تدریس_جمع_های_اساسی_نوع_دوم

 
arezooo
arezooo
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 2286
محل سکونت : خراسان رضوی

تدریس_جمع_های_اساسی_نوع_دوم

#تدریس_جمع_های_اساسی_نوع_دوم_🌸

پیش دانسته ها: دانش آموزان باید نمایش عددی اعداد را با کمک ابزار های دست، چینه و چوب خط به خوبی فرا گرفته باشند یعنی بدانند مثلاً 7 یعنی 5و2 و 6 یعنی 5و1.
وسایل: از دانش آموزان بخواهید در روز تدریس همه با دستکش به مدرسه بیایند و یا دو دست کاغذی را ببرند و با خود بیاورند. خودتان هم یک بسته دستکش یک بار مصرف داشته باشید و دو تا از آن ها را باد کنید و دور از چشم بچه ها قرار دهید.

1- با بیان یک داستان یا اجرای یک نمایش دانش آموزان را هدایت کنید که دریابند باید 7و 6 را با هم جمع کنند. از آنها بخواهید نمایش عددی این اعداد را با دست نشان دهند و با هم جمع کنند و به این نتیجه برسند که انگشتان شان برای جمع کم است.

2- از آنها بخواهید فکر کنند و راه حلهای خود را بگویند اگر کسی به دستکش ها اشاره کرد او را تشویق کنید.

3- دستکش های باد شده را به دانش آموزان نشان دهید و نمایش عددی 7و6 را با کمک دست و دستکش نشان دهید. 5تایی ها را با دستکش و 2و1 را با دست نشان دهید. دانش آموزان را هدایت کنید تا بگویند دو تا5 تا می شود 10 تا و 1و 2 هم می شود 3 . پس ا ده تایی و 3 می شود 13 .

4-به هر گروه یک جمع بدهید و از آنها بخواهید به این شیوه حاصل هر کدام را پیدا کنند.

5- چند مثال هم با چینه انجام دهید. بهتر است از قبل چینه های 5 تایی به هم چسبیده باشند.

6- پای تابلو مثال هایی با چوب خط انجام دهید. دانش آموزان باید با خط کشیدن دور 5 تایی ها یک ده تایی درست کنند و چوب خط های مانده را با هم جمع کنند.

7- از دانش آموزان بخواهید تمرین های کتاب را انجام دهند. به هر دانش آموزی که زود کارش تمام شد یک دستکش بدهید تا آن را باد کند و رویش نقاشی بکشد و با آن بازی کند.

جمعه 3 اردیبهشت 1395  7:39 PM
تشکرات از این پست
zahra_53
دسترسی سریع به انجمن ها