0

عدد اصلی

 
haj114
haj114
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1391 
تعداد پست ها : 3991

عدد اصلی

عدد اصلی در یک مجموعه برابر با شمارگان اعضای آن مجموعه می باشد. به عنوان مثال دو مجموعه ی A و B را در نظر بگیرید.

مجموعه A شامل a و b

مجموعه B شامل 5 و 6

هر یک از این مجموعه ها شامل دو عنصر هستند و ضرب دکارتی آن ها به شکل زیر می باشد.

(a,5), (a,6), (b,5), (b,6)

هر کدام از عناصر در مجموعه ی حاصل دارای دو عضو هستند که برابر با عدد اصلی در مجموعه های مادر است (در این مثال 2). عدد اصلی در مجموعه ی نهایی نیز برابر با حاصل ضرب اعداد اصلی مجموعه های مادر است ( در این مثال 4 = 2 × 2)

سه شنبه 17 آذر 1394  12:17 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها