💒💒💒 زندگی زیباست 💒💒💒

 
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 150630
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:♥♥♥زندگی زیباست♥♥♥


در فرصتی دوباره دلت را مرور کن 

از غم به هر بهانه ای عبور کن 

گیرم تمام راه تو مسدود شد 

بگرد یک اسمان تازه و یک جاده جور کن . 

 

💮 صبور باش 💮
 🌱چیزایِ خوب زمان می برن🌱

شنبه 7 آذر 1394  09:17 ب.ظ
تشکرات از این پست
rezamzd
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 150630
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:♥♥♥زندگی زیباست♥♥♥

برخی آدم ها شما را ترک خواهند کرد 

اما آن پایان داستان شما نیست 

آن پایان نقش آنها در داستان شما است 

💮 صبور باش 💮
 🌱چیزایِ خوب زمان می برن🌱

شنبه 7 آذر 1394  09:18 ب.ظ
تشکرات از این پست
rezamzd
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 150630
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:♥♥♥زندگی زیباست♥♥♥

هر گاه همه اطرافیانت رادوست داشته باشی بی هیچ منتی 

به همه آنها محبت کنی بی هیچ چشم داشتی 

وبرای همه آنها بهترینها را بخواهی 

خواهی دید که بهترین روز زندگیت را رقم زده ای 

💮 صبور باش 💮
 🌱چیزایِ خوب زمان می برن🌱

شنبه 7 آذر 1394  09:18 ب.ظ
تشکرات از این پست
loga13th
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 150630
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:♥♥♥زندگی زیباست♥♥♥

آدم‌ها با دلایلِ خاصِ خودشان به زندگی‌ ماوارد میشوند 

و بادلایلِ خاصِ خودشان از زندگی‌ ما میروند 

نه از آمدن‌ها خوشحال باش ،نه از رفتن‌ها غمگین 

تا هستند دوستشان داشته باش 

به هر دلیلی‌ که آمده اند به هر دلیلی‌ که هستند 

بودنشان رادوست داشته باش 

شادمانی‌های بی‌ سبب ،همین دوست داشتن‌هایِ بی‌ چون و چراست 

💮 صبور باش 💮
 🌱چیزایِ خوب زمان می برن🌱

شنبه 7 آذر 1394  09:18 ب.ظ
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 150630
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:♥♥♥زندگی زیباست♥♥♥

پرنده هایی که روی شاخه نشستند ، 

هرگز ترس از شکستن شاخه ندارند . . . . 

زیرا اعتماد آنها به شاخه ها نیست 

بلکه به بال هایشان است . . . 

همیشه به خودت اعتماد داشته باش ، 

خودت را باور کن. 

💮 صبور باش 💮
 🌱چیزایِ خوب زمان می برن🌱

شنبه 7 آذر 1394  09:18 ب.ظ
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 150630
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:♥♥♥زندگی زیباست♥♥♥

زندگی کن به شیوه خودت… 

با قوانین خودت … !!! 

مردم دلشان می خواهد موضوعی برای گفتگو داشته باشند … 

برایشان فرقی نمی کند چگونه هستی … 

چه خوب … چه بد … 

موضوع صحبتشان خواهی شد …! 

پس زندگی کن به شیوه خودت … 

چه خوب … چه بد … 

💮 صبور باش 💮
 🌱چیزایِ خوب زمان می برن🌱

شنبه 7 آذر 1394  09:18 ب.ظ
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 150630
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:♥♥♥زندگی زیباست♥♥♥

کاش هرگز الفبا را نیاموخته بودم !

آن وقت می توانستم خط بریل زمین را بخوانم

و خط میخی درخت ها را .

می توانستم طلایی گندم ها را ، سبزی خزه ها را ،

صورتی گل به ها را و سپیدی ابرهای آسمان را

مزمزه کنم . . .

ونت های موسیقی آواز گنجشک ها را

ریتم بگیرم . . .

و مرس قطرات باران را بر تن زمین

رمزگشایی کنم . . .

می توانستم با زمین ، آسمان ، عشق و تو . . .

یکی شوم

بی فاصله . . .

بی نیاز به انعکاس هیچ کلامی . . .

بی پژواک هیچ آرزویی . . .

و شهد عشق را در چشمان تو

بچشم . . .

کاش هرگز الفبا را نیاموخته بودم ! 

💮 صبور باش 💮
 🌱چیزایِ خوب زمان می برن🌱

شنبه 7 آذر 1394  09:18 ب.ظ
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 150630
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:♥♥♥زندگی زیباست♥♥♥

میان پرواز تا پرتاب… 

تفاوت از زمین تا آسمان است. 

پرواز که کنی، آنجا میرسی که خودت میخواهی! 

پرتابت که کنند، آنجا می روی که آنان می خواهند! 

پس پرواز را بیاموز… 

 

💮 صبور باش 💮
 🌱چیزایِ خوب زمان می برن🌱

شنبه 7 آذر 1394  09:18 ب.ظ
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 150630
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:♥♥♥زندگی زیباست♥♥♥


مرد و زن ندارد 

به نقطه ی ما شدن که رسیدی، 

شورانگیزترین باش برای عاشقانه هایت… 

میان مردم فریاد بزن دوستت دارم 

و اگر کسی چشم غره ای رفت، دعایش کن 

تا عاشق شود… 

همین! 

💮 صبور باش 💮
 🌱چیزایِ خوب زمان می برن🌱

شنبه 7 آذر 1394  09:18 ب.ظ
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 150630
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:♥♥♥زندگی زیباست♥♥♥

خیلی وقت‌ها در زندگی به خاطر شرایطی که پیش می‌آید، 

زمین می‌خوریم، مچاله و کثیف می‌شویم، احساس می‌کنیم که بی‌ارزش شدیم، 

اما اصلاً مهم نیست که چه اتفاقی افتاده و چه اتفاقی خواهد افتاد! 

شما هرگز ارزش خود را از دست نخواهید داد؛

کثیف یا تمیز، مچاله یا تاخورده، 

هنوز برای کسانی که شما را دوست دارند ارزشمند هستید. 

💮 صبور باش 💮
 🌱چیزایِ خوب زمان می برن🌱

شنبه 7 آذر 1394  09:18 ب.ظ
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 150630
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:♥♥♥زندگی زیباست♥♥♥

لازم نیست برای طولانی زیستن، 

به روزهای زندگی ات اضافه کنی، 

تلاشت این باشد که 

"زندگی" را به روزهایت اضافه کنی … 

💮 صبور باش 💮
 🌱چیزایِ خوب زمان می برن🌱

شنبه 7 آذر 1394  09:18 ب.ظ
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 150630
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:♥♥♥زندگی زیباست♥♥♥

تولد انسان روشن شدن کبریتی است 

و مرگش خاموشی آن! 

بنگر در این فاصله چه کردی؟!! 

گرما بخشیدی… یا سوزاندی…!!! 

💮 صبور باش 💮
 🌱چیزایِ خوب زمان می برن🌱

شنبه 7 آذر 1394  09:18 ب.ظ
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 150630
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:♥♥♥زندگی زیباست♥♥♥

اگر کسی احساست را نفهمید مهم نیست . سرت را بالا بگیر و لبخند بزن فهمیدن احساس کار هر آدمی نیست ! 

💮 صبور باش 💮
 🌱چیزایِ خوب زمان می برن🌱

شنبه 7 آذر 1394  09:19 ب.ظ
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 150630
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:♥♥♥زندگی زیباست♥♥♥

تــو اگـــر بخواهـــی میتوانـــی مسیـر هــا راتغییــــر دهـــی… 

💮 صبور باش 💮
 🌱چیزایِ خوب زمان می برن🌱

شنبه 7 آذر 1394  09:19 ب.ظ
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 150630
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:♥♥♥زندگی زیباست♥♥♥

هوا گرگ ومیش بود 

در باز شد و در تاریک روشن حیاط خانه 

صورت خسته اش را دیدم؛ 

لب حوض عادت دستان پینه بسته اش را شست، 

اب حوض رقصید و بر دستانش بوسه زد،

اغوشش را برای قلب کوچکم باز کرد، 

اغوشش بوی خستگی می داد؛ 

استکان سرخ رنگ چای و بخار هایش رنگ بر چهره خسته می انداخت؛ 

(فضای خانه پر شد ازبوی ناب زندگی) 

زندگی زیباست!

دل من بوسه می خواهد 

بوسه ای بر دستانت پـــــــــــــــــدرم. 

💮 صبور باش 💮
 🌱چیزایِ خوب زمان می برن🌱

شنبه 7 آذر 1394  09:19 ب.ظ
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها