0

ورزش پیلاتس

 
mhzahraee
mhzahraee
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 2617
محل سکونت : اصفهان

ورزش پیلاتس

پيلاتس و علم کنترولوژی

پيلاتس چيست

پیلاتس ﺳﯿﺴﺘﻢ ورزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ١٩٢٠ ﺗﻮﺳﻂ ژوزف ﭘﯿﻼﺗﺲ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮔﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ورزش در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ژوزف ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻋﻠﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺪن ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ وی ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺣﺘﺮام و ﺣﻔﻆ ﯾﺎد و ﺧﺎطﺮه او ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻣﺘﺪاول ﺷﺪ. روش ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ورزﺷﮫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﻌﻄﺎف و ﻗﺪرت در ﺗﻤﺎم اﻧﺪاﻣﮫﺎی ﺑﺪن دارد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻀﻼت را ﺣﺠﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آﻧﮫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد. اﯾﻦ روش ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ از ﺣﺮﮐﺎت ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪهای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺪن و ﻣﻐﺰ ھﺎرﻣﻮﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪن اﻓﺮاد را در ھﺮ ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد.

ورزش پیلاتس

ژوزف پيلاتس،بهاره عطري,موسسه ورزشي پيلاتس ايرانيان

معمولاً، انسان‌ در دوران كودكي از نعمت رشد طبيعي و متعارف جسماني برخوردار است، اما با شروع دوران بلوغ، جسم افت كرده و شانه‌ها خميده مي‌شوند، عضلات شل و آويزان شده و نيروي بدنی به‌شدت کاهش می‌یابد. برای حفظ نیروی بدن ورزش‌های متفاوتی طراحی شده‌اند و پیلاتس یا کنترولوژی نیز یکی از این ورزش‌ها است. علمِ كنترل بدن، نامی است که ژوزف پيلاتس برای اين ورزش انتخاب کرده بود ولی پس از مرگ وي، برای احترام و حفظ خاطره او بازماندگانش نام پیلاتس را برای این ورزش متداول کردند. پيلاتس سيستم ورزشي است كه در سال 1920 توسط ژوزف پيلاتس پايه گذاري گرديد. روش تمريني پيلاتس، متشكل از ورزش‌هایی است كه تمركز روي بهبود انعطاف و قدرت در تمام اندام‌های بدن دارد بدون اينكه عضلات را حجيم كند يا آن‌ها را از بين ببرد.

كنترولوژي عبارت است از ايجاد هماهنگي كامل بين جسم، ذهن و روح. ابتدا، به شيوه هدفمند، افراد با روش كنترولوژي جسم خود را کاملاً کنترل می‌کنند. سپس با تكرار حركات به تدريج پيشرفت می‌كنند و يك نوع هماهنگي طبيعي در بدن ایجاد می‌شود. كنترولوژي باعث پرورش هماهنگی بین اعضای بدن مي‌شود، حالت‌ها و حركت‌های نادرست بدن اصلاح مي‌شود. کنترولوژی نيروي بدن و توان ذهن را افزايش مي‌دهد. انجام حركات ورزشي كنترولوژي و رعايت دستورالعمل‌های آن، پرورش جسماني را به سطح دلخواه نزديك مي‌كند. با کمک علم كنترولوژي، مغز اختيار كامل جسم را در دست مي‌گيرد؛ يعني عضلات بدن از اراده فرد فرمان مي‌برند.
كساني كه كنترولوژي را براي اولين بار تجربه مي‌كنند، احساس سرخوشی به آن‌ها دست می‌دهد و به نظر می‌آید ذهن آنان پس از سال‌ها، از خواب بيدار شده است. اين روش تمريني از حركات كنترل شده اي تشكيل شده كه بين بدن و مغز هارموني فيزيكي ايجاد كرده و توانايي بدن افراد را در هر سن بالا می‌برد.

فواید ورزش پیلاتس:

1- به انعطاف پذیری ستون فقرات کمک می کند.

2- آگاهی بیشتری راجع به بدن مان، به ما می دهد.

3- عضلات را قوی و طول عضلات را زیاد می کند.

4- عضلات شکم را تقویت می کند.

5- فکر و جسم هر دو با هم کار می کنند.

6- استرس را کم می کند و انرژی را افزایش می دهد.

7- شکم را صاف و کمر را باریک می کند.

8- پس از جراحی و یا صدمه دیدن، بهبودی را سرعت می بخشد.

9- حرکات مفاصل را افزایش می دهد.

10- گردش خون را تسهیل می کند.

11- درد مفاصل و درد پشت را آرام می کند.

12- یک ورزش بسیار خوب برای داشتن اندامی مناسب می باشد.

13- با این ورزش، احساس بهتری می کنید.

14- به زنان شیرده کمک می کند تا زودتر به وزن قبل از بارداری شان برسند.

15- یک ورزش ملایم می باشد و به شما روحیه می دهد.

16- با انجام صحیح تنفس ، اکسیژن به بدن می رساند و عضلات شکم را سفت می کند.


پیلاتس به افراد کمک می کند تا بتوانند وضعیت ایستادن و نشستن خود را بهتر کنند

علاوه بر اين كساني كه ورزش پيلاتس را انجام می‌دهند خواب بهتر، عصبانيت، استرس و خستگي كمتر خواهند داشت. به دلیل اين‌که، روش تمريني پیلاتس در وضعيت‌هاي ايستاده، نشسته و خوابيده، بدون طي مسافت و پرش و جهش انجام مي‌گيرد، آسيب‌هاي ناشي از صدمات مفصلي كاهش مي‌یابد. تمرین‌های ورزشي در دامنه‌هاي حركتي در وضعيت سه‌گانه گفته شده با اجراي تنفس‌هاي عميق و انقباض‌هاي عضلاني انجام مي‌گيرد.

چرا پيلاتس به پديده موفقيت آميزي تبديل شده است؟ چگونه اين ورزش ناشناخته امروزه تبديل به يك روش تكميلي ورزشي به شكل همگاني و حتي خانگي شده است؟
بسيار ساده است. اول، گفتار صادقانه ژوزف پيلاتس و دوم، این ورزش بسيار کارساز است و تمام وعده‌هاي گفته شده در این روش ورزشی محقق می‌شود. افراد در موقعیت‌های متفاوت، از ورزشكار حرفه‌اي يا تازه‌كار گرفته یا خانم‌هاي خانه‌دار و آقايان كارمند و پر مشغله اگر ورزش پيلاتس را آغاز كنند مطمئن باشند كه نتایج سودمند این ورزش را خواهند ديد.
با شروع ورزش پيلاتس و اجراي صحيح حركات مي‌توان به‌ اندامی زیبا و فرم بدن بهتر، توازن و کشیدگی، قامت بلندتر، باريك‌تر و انعطاف بیشتر دست یافت. هدف پيلاتس از تقويت قواي بدني، كسب و حفظ بدن و ذهن سالم براي انجام بهتر کارهای روزانه و ديگر فعاليت‌هاي بدني است.

ﭼرا پیلاتس این ﻣﻘدار موفقیت آمیز ﺑوده اﺳت؟

ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ورزش ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻣﺮوزه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ روش ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ورزﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ھﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؟! ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ، ﮔﻔﺘﺎر ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﭘﯿﻼﺗﺲ و اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ورزش ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم وﻋﺪه ھﺎی ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﻓﺮاد در ھﺮ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ورزﺷﮑﺎر ﺣﺮﻓﻪای ﯾﺎ ﺗﺎزه ﮐﺎر، ﺧﺎﻧﻤﮫﺎی ﺧﺎﻧﻪ دار ﯾﺎ آﻗﺎﯾﺎن ﮐﺎرﻣﻨﺪ و ﭘﺮ ﻣﺸﻐﻠﻪ اﮔﺮ ورزش ﭘﯿﻼﺗﺲ را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ اطﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدھﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ آن را ﺧﻮاھﻨﺪ دﯾﺪ. ﺑﺎ ﺷﺮوع ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ ظﺎھﺮ، اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﺣﺮﮐﺎت، ﺑﺪن ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﮫﺘﺮ، ﻣﺘﻮازن، ﺻﺎف و ﮐﺸﯿﺪه، بلندﺗﺮ ، ﺑﺎرﯾﮑﺘﺮ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ. اﻋﺘﻘﺎد ﭘﯿﻼﺗﺲ از ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻮای ﺑﺪﻧﯽ ﮐﺴﺐ و ﺣﻔﻆ ﺑﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ذھﻨﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺧﻮب ﮐﺎرھﺎی روزاﻧﻪ و دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی ﺑﺪﻧﯽ اﺳﺖ.

منبع: http://www.pilates.ir/%D9%BE%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B3/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B3-%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%85-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%D9%8A.html

چهارشنبه 11 فروردین 1395  8:47 PM
تشکرات از این پست
8pooria amirali123
mhzahraee
mhzahraee
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 2617
محل سکونت : اصفهان

تاریخچه پیلاتس در ایران

تاریخچه پیلاتس در ایران


بهاره عطري بنيانگذار ورزش پيلاتس  در ايران می نویسد:

امروزه، دنياي ماشيني قرن بيست‌ويكم است. بشر براي گذراندن زندگي و تامين نيازهاي خود مجبور به انجامِ ساعت‌ها كار فكري و جسمي است.بهاره عطري،پيلاتس،ورزش پيلاتس،موسسه ورزشي پيلاتس ايرانيان در حال حاضر، دو نوبت كار روزانه به‌سختي نیازهای روزمره زندگي خانواده‌ها را برآورد می‌کند. در چنين شرايطي انسان به‌سرعت دچار فرسودگي جسمي و روحي مي‌شود و همواره به دنبال يافتن راه و چاره‌اي براي جبران است. همه روزه، ورزش‌هاي گوناگون در سراسر دنيا طراحی مي‌شوند و پيلاتس يكي از این‌ ورزش‌ها است. در كشورهاي پیشرفته و ماشيني، كارمندان و مديران پرمشغله براي جبران فرسودگي جسمي و بدني خود به ورزش پيلاتس روي آورده‌اند. بیشتر افراد شاغل در محل كار خود به كمك تمرين‌های پيلاتس از کوچک‌ترین فرصت و زمان آزاد خود استفاده می‌کنند تا با انجام ورزش پيلاتس جسم و جان خود را نيرو ببخشند.

تاریخچه پیلاتس در ایران

كشور ما نیز مانند بسياري از كشورهاي بزرگ و پیشرفته، گرفتارِ مشكلات اقتصادي است و بسياري از افراد روزانه دوازده ساعت و حتي گاهی، دو نوبت در شبانه‌روز كار مي‌كنند تا بتوانند نیازهای خانواده خود را تامين نمايند. در فکر يافتن راه‌كاري براي حل مشكلاتِ بدنيِ ناشي از اين‌گونه فعاليت‌هاي آسيب زا بوديم، تا راه نوينی پیدا کنیم که مناسب و ارزان باشد، به وسايل گوناگون، فضاي مخصوص يا لباس و كفش گران احتياج نباشد. تحقيقات و مطالعه در كتاب‌هاي ورزشي، ارتباطات رايانه‌اي و بالاخره مسافرت‌هاي متعدد به كشورهایي مانند آمريكا، آلمان و كانادا من را تشويق به مطالعه و تحقيقات بيشتر در مورد اين رشته جديد ورزشي كرد، زیرا این كشورها ورزش پيلاتس را در رأس تمرينات ورزشي خود قرار داده‌اند.
حال چگونه بايد اين ورزش نوين را در ايران گسترش داد؟ اين كار آساني نبود. از كجا بايد شروع می‌کردم؟ ابتدا، در يكي از مراكز ورزشي، اين ورزش را با دوستان نزديك در ميان گذاشتم و آن‌ها را با اين ورزش آشنا كردم به مرور و کم‌کم افراد زیادی بالغ بر 1000 نفر از علاقه‌مندان ورزشي در گروه‌هاي سني به این ورزش جلب شدند. اين موضوع موجب شد تا فعاليت خود را در اين زمينه به صورت رسمي شروع کنم.
حال، مي‌بایست با مسئولان ورزش كشور موضوع را در ميان مي‌گذاشتم. در سراسر دنيا، اين رشته به صورت حرفه‌اي و غيرحرفه‌اي در هر گروه سني و بدون نياز به هيچ‌گونه وسيله‌ و محل اختصاصي به شكل همگاني اجرا می‌شود. به همین دليل، به فدراسيون ورزش‌هاي همگاني رجوع کردم. برای شروع فعالیت رسمی، جلسه‌ها و ديدارهاي زياد و بحث برانگيزي برگزار شد و زمان زیادی در خدمت كارشناسان محترم به تبادل نظر گذشت. در هر جلسه قسمتي از اصول كار مطرح ‌شد و مورد تائيد آن‌ها قرار ‌گرفت.
 سرانجام با لطف پروردگار، مساعدت و حسن نيت مسئولان محترم،  رشته ورزشي پيلاتس در تاريخ 28/1/1385 مورد تائيد قرار گرفت و براي اولين بار در كشور به‌طور رسمي و قانوني فعاليت ورزش پیلاتس در ایران به شکل انجمن پيلاتس زير نظر فدراسيون ورزشهاي همگاني آغاز شد.
و اينجانب بهاره عطري بعنوان اولين رئيس انجمن ورزشي پيلاتس در کشور منصوب شدم.
از آنجا که اين رشته ورزشي بسيار تخصصي است و اجراي بيشتر حرکتها با رعايت سلامت ستون فقرات و مفاصل بدن انجام مي شود، آموزش مربيان و ايجاد آگاهي و بينش علمي و  پرورش مربيان کارآزموده از اهداف من  در زمان مسئوليت انجمن بوده است
 براي نيل به چنين اهدافي، استانداردسازي در دستور کار انجمن قرار گرفت. برگزاري کارگاههاي آموزشي، تربيت مربيهاي کارآزموده، شناسايي توانايي افراد با ايحاد سطح بندي در جهت تقويت و پرورش نيروهاي مجرب از نمونههاي استانداردسازي اين انجمن براي اولين بار در ايران وجهان بوده  است .    
همواره تلاش  نمودهام تا با ايجاد محيطي پويا و سازماندهي مناسب با بکارگيري بهترين نيروها و آموزش مربيان ارزشي و کار آزموده در جهت اهداف اين رشته ورزشي گامي موثر و پايدار در حفظ سلامتي علاقمندان به  پيلاتس بردارم. فراگيري اين ورزش با تلاش و پشتيباني نيروهاي متخصص با  نظارت مستقيم اينجانب به ثمر نشست  و تا زمان برکناري وجود  000/32 نفر ورزشکار وحدود 750 نفر مربي در 24 استان کشور و برگزاري بيش از 130 دوره در کل کشور نمايانگر فعاليت و تلاش همهجانبه اينجانب و اعضاي  انجمن در طي حدود هشت سال گذشته است.
مايه افتخار بسیار است كه با پشتيباني و حمايت مسئولین ورزشی، توانستیم فعالیت‌های آموزشي خود را در سراسر كشور گسترش دهیم. در اینجا لازم است از تمام مسئولين و كارشناسان كه در اين راه ما را ياري کردند، نیز سپاسگزاری کنم.

منبع: http://www.pilates.ir/%D9%BE%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B3/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%DA%86%D9%87-%D9%BE%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86.html

چهارشنبه 11 فروردین 1395  8:53 PM
تشکرات از این پست
mhzahraee
mhzahraee
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 2617
محل سکونت : اصفهان

مختصري از زندگينامه ژوزف پيلاتس

مختصري از زندگينامه  ژوزف هوبرتوس پيلاتس  (1967-188۳)

Joseph hubertus pilates

مختصري از زندگينامه ژوزف پيلاتس


ژوزف پيلاتس در نهم دسامبر ۱۸۸۳ در شهر کوچکی در آلمان به دنیا آمد. او دوران كودكي سختی داشت و از بيماري‌هايي مانند راشيتيسم، آسم و تب‌هاي روماتيسمي رنج مي‌برد. پدر و مادر ژوزف بر زندگی ‌حرفه‌ایی این کودکِ رنجور تأثیر بسیار زیادی داشتند. شاید علاقه به ورزش را پدر در او ایجاد کرده بود و تفکر و تعمق درباره فیزیولوژی را از مادر یاد گرفته بود. پدر، ژیمناست حرفه‌ای با جایزه‌های بین‌المللی و مادر او متخصص مغز و اعصاب بودند.
ژوزف بسیار در حركت‌های ورزشي شرق و غرب مطالعه كرده بود و آن‌چنان دقیق عضلات خود را پرورش داده بود که در ۱4 سالگي از تصوير بدن او براي نمايش آناتومي استفاده مي‌شد. پزشكی که اوراق قديمي در مورد آناتومي بدن را به ژوزف داده است، باعث تشویق بیشتر او در شناخت عضلات بدن شده است. او در این مورد گفته است: «تمام اعضاي بدن را از روي آن كتاب ياد گرفتم، هر اندامي را كه می‌شناختم، حركت مي‌دادم. در زمان كودكي ساعت‌ها در جنگل پياده‌روي مي‌كردم و حركات حيوانات را نگاه مي‌كردم. چطور حيوانات اندام خود را به‌كار مي‌برند و حركت مي‌كنند». به این ترتیب دوران نوجواني، هنگامی كه هنوز آلمان را ترک نکرده بود، به فعالیت در رشته‌هاي ورزشی مانند بوكس، ژیمناستیک، اسكي و شيرجه سپری شد.
سپس در سال 1912 براي یادگیری بيشتر به انگلستان سفر كرد و به عنوان يك بازيگر در سيرك شروع به كار كرد و تا سال 1914 به این شغل ادامه داد.  در سال 1914 با شروع جنگ جهاني اول، به همراه ديگر تبعه‌هاي آلماني دستگير شدند و درلانکستر بازداشت شدند. در همین بازداشتگاه، او به هم قطارانش كشتي و دفاع شخصي آموزش مي‌داد، با اين هدف كه نيروي بدني آن‌ها از زمان ورود به بازداشتگاه بيشتر شود. او روش ورزشي خود را كه بعدها «كنترولوژي» ناميده شد، در همین زمان طراحي كرد. در همان دوران او به بازداشتگاه ديگري منتقل شد و با زندانيان زيادي كه دچار بيماري‌هاي شايع زمان جنگ و دوران حبس بودند به عنوان پرستار كار مي‌كرد. سپس او برای معالجات توان‌بخشی، شروع به ساخت وسايلي كرد. اين تجهیزات از تخت‌ها و فنرهاي قديمي و ابزار خراب و كهنه بيمارستان ساخته شده بودند.
در سال ۱۹۱۹ بعد از پايان جنگ، ژوزف به آلمان بازگشت و در بخش دفاع شخصي ارتش هامبورگ براي پرورش نيروهاي پليس شروع به كار کرد، و علاوه بر اين بطور خصوصي نيز روي افراد عادي تمرين مي‌كرد. «پس از بازگشت به آلمان تمام دستگاه‌ها را اختراع كردم و تا سال 1925 و با افراد مبتلا به رماتيسم كار و تمرين مي‌كردم.» او فكر کرد که از قدرت و نيروي زياد بدني استفاده كند. پس حركاتي با اجراي بسيار آهسته طراحي كرد تا بخش‌هاي بسيار عميق عضلات در اجرای حرکت درگير شوند و نتايج مثبتي از این تمرین‌ها به دست آمد. در سال 1925 از او دعوت شد تا ارتش جديد آلمان را تمرين و ورزش دهد، ولي به دلیل نارضایتی از سيستم سياسي آلمان تصميم به ترك كشور گرفت و با كمك چند تن از دوستانش توانست آلمان را به قصد آمريكا ترک کرد. در همین سفر با کلارا، همسر آینده‌اش آشنا شد.
 در سال 1926 پس از ورود به آمريكا و شهر نيويورك، او و کلارا در خيابان هشتم اين شهر مركز ورزشي خود را پایه‌ریزی كردند. درست در محلي كه چندين مركز ورزشي و به خصوص باله وجود داشت. در همان جا بود كه ژوزف علم کنترولوژی را بخش اصلي تمرينات ورزشكارانش قرار داد. بسياري از مربيان و سر مربيان، ورزشكاران آسيب ديده را جهت ترميم اندام آسيب ديده نزد او مي‌فرستادند؛ و برخی از مربيان نيز براي افزایش تعادل و قواي بدني، شاگردان خود را به شركت در كلاس‌هاي ژوزف تشويق مي‌كردند.
در ژانويه 1966 ساختمان آن‌ها آتش گرفت و ژوزف براي جلوگیری از خسارت به وسايل ورزشي به ساختمان برگشت و ناگهان كف ساختمانِ زير پايش آتش گرفت و ريزش كرد، او براي مدت طولاني از ميله‌اي آويزان مانده بود تا بالاخره ماموران آتش‌نشاني وي را نجات دادند. گفته مي‌شود اين واقعه تأثیر بسیاری بر مرگ او در سال 1967 داشته‌ است. او در 87 سالگي فوت كرد. همسرش كلارا نیز در مربي‌گري و صبوری کمتر از ژوزف نبود، او به اداره مركز ورزشي تا 10 سال بعد ادامه داد. او در سال 1977 درگذشت.


منبع: http://www.pilates.ir/%D9%BE%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B3/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%DA%86%D9%87-%DA%98%D9%88%D8%B2%D9%81-%D9%BE%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B3.html

چهارشنبه 11 فروردین 1395  9:06 PM
تشکرات از این پست
mhzahraee
mhzahraee
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 2617
محل سکونت : اصفهان

سوالات رايج درباره ورزش پيلاتس-1

سوالات رايج درباره ورزش پيلاتس-1

 

تلفظ صحيح پيلاتس؟

*این تلفظ صحیح پیلاتس در یک سایت معتبر است و در واقع یک دیکشنری است. اما متاسفانه در ایران آن را پی لا تس تلفظ می کنند که درست نیست؟چرا

http://www.howjsay.com/index.php?word=pilates&submit=Submit

 

اگر تو سايت  مراجعه كرده باشين تلفظ صحيح در سايت آمدهpilateez پيلاتيز اما رشته ثبت شده در ايران هماهنند خيلي از كلمات ديگر زبانهاي خارجي به جهت سهولت در تلفظ

pilates پيلاتس تلفظ مي شود  مانند كاراته كه در تلفظ كاراتي مانند جودو در تلفظ جوودو و

مانند پيلاتس كه مي گويند پيلاتيز پيلاتيس پيلاتس پيلاته

ضمناهر كشور با توجه به زبان و گويش تلفظ خاص خود را دارند مثلا در عربستان و كشورهاي عربي

كه حرف پ ندارند مي گويند بيلاتس

 

چه چيزي پيلاتس را از ورزشهاي ديگر متمايز مي كند؟ 

روش تمريني پيلاتس متشكل از ورزشهايي است كه تمركز روي پيشرفت انعطاف و قدرت در تمام اندامهاي بدن دارد بدون اينكه عضلات را حجيم كند يا آنها را از بين ببرد. اين روش تمريني از حركات كنترل شده اي تشكيل شده كه بين بدن و مغز هارموني فيزيكي ايجاد كرده و توانايي بدن افراد را در هر سن بالا مي برد. با اين روش ورزشي درد هاي مهره اي و كمر كاهش يافته انعطاف و تعادل در بدن پيشرفت كرده فضاي ريه حجيم شده و قابليت تنفس افزايش يافته و باعث تقويت سيستم قلبي عروقي مي شود. علاوه بر آن به دليل آنكه تمام حركات ورزشي در پيلاتس به صورت خوابيده ايستاده يا نشسته بدون جهش وپرش و طي مسافت مي باشد آسيب هاي ناشي از صدمات مفصلي را كاهش مي دهد.

 

چه كساني مي توانند پيلاتس را انجام دهند؟

اين ورزش هم براي بانوان و هم آقايان بالاي 17 سال با هر رده توانايي بدني مفيد مي باشد. البته افراد با مشكلات و بيماريهاي گوناگون قبل از انجام اين ورزش بايد با پزشك و مربي خود مشورت كرده . علاوه بر آن اين ورزش براي افراد با مشكلات شديد مفصلي   بيماري هاي خاص مانند : (سرطان ام اس) براي زنان باردار به هيچ عنوان توصيه نمي شود.

 

چطور مي شود اين ورزش را شروع كرد؟

با معرفي مربيان معتبر پيلاتس در سطح كشور مي توانيد در هر رده اي از نظر بدني هستيد اين ورزش را شروع كنيد اطلاعات بيشتر از طريق سايت پیلاتس ایران مي توانيد بدست آوريد.

 

هزينه كلاسها چقدر است؟

هزينه اين كلاسها بستگي به امكانات باشگاهي دارد كه در آن كلاس اجرامي شود هر باشگاه بنا بر موقعيت مكاني و امكانات  خود آنرا تعيين مي كند

 

براي شركت در اين كلاس از چه پوششي بايد استفاده كرد؟

در كلاس ورزشي پيلاتس براي اجراي راحت حركات بهتر است از لباسهاي چندان چسبان و خيلي گشاد استفاده نكرد بعلاوه بهتر است شركت كنندگان پاي برهنه يا در صورت تمايل از جوراب استفاده كنندبهتر است از لباسي استفاده كنيد كه راحت باشد اما خيلي گشاد نباشد مهم است كه مربي اندام و عضلات شما را در حين حركت مد نظر داشته باشد نيازي به كفش نداريد و استفاده از جوراب با صلاحديد مربي اختياريست

 

تكرار كلاس به چه صورت بهتر است؟

دو الي سه بار در هفته مناسب است و مانند هر ورزش ديگر تداوم و تناوب در اجراي آن كليد موفقيت است بهتر است بين جلسات خيلي وقفه نيافتد تا براي فراگيري حركات و تمرينات دچار مشكل نشويد پس از چند هفته شركت در كلاسهاي پيلاتس از تغييراتي كه در اندام خود مي بينيد دچار شور و شعف مي شويد.

 

منبع: http://www.pilates.ir/%D9%BE%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B3/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AC.html

پنج شنبه 12 فروردین 1395  12:01 PM
تشکرات از این پست
mhzahraee
mhzahraee
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 2617
محل سکونت : اصفهان

سوالات رايج درباره ورزش پيلاتس-2

سوالات رايج درباره ورزش پيلاتس-2

چه تفاوتي مابين حركات ورزشي پيلاتس با ديگر تمرينات ورزشي براي عضلات شكم وجود دارد؟

تمرينات پيلاتس تمركز بر روي عميق ترين بخش عضلات شكم مي كند عضلاتي كه مانند يك شكم بند يا نگهدارنده كمري آنها را در بر مي گيرند در حالي كه تمرينات ورزشي ديگر فقط عضلات سطحي شكم را دربر ميگيرند .

 

چگونه متوجه بشيم كه اين مربي كه تو باشگاه هست دوره هاي مهارتي مربيگري را زير نظر شما گذرانده و مورد تائيد شما هستش؟

اسامي كليه مربيان باشگاههاي كشور با نام باشگاههايي كه در آن فعاليت دارند در همين سايت در قسمت معرفي باشگاههاي كشور درج مي گردد و يا اينكه با تماس به دفتر  و ذكر نام مربي و استان ،شهرستان و باشگاهي كه در آن فعاليت دارند و يا با ارسال ايميل به سايت اينترنتي مي توانيد از صحت اعتبار آن مطلع شويد.

 

تفاوت پیلاتس و یوگا؟

تنفاوت پيلاتس با يوگا،تفاوت پيلاتس و يوگا موسسه ورزشي پيلاتس و یوگا بدون پرش و جهش و بر روی زیر انداز (mat) اجرا میگردد از دید یک ورزشکار آماتور ممکن است به ظاهر بسیار شبیه بهم به نظر برسند. اما آنچه که این دو روش را از هم متمایز میکند مواردی است که در زیر به آن می پردازیم: یوگا بیش از یک ورزش، یک دیسیپلین اخلاقی است که علاوه بر تمرین‌‌های بدنی شامل رژیم غذایی، دستورات اخلاقی، تمرینات تنفسی و مراقبه با هدف تسهیل گردش انرژی حیاتی در بدن و در نتیجه فراهم آوردن فضای آسایش و آرامش ذهنی است. تمرکز تمرینات در ورزش پیلاتس بر روی قدرت بخشیدن به عضلات و بافت‌‌های بدن، طی انجام حرکات و با حفظ تکنیک خاص است. یکی دیگر از تفاوت‌های عمده این دو ورزش در مکانیزم تنفسی است. در انجام آساناهای یوگا، دم از بینی وارد و بازدم نیز از بینی خارج می‌شود در حالی‌ که در ورزش پیلاتس مانند بسیاری دیگر از ورزش‌ها، طی انجام حرکات، دم از بینی و بازدم از طریق دهان انجام می‌شود. در یوگا تنفس به صورت کامل و با بکارگیری کل حجم ریه می باشد در حالیکه در پیلاتس به جهت درگیر کردن عضلات مرکز قدرت بدن, دم فقط با جریان دادن هوا در بخش فوقانی ریه و به صورت جانبی صورت میگیرد و به این ترتیب میزان اکسیژن ورودی به بدن و انتقال آن به عضلات مدیریت میگردد. اگر تجربه حضور در کلاس یوگا را داشته باشید، تفاوت چشم‌گیر آن با یک کلاس پیلاتس در تعدد و سرعت انجام حرکات است.سه مرحله مهم انجام یک آسانا در یوگا شامل رفتن به حرکت، ایستایی در آن و بازگشت از حرکت می باشد. همچنین رهاسازی بدن در ابتدا و انتهای کلاس و تمرکز ذهنی بر روی نواحی تحت تاثیر در فواصل بین حرکات، معمولاً در چیدمان یک کلاس پیلاتس دیده نمی‌‌شود. اصول پيلاتس در همه تمرين ها قدرت و استقامت و تناسب جسم و تعادل و انعطاف پذيري است. اين روش تمرینی, قدرت جسمي و روحي را بهبود مي بخشد و موجب افزايش انعطاف پذيري و قدرت عضلات مي شود. در روش پيلاتس از حرکات کنترل شده اي استفاده مي شود که موجب تقويت بدن مي شوند. اخيرا بسياري از فيزيوتراپيست ها، کايروپراکترها و ارتوپدها کشف کرده اند که تلفيق روش پيلاتس با تمرينات توانبخشي و برنامه هاي ورزش درماني مي تواند بهبود بافت هاي نرم آسيب ديده را سرعت بخشد. يکي از تفاوت هاي خاص ميان پيلاتس و يوگا اين است که تمرين هاي پيلاتس، روي قدرت و حرکت هاي موثري متمرکز است که در زندگي روزمره کاربرد زيادي دارند. نشستن، راه رفتن، حمل کردن بار، خم وراست شدن، با تمرینات ورزشی پیلاتس طرز صحیح انجام حرکات روزانه در بدن ثبت می‌شود. پیلاتس حرکات ورزشی را در دامنه های طبیعی بدن به شکلی آموزش می‌دهد که مانع ایجاد صدمات ورزشی گردد. پیلاتس به افراد کمک می کند تا بتوانند وضعیت ایستادن و نشستن خود را بهتر کنند. این در حالیست که در یوگا، در حالی که بدن در وضعیت ثابتی حفظ می‌شود، تنفس، حواس جسمی و احساسات تقویت می‌گردد. با نگه داشتن بدن در وضعیت‌های مورد نظر، افزایش انعطاف پذیری حاصل می شود. پیلاتس برنامه ی تمرینی است که بر استفاده از مغز در کنترل عضلات در سراسر تمرین تأکید می نماید. برنامه ی پیلاتس در هر جلسۀ تمرینی به تعداد کمی تکرار می‌شود و بر کنترل دقیق و حفظ شکل بدن در هنگام اجرای حرکت تأکید دارد. در چنین تمریناتی، از طریق حرکاتی که هدف آنها تقویت گروهي از عضلات است ، انعطاف پذیری نیز حاصل میگردد. در پیلاتس تمام حرکات در تعامل با مرکز قدرت بدن صورت میگیرد حتی زمانی که هدف تمرین, کار بر روی عضلات ساق پا است باز تمرکز بر روی هسته مرکزی بدن نادیده گرفته نمی شود که منجر به تناسب اندامی فوق العاده, استحکام عضلانی و قدرت و تعادل در کل بدن میگردد. تمرکز تمرینات در ورزش پیلاتس بر روی قدرت بخشیدن به عضلاتی است که به نگه داشتن بدن در تعادل و محافظت از ستون فقرات کمک می نماید. بی دلیل نیست که طی چند دهه گذشته بسیاری از ژیمناست ها و قهرمانان رشته های ورزشی دیگر در کنار حرفه خود به روش تمرینی پیلاتس روی آورده اند. در آخر آنچه که روش تمرینی پیلاتس را از دیگر تمرین های ورزشی تناسب اندام متمایز می سازد, هشت اصل اساسی به همراه استفاده از "مرکز قدرت بدن" است. خنثی سازی در شروع کلاس و در پی آن اجرای حرکت با کنترل و تفکیک اندام ها, به کمک مرکزیت, به همراه تمرکز و دقت با استفاده از تنفس صحیح, باعث اجرای روان حرکت ها از یک تمرین به تمرین دیگر می گردد. در حالی که در روش های دیگر مانند یوگا, هنرهای رزمی و رقص از این اصول به تفکیک استفاده می گردد. این هشت اصل, در قلب هر حرکت پیلاتس, باید هماهنگ با یکدیگر اجرا شوند. سوالی که ممکن است بوجود بیاید این است که : کدام بهتر است؟ یوگا یا پیلاتس؟ جواب : هر کدام از این دو رشته مزایای منحصر به فرد خود را دارد که هیچیک دلیلی بر برتری یکی بر دیگری نمی باشد. بسته به هدف هر فرد ممکن است یکی بر دیگری برتر شمرده شود حتی بسیاری از مردم به هر دو روش بطور همزمان می پردازند. اما اگر به دنبال یک روش پویا برای افزایش قدرت و انعطاف بدنی خود هستید و می‌خواهید ورزشی تازه و متفاوت را تجربه کنید، بدون تردید ورزش پیلاتس تجربه خوشایندی برای شما خواهد بود. با این حال مثل همیشه پیشنهاد شخصی من تجربه روش‌های مختلف و انتخاب آن چیزی است که با نیاز روح و آمادگی بدن شما هماهنگ‌تر است.

سوالات رايج درباره ورزش پيلاتس-2

 

من داراي وزن سنگيني هستم آيا تمرينات پيلاتس مي تواند در لاغر شدن به من كمكي كند؟

در پاسخ به سوال شما بايد بگويم بله تمرينات پيلاتس بسيار به شما كمك مي كند تا اندام موزون و شكيلي پيدا كنيد ولي همانطور كه مي دانيد وزن و چربي اضافه بدن شما احتياج به يك فعاليت چربي سوز دارد كه اين امر با هر يك از فعاليتهاي هوازي امكان پذير مي باشد مانند : دويدن نرم ، پياده روي سريع ، شنا

و...انجام تمرينات پيلاتس توام با هريك از اين فعاليتها كمك مي كند سريعتر به اين هدف دستيابي پيدا كنيد.

 

منبع: http://www.pilates.ir/%D9%BE%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B3/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AC.html

پنج شنبه 12 فروردین 1395  12:07 PM
تشکرات از این پست
mosabeghat_ravabet
mhzahraee
mhzahraee
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 2617
محل سکونت : اصفهان

سوالات رايج درباره ورزش پيلاتس-3

سوالات رايج درباره ورزش پيلاتس-3

من يك ورزشكار حرفه اي در رشته تكواندو هستم آيا پيلاتس براي من مفيداست؟

بله ورزش پيلاتس امروزه در تمام دنيا به شكل يك ورزش مكمل در كنار ورزشهاي ديگر بخصوص ورزشهاي رزمي بشكل جانبي استفاده مي شود و اين امر نتايج بسيار چشمگيري را داشته است. براي مثال يكي از مربيان بسيار موفق ما در رشته تكواندو فعاليت حرفه اي داشته و اخيرا به تيم ملي دعوت شده است لازم بذكر است كه اين ورزش تاثيراتي چون افزايش توان تنفسي- قلبي عروقي و فاكتورهاي قدرت تعادل و انعطاف براي فرد ورزشكار مي شود.

 

آيا پيلاتس كمكي به افرادي كه داراي مشكل آرتروز و درد مفاصل و زانو و همچنين مشكلات مهره اي هستند مي كند؟

افرادي كه دچار عارضه هايي مانند آرتروز درد مفاصل و ... هستند همچون افراد ديگر نياز مبرم به انجام فعاليتهاي مناسب ورزشي دارند زيرا پيلاتس كمك مي كند تا عضلات جانبي مفاصل آسيب ديده تقويت شده و موجب كاهش دردهاي مفصلي و ... مي شود .

نكته قابل ذكر در اينجا : اين افراد در كلاسهاي پيلاتس بايد باتوجه به مشكل خود در حد توان اقدام به انجام حركات كرده و حتما قبل از شروع كلاس مربي را در جريان مشكل خود قرار داده وطي كلاس به نكاتي كه توسط مربي بيان مي شود گوش فرا داده و آنها را اجرا كنند .

 

من دختر جواني هستم با بدن خشك و بسيار لاغر پيلاتس چه كمكي به من مي كند؟

با انجام فعاليتهاي ورزشي پيلاتس متابوليسم بدن تغيير پيدا كرده و سوخت و سوز مواد غذايي بالاتر مي رود به همين دليل در افراد بسيار لاغر زمينه غذايي تغيير پيدا كرده و به دليل نياز به عضله سازي برنامه غذايي آنها متنوع تر مي شود اين امر موجب مي شود عضلات بدن بشكل زيبايي فرم پيدا كرده و در مفاصل بدن نيز انعطاف حاصل مي شود قدرت و قابليت كشش عضلاني نيز تغيير پيدا كرده و بدن از خشكي درمي آيد.

 

من از عارضه گردي پشت به دليل اينكه ساعتهاي زيادي پشت ميز هستم رنج مي برم پيلاتس چه كمكي به من ميكند؟

يكي از نكات مهمي كه در پيلاتس بسيار به آن توجه مي شود ايستاندن صحيح مي باشد ، توجه پيلاتس به بخش اندام فوقاني به اين منظور است كه فرد با قامتي كشيده بايستد و فاصله بين مهره ها را كه در اثر مرور زمان كوتاه شده و فرو رفته شده بشكل كشيده در آورد .

تمرينات ورزشي پيلاتس در اينگونه افراد كشيدگي بيش از اندازه و ضعف عضلات پشت را از بين برده و به مرور برآمدگي پشت را نامحسوس تر مي كند.

 

مدتي است دچار درد هاي شديد ميگرني شده ام بطوري كه هيچ ورزشي نمي توانم انجام دهم آيا مي توانم پيلاتس كار كنم؟

عارضه ميگرن امروزه در بين مردم بسيار شايع شده است تحقيقات علمي ثابت كرده 80 درصداز مشكلات ميگرني ناشي از آرتروزهاي گردن و مشكلات مفاصل شانه مي باشد تمرينات پيلاتس با تقويت عضلات ناحيه گردن و سرشانه كمك مي كند به شكل قابل توجهي دردهاي ميگرني كاهش و از بين برود.

 

منبع: http://www.pilates.ir/%D9%BE%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B3/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AC.html

پنج شنبه 12 فروردین 1395  12:08 PM
تشکرات از این پست
mosabeghat_ravabet
mhzahraee
mhzahraee
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 2617
محل سکونت : اصفهان

سوالات رايج درباره ورزش پيلاتس-4

سوالات رايج درباره ورزش پيلاتس-4

خانمهاي باردار قادر به استفاده از اين رشته ورزشي هستند؟

خير .از آنجايي كه در تمام طول يك ساعت كلاس پيلاس شكم منقبض بوده و دم و بازدم عميق انجام ميشود اين انقباضات شكمي براي جنين آسيب زااست در نتيجه توصيه نمي شود در دوران بارداري ورزش پيلاتس انجام شود.

 

چه مدتي پس از زايمان مي توان اين ورزش را شروع كرد؟

پس از زايمان طبيعي (3 الي 4 ماه بعد)     زايمان سزارين (6 الي 7 ماه بعد)

 

من شنيدم در كلاسهاي پيلاتس از وسايل مختلف استفاده مي شود آيا اين حرف صحت دارد و اگر امكان دارد نام وسايل و آموزش آن را در سايت قرار دهيد؟

در كلاسهاي پيلاتس تنها وسايل مورد استفاده چوب و وزنه مي باشد.

 

من مربي پيلاتس هستم پس از گرفتن مدرك زير نظر انجمن علاقه مند به استفاده از وسايل اين رشته در كلاسهاي خود هستم آيا شما دوره هاي آموزشي براي اين وسايل در نظر گرفته ايد؟

همان طور كه قبلا اشاره شد در حال حاضر تنها وسايل مورد استفاده در كلاسهاي پيلاتس وزنه و چوب بوده و از وسايل ديگري استفاده نميشود.

 

تفاوت پيلاتس با رشته هاي شبيه چي كنگ، تاي چي و ... چيست؟

اين رشته اصلا ربطي به اين رشته هايي كه گفتين ندارد در بعضي از اين رشته ها حركات آن براي تقويت نيروي دروني است در صورتي كه پيلاتس اصلا رابطه اي با نيروي دروني ندارد .

 

منبع: http://www.pilates.ir/%D9%BE%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B3/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AC.html

پنج شنبه 12 فروردین 1395  12:11 PM
تشکرات از این پست
mosabeghat_ravabet
mhzahraee
mhzahraee
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 2617
محل سکونت : اصفهان

سوالات رايج درباره ورزش پيلاتس-5

سوالات رايج درباره ورزش پيلاتس-5

من چگونه مي توانم مربي پيلاتس بشوم آيا شرايط خاصي دارد؟

پيلاتس داري 4 سطح مي باشد كه فرد در هر سطح قادر به انجام يك سري تمرينات و حركت مي باشد .پس از اخذ سطح 1 فرد مي تواند در كلاسهاي مربي گري شركت كرده وپس از قبولي در  كلاسهاي تئوري و عملي و صدور حكم مي تواند به عنوان مربي رسمي انجمن اقدام به فعاليت نمايد.

 

آيا اين ورزش را مي توان در كلاسهاي ديگر از جمله يوگا ، بدنسازي،ايروبيك و... در انتها و يا در كنار برنامه هاي اين كلاسها اجرا كرد؟

خير؛ كلاسهاي تمرينات پيلاتس با شرايط خاص خود بشكل كامل در زمان يك ساعت اجرا مي گردد استفاده از تمرينات پيلاتس به هر شكلي در كلاسهاي ديگر نتيجه بخش نخواهد بود و حتي در اثر انجام نادرست اين تمرينات آسيب زا نيز مي باشد.

تمرينات پيلاتس مي بايست زير نظر مربيان اين رشته انجام شود.

 

شما پيلاتس را از كجا ياد گرفتين آيا تنها شما مرجع اين رشته در سطح كشور هستين؟

آشنايي من با رشته پيلاتس تا زمان شركت در دوره مربيگري حدود سه سال طول كشيد تاتوانستم مدرك اين رشته را از امريكا دريافت كنم اين رشته در جهان بصورت انجمن بوده و در ايران نيز تنها مرجع اين رشته در سطح كشور زير نظر فدراسيون ورزشهاي همگاني مي باشد.

 

فرق بين آساناهاي يوگا با پيلاتس چيست؟

آسانا در زبان سانسكريت به معناي نشستن است و جمع آن يعني حركات يوگا اين حركات عمدتا نه تنها مربوط به حركات فيزيكي مي باشد بلكه به معناي ارتباط معنوي روح و حدانيت آن با بدن است و نيز به معناي مديتيشن در حالت نشسته مي باشد . حركات آسانا كاملا مربوط به روش يوگا هستند در صورتي كه در پيلاتس تمامي حركاتي كه به شكل نشسته اجرا مي شوند مختص پيلاتس بدون مديتيسشن و كاملا ورزشي هستند ضمنا نحوه اجراي آساناهاي يوگا كاملا با پيلاتس متفاوت مي باشد.

 

آیا این ورزش برای دختر 9ساله ام بی اشکال است؟او کف پایش صاف است ؟

همان طور كه قبلا اشاره شد رده سني 17 سال به بالا قادر به انجام اين ورزش ميباشند. از انجايي كه تغييرات هورموني به ويژه هورمون رشد در سن بلوغ از اهميت خاصي برخوردار است در نتيجه انجام فعاليت ورزشي مانند پيلاتس باعث اختلال در اين روند شده در نتيجه براي سنين زير 17 سال اين ورزش توصيه نمي شود.

انجام حركات ورزشي ايستاده براي افرادي كه دچار عارضه كف پاي صاف مي باشند در دراز مدت باعث فشار بر كمر شده و فرد دچاره مشكلات در اي ناحيه مي شود .بنابر اين فرد بايد قبل از اقدام به انجام اين ورزش با پزشك خود مشورت كرده و حتما قبل از ورزش مربي خود را از اين مشكل مطلع سازد.بهتر است براي كمتر شدن و برداشتن فشار از روي كمر اين افراد در حين ورزش پيلاتس از كفشهاي استاندارد و طبي استفاده نمايند.

 

منبع: http://www.pilates.ir/%D9%BE%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B3/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AC.html

پنج شنبه 12 فروردین 1395  12:13 PM
تشکرات از این پست
mosabeghat_ravabet
mhzahraee
mhzahraee
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 2617
محل سکونت : اصفهان

سوالات رايج درباره ورزش پيلاتس-6

سوالات رايج درباره ورزش پيلاتس-6

آیا انجام ورزش پیلاتس برای کسانی که دیابت دارند و انسولین تزریق می کنند بلا مانع است؟

ورزش بخشی مهم از تمام برنامه های درمان دیابت است. کارشناسان 150 دقیقه در هفته فعالیت فیزیکی با شدت متوسط را توصیه می‌نمایند. برای جلوگیری از مشکلات بالقوه، قند خون خود را قبل، طی و بعد از ورزش بررسی نمایید.

قبل از ورزش: قبل از تمرین قند خون خود را بررسی نمایید

    قند خون پایین‌تر از 100  میلی گرم / دسی لیتر. این قند خون برای ورزش پایین است؛ بنابراین قبل از شروع به تمرین یک غذای سبک حاوی کربوهیدرات، مانند میوه یا کراکر مصرف نمایید.

    قند خون 100 تا 250 میلی گرم / دسی لیتر. این محدوده قند خون برای ورزش مناسب است.

    قند خون 250 میلی گرم/  دسی لیتر یا بالاتر. در این حالت توصیه می‌شود حتما پیش از ورزش تست کتون ادرار را انجام دهید. وجود کتون در ادرار  نشان می‌دهد که بدن شما انسولین کافی برای کنترل قند خون نداشته و ورزش در این حالت با خطر بروز کتواسیدوز به عنوان یکی از اورژانس‌های دیابت همراه است. پس بهتر است تا زمانی که تست کتون ادرار شما منفی شود، صبر کنید.

در طی ورزش: مراقب نشانه های افت قند خون باشید

ورزش را متوقف کنید اگر:

    قند خون 70 میلی گرم / دسی لیتر یا پایین‌تر بود

    احساس لرزان، عصبی بودن و یا گیجی داشتید

در این حالت برای بالا بردن سطح قند خون خود از موارد زیر استفاده نمایید:

    دو تا پنج قرص گلوکز

    نصف لیوان (118 میلی لیتر) آب میوه

    نصف لیوان (118 میلی لیتر) نوشابه غیر رژیمی

    پنج یا شش قطعه آب نبات

پس از ورزش: قند خون خود را مجددا بررسی کنید

پس از پایان ورزش و چندین بار در طول چند ساعت بعد از ورزش قند خون خود را پایش نمایید. ورزش قند ذخیره شده در عضلات و کبد شما را تخلیه می‌کند و بدن برای بازسازی این ذخایر از قند موجود در خون استفاده می‌کند. بنابراین هر چه ورزش شدیدتر باشد قند خون شما برای مدت بیشتری تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. افت قند خون ممکن است حتی چندین ساعت پس از ورزش بروز کند.

اگر پس از ورزش دچار افت قند خون شدید از غذاهای سبک حاوی کربوهیدرات، مانند میوه یا کراکر، و یا نوشیدن یک لیوان کوچک آب میوه برای اصلاح قند خون استفاده نمایید.

 

اگرهنگام ورزش مفاصل صدای تق تق شنیدیم نشانه چیست؟

شنيدن صداي تق تق در  هنگام اجراي حركات ورزشي پا بخصوص دورانها در خانمهايي كه زايمانهاي طبيعي داشته اند بسيار رايج است .براي جلوگيري از ايجاد صدا بايددر اجراي تمريناتي كه باعث بوجود آمدن صدا مي شوند دقت داشت يعني اينكه دامنه اجراي حركتي را پايين آورد تا جايي كه صدا قطع شود.

 

منبع: http://www.pilates.ir/%D9%BE%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B3/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AC.html

پنج شنبه 12 فروردین 1395  12:19 PM
تشکرات از این پست
mosabeghat_ravabet
mhzahraee
mhzahraee
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 2617
محل سکونت : اصفهان

سوالات رايج درباره ورزش پيلاتس-7

سوالات رايج درباره ورزش پيلاتس-7

برای تقويت غضروف هاومفصل هاچه ميتوان خورد؟

برخی از مواد غذایی مناسب برای مراقبت از مفاصل به شرح زیر هستند:

• اسیدهای چرب امگا 3:

این نوع اسیدها به خاطر وجود خواص ضد التهابی اشان به تقویت مفاصل کمک می کنند. برخی از منابع اسیدهای چرب عبارتند از بادام و دیگر مغزها و سبزی جات برگی سبز رنگ.

کارشناسان توصیه می کنند روزانه حداقل یکی از این منابع را استفاده کنید.( به عنوان مثال، یک مشت آجیل برای میان وعده استفاده کنید)

• آنتی اکسیدان ها

: آنتی اکسیدان ها نیز مانند اسیدهای چرب امگا 3 به خاطر وجود خواص ضد التهابی برای تقویت مفاصل مفید هستند. این مواد را می توانید در رنگین کمان میوه ها و سبزی ها پیدا کنید (مانند فلفل قرمز هویج، پیاز قرمز و گوجه فرنگی).

استفاده از ویتامین D نیز برای تقویت مفاصل توصیه می شود، البته لازم نیست حتما به دنبال مواد غذایی حاوی این ویتامین باشید بلکه کافی است در روز مدتی زیر نور آفتاب بایستید تا نیاز روزانه شما به این ویتامین رفع شود.

• سبزی و ادویه جات:

زردچوبه و زنجبیل در کنار دیگر خواص خود، دارای خاصیت ضدالتهابی نیز هستند. سیر نیز دارای همین خاصیت است برای استفاده از حداکثر خواص این سبزی روزانه باید چند حبه سیر بخوریم.

بطور كلي مصرف روزانه كلسيم از ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ واحد براي خانمها ضروري است ولي براي اينكه از مواد طبيعي براي تقويت استفاده كنيم مي توان از ورق ژلاتين حل شده در آب با ميوه هاي طبيعي ژله درست كرد و آن را مصرف نمود.

 

آيا اشخاصی که درلگن وران خود پلاتين دارندمی توانند ورزش پيلاتس را انجام دهند؟(مريم خضري از يزد)

افرادي كه در عضو خود پلاتين ثابت دارند براي انجام حركات هيچ محدوديتي نداشته اما افراد با پلاتين موقت بهتر است بعد از برداشتن پلاتين و پس از بهبود كامل در عضو اقدام به انجام فعاليت نمايند

 

منبع: http://www.pilates.ir/%D9%BE%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B3/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AC.html

پنج شنبه 12 فروردین 1395  12:20 PM
تشکرات از این پست
mosabeghat_ravabet ravabet_rasekhoon
8pooria
8pooria
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 5257
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:ورزش پیلاتس

درسته. ورزش بسيار زيبا و محركي است.

دلم به مستحبی خوش است که جوابش واجب است:

السلام علیک یا بقیة الله فی ارضه

مدیر گروه زبان انگلیسی

 

یک شنبه 15 فروردین 1395  11:23 AM
تشکرات از این پست
mhzahraee ravabet_rasekhoon amirali123
wikiumut
wikiumut
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : اردیبهشت 1394 
تعداد پست ها : 668

پاسخ به:ورزش پیلاتس

ورزش شادابی هست

فروشگاه اینترنتی لباس یورمد شرکت پگاه جاده ابریشم بهترین گزینه برای خرید اینترنتی لباس شما در ایران است در سال 1392 با مشارکت گروه AC ترکیه وشرکای ایرانی تحت شماره ثبتی 14715 ودر دو شعبه ی تهران و ارومیه پس از ایجاد بسترهای سخت افزاری ونرم افزاری به عنوان نمایندگی فروش انلاین برندهای معتبر ترک در ایران با سر فصلهای کالایی پوشاک ،کیف و کفش ،لوازم آشپزخانه و لوازم خانگی ،لوازم اتاق خواب ولوازم آرایشی و بهداشتی تاسیس وآغاز به کار نموده است ،شایان ذکر است کلیه اقدامات تاسیس و راه اندازی پس از طی مراحل قانونی ومطابق با قانون ثبت موسسات تجاری در ایران صورت گرفته وفروشگاه یورمد دارای نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه ی تجارت الکترونیکی وزارت صنعت ومعدن وتجارت جمهوری اسلامی ایران می باشد (برای رویت نماد الکترونیکی کلیک نمایید)و مشتریان یور مد دارای حقوق کامل مندرج در آئین نامه های مربوط به خرید از راه دور می باشند.

خرید اینترنتی لباس| فروشگاه اینترنتی لباس خرید اینترنتی کفش فروشگاه اینترنتی کفش خرید اینترنتی کیف فروشگاه اینترنتی کیف خرید اینترنتی لباس تحصیل در ایتالیا تحصیل در فنلاند تحصیل در اسپانیا تحصیل در نروژ تحصیل در بلاروس تحصیل در هند خرید اینترنتی پیراهن مجلسی خرید اینترنتی پیراهن تحصیل در ایتالیا
یک شنبه 15 فروردین 1395  2:38 PM
تشکرات از این پست
ravabet_rasekhoon mhzahraee amirali123
loga13th
loga13th
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مهر 1392 
تعداد پست ها : 526
محل سکونت : یزد

پاسخ به:ورزش پیلاتس

سلام خیلی خوب بود

من پیلاتس میرم عالیه

من ار درمان نمی گیرم ز طب جان جدا باشد

چه زیبا باشد آن دردی که درمانش خدا باشد

سه شنبه 17 فروردین 1395  3:21 PM
تشکرات از این پست
amirali123 mhzahraee
mhzahraee
mhzahraee
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 2617
محل سکونت : اصفهان

پيلاتس و كمك به بهبود سردردهاي ميگرني

"""پيلاتس و كمك به بهبود سردردهاي ميگرني"""

"""همانطور که مي دانيد ميگرن نوعي سردرد است که برخي افراد را گرفتار مي کند. سر درد به صورت عود کننده و شديد بوده و اغلب موارد فرد را آزار مي دهد و فعاليتهاي معمول را مختل مي سازد. با پيـــــــلاتس و فعاليت مناسب مي توان اين وضعيت را بهتر کرد.

"""يک برنامه ي منظم تمرينات پيلاتس، مي تواند تناوب حملات و شدت حمله هاي سردرد را کاهش دهد. در واقع، ورزش مداوم و شديد مي تواند منجر به تسريع روي دادن سردرد ميگرني شود به همين دليل بايد در انجام فعاليتها دقت و احتياط کنيد. همچنين نوع فعاليتي که مي کنيد بايد سنجيده و دقيق باشد تا فعاليت منجر به تشديد سردرد نگردد.

"""تمرينات پيـــــــلاتس مي تواند به عنوان يک عامل پيشگيري کننده محسوب شود. البته اين عامل در زمان بروز حمله ميگرن نمي تواند با درد رقابت کند و در اين زمان موثر نيست.

"""پيــــــلاتس، تنشها و فشارهايي که بر بدن وارد مي شود را از بين مي برد. همچنين گردش خون در بدن را تسهيل مي کند. هر دوي اينها تغييرات فيزيولوژيکي هستند که احتمال حمله هاي ميگرني را کاهش مي دهند.

"""افرادي که از اين بيماري رنج مي برند و يک برنامه ي تمريني پيــــــلاتس منظم دارند، کاهش در تناوب حملات را ذکر مي کنند. به گفته ي اين افراد تکرار حملات به نصف کاهش مي يابد.

"""هنگامي كه بدن شما طي چند ماه تحت تمرينات پيـــــلاتس قرار گيرد، با افزايش توانايي فيزيکي، مي توانيد کاهش در حملات ميگرن را تجربه کنيد.

"""البته وضعيت افراد مختلف با هم متفاوت است و چنانچه در انجام ورزشها با مشکلي مواجه شديد بايد ورزش را قطع کرده و از پزشک خود راهنمايي بخواهيد.

منبع: کانال پیلاتس ایرانیان https://telegram.me/iranpilates

پنج شنبه 19 فروردین 1395  4:14 PM
تشکرات از این پست
mhzahraee
mhzahraee
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 2617
محل سکونت : اصفهان

٨ گام براي اجراي بي نقص حركات پيلاتس

""" ٨ گام براي اجراي بي نقص حركات پيلاتس"""

۱""اولین اصل در ورزش پیلاتس دور كردن تنش ها از بدن براي شروع پرانرژي تمرينات پيلاتس است:
تمرینات را با آرامش آغاز کنید و خستگي هاي روزانه را با خود وارد كلاس نکنید. انقباضات را از بدنتان دور كنيد و با بدني بدون تنش تمرينات را شروع نماييد.

۲""برای بهبود کیفیت كارتان و نتیجه موفقیت آمیز در ورزش پیلاتس تمرکز لازم است:
لازمه انجام درست حركات، تمرکز در نحوه اجراي حركات است. تفکر ھوشمندانه در انجام درست تمرينات به شما کمک بسیار بزرگی در بهبود كيفيت تمريناتتان خواھد کرد.
 
۳""در ورزش پیلاتس باید یاد بگیرید که بین حرکات هماهنگی ایجاد کنید:
خودآگاھی بیشتر در مورد بدن موجب ھماھنگی بیشتر و بھتری در انجام حرکات خواھد بود. با تکرار و تمرين بيشتر، حرکات شما از ظرافت و زيبايي بیشتری برخوردار خواھند شد.

۴""در ورزش پیلاتس هم ترازی و جھت دھی مناسب بدن را كنترل کنید:
در پیلاتس به وضعیت درست بدنتان توجه نمایید. عضلات و اندامها را از هم تفكيك كرده و اجازه دهيد حركات تنها روي عضلات و اندامهاي مورد هدف كار كنند، تا تاثير بيشتري از تمرينات عايدتان شود.

۵""تنفس صحیح در پیلاتس:
تنفس عمیق و کامل را فراموش نکنید. هر حركت را با ريتم تنفس هماهنگ كرده و با انجام دم و بازدم عميق به حركت خود معني ببخشيد.
 
۶""نوع حرکات در ورزش پیلاتس:
حرکات را روان و آهسته و آرام و بدون وقفه انجام دهيد و ريتم منظمي را در انجام حركاتتان دنبال كنيد.

۷""مرکز سازی (مركزيت) در پیلاتس:
یک مرکز ثقل قوی در میانه بدن داشته باشید بطوری که قبل از ھر حرکتی ناف به سمت داخل کشیده شود.
 
۸""دقت به نحوه و حالت انجام تمرین در ورزش پیلاتس:
حرکات را با آرامش و حوصله و دقت انجام دھید و از انجام آنھا بصورت شدید پرهیز کنید.


منبع: منبع: کانال پیلاتس ایرانیان https://telegram.me/iranpilates

پنج شنبه 19 فروردین 1395  4:17 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها