0

لغات كاربردي استانبولي....متضادها

 
arezooo
arezooo
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 2286
محل سکونت : خراسان رضوی

لغات كاربردي استانبولي....متضادها


#لغات #کاربردی
#Karşıt #Zit
#متضاد
Dış ≠ İç,İçeri
بیرون ≠ داخل
Yakın ≠ Uzak
نزدیک ≠ دور

Kolay ≠ Zor
آسان  ≠ سخت
İyi ≠ Kötü
خوب ≠ بد

Ucuz ≠ Pahalı
ارزان ≠ گران
Büyük ≠ Küçük
بزرگ ≠ کوچک

Doğru ≠ Yanlış
درست ≠ غلط
Hafıf ≠ Ağır
سبک ≠ سنگین

Yukarı ≠ Aşağı
بالا ≠ پایین
Açık ≠ Kapalı
باز ≠ بسته

Yaşlı ≠ Genç
پیر ≠ جوان

Eski ≠ Yeni
کهنه ≠ نو
Hızlı ≠ Yavaş
تند ≠ آهسته

Dolu ≠ Boş
پر ≠ خالی
Erken ≠ Geç
زود ≠ دیر
Sıcak ≠ Soğuk
گرم ≠ سرد

 

سه شنبه 25 خرداد 1395  11:28 AM
تشکرات از این پست
arezooo
arezooo
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 2286
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:لغات كاربردي استانبولي....متضادها


Tatlı ≠ Acı
شیرین ≠ تلخ
Koyu ≠ Açık
تیره ≠ روشن

Deli ≠ Akıllı
دیوانه ≠ عاقل
Satıcı ≠ Alıcı
فروشنده ≠ خریدار

Satış ≠ Alış
فروش ≠ خرید
Üst ≠ Alt
رو ≠ زیر

Aşikar ≠ Gizli
آشکار ≠ پنهان
Cahil ≠ Bilgili
جاهل ≠ عالم

Küçük ≠ Büyük
کوچک ≠ بزرگ
Canlı ≠ Ölü
زنده ≠ مرده

Cennet ≠ Cehennem
بهشت ≠ جهنم
Korkak ≠ Cesur
ترسو ≠ شجاع

Cömret ≠ Cimri
سخاوتمند ≠ خسیس
Tembel ≠ Çalışkan
تنبل ≠ کوشا
Güzel ≠ Çirkin
زیبا ≠ زشت

 

عمر گران میگذرد خواهی نخواهی   ـ   سَعی بر آن کن نرود رو به تباهی

سه شنبه 25 خرداد 1395  11:30 AM
تشکرات از این پست
arezooo
arezooo
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 2286
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:لغات كاربردي استانبولي....متضادهاAz ≠ Çok
کم ≠ زیاد
Dahil ≠ Hariç
داخل ≠ خارج

Sığ ≠ Derin
کم عمق ≠ عمیق
Yanlış ≠ Doğru
اشتباه ≠ درست

Batı ≠ Doğu
غرب ≠ شرق
Doğum ≠ Ölüm
تولد ≠ مرگ

Düşmen ≠ Dost
دشمن ≠ دوست
Dünya ≠ Ahiret
دنیا ≠ آخرت

Erkek ≠ kadın
مرد ≠ زن
Geç ≠ Erken
دیر ≠ زود

Yeni ≠ Eski
جدید ≠ کهنه
Evcil ≠ Vahşi
اهلی ≠ وحشی

Hayır ≠ Evet
نخیر ≠ بله
Bekar ≠ Evli
مجرد ≠ متاهل

 

عمر گران میگذرد خواهی نخواهی   ـ   سَعی بر آن کن نرود رو به تباهی

سه شنبه 25 خرداد 1395  11:31 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها