آموزش الفبا

 
ma1393
ma1393
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : شهریور 1393 
تعداد پست ها : 1821
محل سکونت : اصفهان

آموزش الفبا

 

 

 

ف مثل...فیل

 

 

یک شنبه 29 فروردین 1395  3:48 PM
تشکرات از این پست
zahra_53
ma1393
ma1393
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : شهریور 1393 
تعداد پست ها : 1821
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:آموزش الفبا

 

 

 

 

ق مثل...قورباغه

 

 

یک شنبه 29 فروردین 1395  3:52 PM
تشکرات از این پست
zahra_53
ma1393
ma1393
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : شهریور 1393 
تعداد پست ها : 1821
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:آموزش الفبا

 

 

 

ک مثل...کفشدوزک:heart:

 

 

یک شنبه 29 فروردین 1395  3:58 PM
تشکرات از این پست
zahra_53
ma1393
ma1393
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : شهریور 1393 
تعداد پست ها : 1821
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:آموزش الفبا

 

 

 

 

ک مثل ....کیف

 

 

یک شنبه 29 فروردین 1395  10:51 PM
تشکرات از این پست
zahra_53
ma1393
ma1393
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : شهریور 1393 
تعداد پست ها : 1821
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:آموزش الفبا

 

 

ک مثل...کلاه

 

 

یک شنبه 29 فروردین 1395  10:53 PM
تشکرات از این پست
zahra_53
ma1393
ma1393
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : شهریور 1393 
تعداد پست ها : 1821
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:آموزش الفبا

 

 

 

 

ف مثل...فرش

 

 

یک شنبه 29 فروردین 1395  10:56 PM
تشکرات از این پست
zahra_53
fatemehza
fatemehza
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1393 
تعداد پست ها : 3259
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:آموزش الفبا

 

 

 

ط مثل...طاووس

 

 

سه شنبه 31 فروردین 1395  9:33 PM
تشکرات از این پست
zahra_53
ma1393
ma1393
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : شهریور 1393 
تعداد پست ها : 1821
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:آموزش الفبا

 

 

ع مثل...عنکبوت

 

 

سه شنبه 31 فروردین 1395  9:35 PM
تشکرات از این پست
zahra_53
ma1393
ma1393
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : شهریور 1393 
تعداد پست ها : 1821
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:آموزش الفبا

 

 

 

غ مثل...غاز

 

 

سه شنبه 31 فروردین 1395  9:37 PM
تشکرات از این پست
zahra_53
ma1393
ma1393
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : شهریور 1393 
تعداد پست ها : 1821
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:آموزش الفبا

 

 

 

 

غ مثل... غذا

 

 

سه شنبه 31 فروردین 1395  9:38 PM
تشکرات از این پست
zahra_53
ma1393
ma1393
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : شهریور 1393 
تعداد پست ها : 1821
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:آموزش الفبا

 

 

 

گ مثل...گوش

سه شنبه 31 فروردین 1395  9:52 PM
تشکرات از این پست
zahra_53
ma1393
ma1393
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : شهریور 1393 
تعداد پست ها : 1821
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:آموزش الفبا

 

 

 

گ مثل ....گاو

 

سه شنبه 31 فروردین 1395  9:56 PM
تشکرات از این پست
zahra_53
دسترسی سریع به انجمن ها