سخنان بزرگان درموردخنده

 
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41143
محل سکونت : خراسان رضوی

سخنان بزرگان درموردخنده

شش راه براي جلب محبت مردم :1- صميمانه نسبت به غير، علاقه مند باشيد. 2- تبسمي بر لب داشته باشيد. 3- به ياد بياوريد كه نام هر كس براي او شيرين ترين و مهمترين لغت قاموسهاست.4- شنيدن را بياموزيد، طرف خود را به شوق آوريد كه از خود سخن بگويد.5- با مخاطب از آنچه دوست دارد صحبت كنيد.6- صميمانه و صادقانه اهميت او را برا ي خودش آشكار سازيد.((ديل كارنگي))

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

پنج شنبه 27 خرداد 1395  11:04 AM
تشکرات از این پست
mosabeghat_ravabet
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41143
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنان بزرگان درموردخنده

شك حالت خوش آيندي نيست، ولي ادعاي يقين خنده دار است.((فرانسوا ولتر))

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

پنج شنبه 27 خرداد 1395  11:05 AM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41143
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنان بزرگان درموردخنده

ديدن لبخند آنهايي كه رنج مي كشند از ديدن اشك آنها دردناكتر است.((مادام دولير))

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

پنج شنبه 27 خرداد 1395  11:06 AM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41143
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنان بزرگان درموردخنده

حقيقت تركيبي است از گريه ها و خنده ها.((داستايوسكي))

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

چهارشنبه 2 تیر 1395  12:04 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41143
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنان بزرگان درموردخنده

اگر مي بيني كسي به روي تو لبخند نمي زند، علت را در لبان فروبسته خود جستجو كن

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

چهارشنبه 2 تیر 1395  12:04 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41143
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنان بزرگان درموردخنده

هرگز مگذار كه خنده تو باعث گريه ديگري شود.((حسين بهزاد))

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

چهارشنبه 2 تیر 1395  12:05 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41143
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنان بزرگان درموردخنده

برخي از خنده ها از گريه بالاتر است.((ديل كارنگي))

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

چهارشنبه 2 تیر 1395  12:05 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41143
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنان بزرگان درموردخنده

خنده، بهترين اسلحه جنگ با زندگي است.((آناتول فرانس))

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

چهارشنبه 2 تیر 1395  12:06 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41143
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنان بزرگان درموردخنده


كسي كه روح شادي دارد، هميشه وسيله خوبي براي شادماني و خنده پيدا مي كند.((آرتور شوپنهاور))

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

چهارشنبه 2 تیر 1395  12:07 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41143
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنان بزرگان درموردخنده

زن كودكي است كه با اندك تبسم، خندان و با كمترين بي مهري، گريان مي شود.((هرود))

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

چهارشنبه 2 تیر 1395  12:07 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41143
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنان بزرگان درموردخنده

اگر خنده را فلج كني، گريه را نيز فلج كرده اي. تنها كسي كه مي تواند خوب بخندد مي تواند خوب گريه بگريد و اگر بتواني خوب بخندي و خوب گريه كني، زنده اي!((اشو))

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

چهارشنبه 2 تیر 1395  12:07 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41143
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنان بزرگان درموردخنده


خنده دار است كه كساني كه دل و جرات خطر كردن ندارند و كساني كه جرات آن را دارند، به يك اندازه مي ترسند. تفاوت تنها در اين است كه كساني كه شانس ها را نمي ربايند، نگران چيزهاي بي اهميت هستند.((جان هنري نيومن))

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

چهارشنبه 2 تیر 1395  12:08 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41143
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنان بزرگان درموردخنده

روزانه يك كار نيك انجام دهيد و پس از انجام دادن يك كار خوب لبخند بزنيد و شاهد لبخند ديگران باشيد.((ديل كارنگي))

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

چهارشنبه 2 تیر 1395  12:08 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41143
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنان بزرگان درموردخنده

به روزگار شيرين رفاقت سفره خنده بگستريد و نان شادماني قسمت كنيد. به شبنم اين بهانه هاي كوچك است كه در دل، سپيده مي دمد و جان تازه مي شود.((جبران خليل جبران))

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

چهارشنبه 9 تیر 1395  1:24 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41143
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنان بزرگان درموردخنده

با گريه به دنيا مي آيي، اما چنان زندگي كن كه با خنده از دنيا بروي.((سرنگ))

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

چهارشنبه 9 تیر 1395  1:24 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها