0

آمار تالار خورشت ها سال 1394

 
nargesza
nargesza
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 10667
محل سکونت : اصفهان

آمار تالار خورشت ها سال 1394

 

 آمار مهرماه  تالار خورشت ها:

 

تالار خورشت ها

پاسخ به پست های قبلی

تعداد پست های ارسالی

نام کاربری

شماره

0

1

rezazare4

1

0

1

amirpetrucci0261

2

1

0

saraasemani

3

0

1

masomezare4

4

12 پاسخ به پست خود

8

8pooria

5

0

1

nazaninfatemeh

6

0

1

khodaeem1

7

 

 

سه شنبه 12 آبان 1394  1:14 PM
تشکرات از این پست
8pooria fatemehza siryahya
nargesza
nargesza
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 10667
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به: آمار تالار خورشت ها

 

آمار آبان ماه  تالار خورشت ها:

 

تالار خورشت ها

پاسخ به پست های قبلی

تعداد پست های ارسالی

نام کاربری

شماره

0

1

nazaninfatemeh

1

11 پاسخ به پست خود

9

8pooria

2

0

1

fatemehza

3

0

1

masomezare4

4

 

 

پنج شنبه 5 آذر 1394  9:52 AM
تشکرات از این پست
fatemehza siryahya
nargesza
nargesza
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 10667
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به: آمار تالار خورشت ها

 

آمار آذرماه  تالار خورشت ها:

 

تالار خورشت ها

پاسخ به پست های قبلی

تعداد پست های ارسالی

نام کاربری

شماره

7 پاسخ به پست خود

7

8pooria

1

0

3

nazaninfatemeh

2

0

1

arezooo

3

0

1

khodaeem1

4

 
یک شنبه 6 دی 1394  10:34 AM
تشکرات از این پست
fatemehza siryahya
nargesza
nargesza
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 10667
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به: آمار تالار خورشت ها

 

 آمار دی ماه  تالار خورشت ها:

 

 

تالار خورشت ها

پاسخ به پست های قبلی

تعداد پست های ارسالی

نام کاربری

شماره

4 پاسخ به پست خود

4

8pooria

1

0

3

fatemehza

2

0

1

rezazare4

3

0

1

nazaninfatemeh

4

 
یک شنبه 4 بهمن 1394  8:53 PM
تشکرات از این پست
siryahya
nargesza
nargesza
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 10667
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به: آمار تالار خورشت ها

 

 آمار بهمن ماه  تالار خورشت ها:

 

تالار خورشت ها

پاسخ به پست های قبلی

تعداد پست های ارسالی

نام کاربری

شماره

1 پاسخ به پست خود

1 پاسخ به پست کاربر دیگر

1

8pooria

1

0

3

khodaeem1

2

0

2

fatemehza

3

1 پاسخ به پست خود

2

Nazaninfatemeh

4

6 پاسخ به پست خود

45

Arezooo

5

3 پاسخ به پست کاربر دیگر

0

Nargesza

6

1 پاسخ به پست کاربر دیگر

0

SABOORI

7

1 پاسخ به پست کاربر دیگر

0

aalimehry

8

1 پاسخ به پست کاربر دیگر

0

rezahossiny

9

 
یک شنبه 8 فروردین 1395  5:54 PM
تشکرات از این پست
nargesza
nargesza
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 10667
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به: آمار تالار خورشت ها

 

 آمار اسفندماه  تالار خورشت ها:

 

تالار خورشت ها

پاسخ به پست های قبلی

تعداد پست های ارسالی

نام کاربری

شماره

1 پاسخ به پست خود

4

nazaninfatemeh

1

0

2

khodaeem1

2

1 پاسخ به پست خود

1

8pooria

3

1 پاسخ به پست کاربر دیگر

4

fatemehza

4

1 پاسخ به پست خود

1

ali_81

5

2 پاسخ به پست کاربر دیگر

0

nargesza

6

 
یک شنبه 8 فروردین 1395  5:55 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها