آمار تالار شیرینی و دسر،سالاد و سس و زیر تالارها سال 1394

 
nargesza
nargesza
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 9229
محل سکونت : اصفهان

آمار تالار شیرینی و دسر،سالاد و سس و زیر تالارها سال 1394

 

آمار مهرماه تالار شیرینی و دسر،سالاد و سس:

 

 

تالار شیرینی و دسر،سالاد و سس

پاسخ به پست های قبلی

تعداد پست های ارسالی

نام کاربر

شماره

0

2

khodaeem1

1

0

1

saharjoon

2

54 پاسخ به پست خود

21

8pooria

3

1 پاسخ به پست کاربر دیگر

0

sarez1353

4

 

 

 


اللهم عجل لولیک الفرج

سه شنبه 12 آبان 1394  3:07 PM
تشکرات از این پست
8pooria
nargesza
nargesza
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 9229
محل سکونت : اصفهان

آمار زیر تالارهای تالار شیرینی و دسر،سالاد و سس:

 

آمار زیر تالارهای تالار شیرینی و دسر،سالاد و سس:

 

آمار تالار کیک ها

 

 


اللهم عجل لولیک الفرج

سه شنبه 12 آبان 1394  3:11 PM
تشکرات از این پست
nargesza
nargesza
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 9229
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:آمار تالار شیرینی و دسر،سالاد و سس و زیر تالارها

 

آمار آبان ماه تالار شیرینی و دسر،سالاد و سس:

 

تالار شیرینی و دسر،سالاد و سس

پاسخ به پست های قبلی

تعداد پست های ارسالی

نام کاربر

شماره

3 پاسخ به پست کاربر دیگر

26 پاسخ به پست خود

12

8pooria

1

1 پاسخ به پست کاربر دیگر

1

nargesza

2

0

1

maya2015

3

0

4

fatemehza

4

0

10

nazaninfatemeh

5

0

1

rezazare4

6

1 پاسخ به پست کاربر دیگر

0

novincpu

7

0

1

maya2015

8

 

 


اللهم عجل لولیک الفرج

پنج شنبه 5 آذر 1394  9:35 AM
تشکرات از این پست
nargesza
nargesza
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 9229
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:آمار تالار شیرینی و دسر،سالاد و سس و زیر تالارها

 

آمار آذرماه تالار شیرینی و دسر،سالاد و سس:

 

تالار شیرینی و دسر،سالاد و سس

پاسخ به پست های قبلی

تعداد پست های ارسالی

نام کاربر

شماره

52 پاسخ به پست خود

26

8pooria

1

1 پاسخ به پست خود

15

nazaninfatemeh

2

0

3

fatemehza

3

1 پاسخ به پست کاربر دیگر

0

ahmadfarm

4

1 پاسخ به پست کاربر دیگر

0

amirali123

5

3 پاسخ به پست کاربر دیگر

0

nargesza

6

1 پاسخ به پست کاربر دیگر

0

rbahar91

7

0

1

maya2015

8

0

1

khodaeem1

9

0

2

arezooo

10

 


اللهم عجل لولیک الفرج

یک شنبه 6 دی 1394  10:07 AM
تشکرات از این پست
8pooria
nargesza
nargesza
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 9229
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:آمار تالار شیرینی و دسر،سالاد و سس و زیر تالارها

 

آمار دی ماه تالار شیرینی و دسر،سالاد و سس:

 

تالار شیرینی و دسر،سالاد و سس

پاسخ به پست های قبلی

تعداد پست های ارسالی

نام کاربر

شماره

0

10

nazaninfatemeh

1

42 پاسخ به پست خود

23

8pooria

2

0

2

khodaeem1

3

7 پاسخ به پست کاربر دیگر

2

nargesza

4

0

1

zahra_53

5

0

3

masomezare4

6

1 پاسخ به پست کاربر دیگر

0

starlux

7

0

2

maya2015

8

0

2

rbahar91

9

0

1

arezooo

10

 


اللهم عجل لولیک الفرج

یک شنبه 4 بهمن 1394  2:31 PM
تشکرات از این پست
nargesza
nargesza
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 9229
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:آمار تالار شیرینی و دسر،سالاد و سس و زیر تالارها

 

آمار بهمن ماه تالار شیرینی و دسر،سالاد و سس:

 

تالار شیرینی و دسر،سالاد و سس

پاسخ به پست های قبلی

تعداد پست های ارسالی

نام کاربر

شماره

0

3

khodaeem1

1

24 پاسخ به پست خود

24

8pooria

2

2 پاسخ به پست خود

22

nazaninfatemeh

3

1 پاسخ به پست کاربر دیگر

0

SABOORI

4

0

1

fatemehza

5

 


اللهم عجل لولیک الفرج

شنبه 7 فروردین 1395  12:04 PM
تشکرات از این پست
nargesza
nargesza
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 9229
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:آمار تالار شیرینی و دسر،سالاد و سس و زیر تالارها

 

آمار اسفندماه تالار شیرینی و دسر،سالاد و سس:

 

تالار شیرینی و دسر،سالاد و سس

پاسخ به پست های قبلی

تعداد پست های ارسالی

نام کاربر

شماره

7 پاسخ به پست خود

1 پاسخ به پست کاربر دیگر

14

zahra_53

1

9 پاسخ به پست خود

26

nazaninfatemeh

2

0

9

khodaeem1

3

17 پاسخ به پست خود

16

8pooria

4

1 پاسخ به پست خود

13

fatemehza

5

0

5

fatemeh_75

6

0

1

ali_81

7

0

1

maya2015

8

0

1

mohandesvahidpour

9

1 پاسخ به پست کاربر دیگر

0

amirali123

10

1 پاسخ به پست کاربر دیگر

0

nargesza

11

 


اللهم عجل لولیک الفرج

شنبه 7 فروردین 1395  12:05 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها