0

آمار تالار غذاهای محلی و سنتی سال 1394

 
nargesza
nargesza
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 10667
محل سکونت : اصفهان

آمار تالار غذاهای محلی و سنتی سال 1394

 

آمار مهرماه تالار غذاهای محلی و سنتی:

 

تالار غذاهای محلی و سنتی

پاسخ به پست های قبلی

تعداد پست های ارسالی

نام کاربر

شماره

3 پاسخ به پست خود

2

8pooria

1

 
سه شنبه 12 آبان 1394  2:59 PM
تشکرات از این پست
nazaninfatemeh
nargesza
nargesza
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 10667
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:آمار تالار غذاهای محلی و سنتی

 

آمار آبان ماه تالار غذاهای محلی و سنتی:

 

تالار غذاهای محلی و سنتی

پاسخ به پست های قبلی

تعداد پست های ارسالی

نام کاربر

شماره

0

2

Fatemehza

1

0

8

nazaninfatemeh

2

 

 

چهارشنبه 4 آذر 1394  4:37 PM
تشکرات از این پست
nazaninfatemeh
nargesza
nargesza
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 10667
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:آمار تالار غذاهای محلی و سنتی

 

آمار آذرماه تالار غذاهای محلی و سنتی:

 

تالار غذاهای محلی و سنتی

پاسخ به پست های قبلی

تعداد پست های ارسالی

نام کاربر

شماره

0

5

nazaninfatemeh

1

1 پاسخ به پست کاربر دیگر

0

ahmadfarm

2

0

1

rbahar91

3

0

9

fatemehza

4

 
یک شنبه 6 دی 1394  9:25 AM
تشکرات از این پست
nazaninfatemeh
nargesza
nargesza
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 10667
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:آمار تالار غذاهای محلی و سنتی

 

آمار دی ماه تالار غذاهای محلی و سنتی:

 

تالار غذاهای محلی و سنتی

پاسخ به پست های قبلی

تعداد پست های ارسالی

نام کاربر

شماره

0

12

nazaninfatemeh

1

0

6

fatemehza

2

0

4

masomezare4

3

6 پاسخ به پست خود

5

8pooria

4

0

2

rezazare4

5

0

1

sorkheh

6

1 پاسخ به پست کاربر دیگر

0

payasite1

7

 

 

شنبه 3 بهمن 1394  9:58 AM
تشکرات از این پست
nazaninfatemeh
nargesza
nargesza
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 10667
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:آمار تالار غذاهای محلی و سنتی

 

آمار بهمن ماه تالار غذاهای محلی و سنتی:

 

تالار غذاهای محلی و سنتی

پاسخ به پست های قبلی

تعداد پست های ارسالی

نام کاربر

شماره

7 پاسخ به پست خود

7

8pooria

1

0

1

maya2015

2

0

7

nazaninfatemeh

3

0

2

fatemehza

4

0

2

arezooo

5

1 پاسخ به پست کاربر دیگر

0

mhzahraee

6

 
شنبه 7 فروردین 1395  1:13 PM
تشکرات از این پست
mohammad_khoshghamat
nargesza
nargesza
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 10667
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:آمار تالار غذاهای محلی و سنتی

 

آمار اسفندماه تالار غذاهای محلی و سنتی:

 

تالار غذاهای محلی و سنتی

پاسخ به پست های قبلی

تعداد پست های ارسالی

نام کاربر

شماره

0

6

fatemehza

1

0

4

nazaninfatemeh

2

0

1

ali_81

3

 
شنبه 7 فروردین 1395  1:14 PM
تشکرات از این پست
mohammad_khoshghamat
rezahossiny
rezahossiny
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : فروردین 1390 
تعداد پست ها : 1677
محل سکونت : خراسان رضوی
یک شنبه 3 مرداد 1395  7:21 PM
تشکرات از این پست
nargesza mohammad_khoshghamat
دسترسی سریع به انجمن ها