد

 

19.By all means
مسلماً!

 

20.Don’t mention it
قابلی ندارد

 

21.He makes facesدهن کجی میکنه

 

22.Keep back
جلو نیا

23.Better late than never
دیر آی و باز آی


24.mind your step
جلوی پاتو نگاه کن

 

25.Keep in the picture

در جریان امور قرار دادن

 

26.Don’t pick on me
سر به سر من نذار

27.I don't give a damnاهمیت نمیدم!

 

28.He didn’t say a dickybird
جیک نزد

29.It’s not as bad as all that

عیبی ندارد


30.Keep it to yourself

پیش خودت بمونه

جمعه 8 مرداد 1395  6:50 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها