تُشله بازى مشهد

 
khodaeem1
khodaeem1
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 89274
محل سکونت : خراسان رضوی

تُشله بازى مشهد

به تعداد بازيکنان روى يک خط مستقيم و با فاصلهاى مساوى چاله هاى کوچکى به قطر دو سانتيمتر و عمق ۲ – ۵/۲ سانتيمتر روى زمين حفر میکنند. نفر اول بازي، تشله ٔ خود را لب چاله ٔ اول مینشاند (در لهجه محلى شوند میگويند). سپس نقطهاى را در امتداد چاله ها با فاصله ٔ دو خانه به عنوان نقطه ٔ شروع بازى تعيين میکنند. بازيکنان به ترتيب از نقطه ٔ شروع تشله هاى خود را به طرف چاله ها میزنند. در اينجا توافق میکنند: لوکلى موکلى از سيخ تا سوزه قبوله (از سيخ تا سوزن قبول است ). در اينجا چندين وضع پيش می آيد: يکى اينکه بازيکنى که تشله را زده است تشله اش به لبه ٔ چاله برمیخورد و برمیگردد (لوکلي) که در اين حالت دوباره بايد آن را بزند. ديگر اينکه تشله به خانه برود يا به تشله ٔ بازيکن ديگر برخورد کند ( تير بزند) در اينصورت نيازى به تکرار بازى نيست . شکل ديگر تشله به لبه چاله بخورد و به طرف چپ يا راست منحرف شود (موکلي) که در اينصورت بازيکن مجدداً بايد تشله را بزند . هربار که تشله بازيکنى به تشله ٔ يکى ديگر از بازيکنان بخورد يک امتياز میگيرد. گاهى بازى بر سر پول انجام میشود. (به ازاء هر تير مبلغى از قبل تعيين میکنند). وقتى اين بازى دو نفره انجام میشود، گرفتن سه خانه برابر با يک تير به حساب می آيد. در اينصورت وقتى هر چهارخانه گرفته شود بازى تمام میشود .

تُشلهبازى مشهد

تُشلهبازى مشهد

 

گفتم که خدا مرا مرادی بفرست ، طوفان زده ام راه نجاتی بفرست ، فرمود که با زمزمه ی یا مهدی ، نذر گل نرگس صلواتی بفرست

شنبه 12 اردیبهشت 1394  12:13 PM
تشکرات از این پست
rezahossiny
rezahossiny
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : فروردین 1390 
تعداد پست ها : 1635
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:تُشله بازى مشهد

در خراسان جنوبی به این بازی تیله بازی می گویند

جمعه 21 اسفند 1394  11:07 PM
تشکرات از این پست
khodaeem1
rezaha44
rezaha44
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : تیر 1396 
تعداد پست ها : 4589
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:تُشله بازى مشهد

یادش بخیر بچه بودم خیلی بازی می کردم تو خراسان به تیله میگن توشله و فک کنم تو خوزستان هم به تیله میگن فنگ 

زندگی وزن نگاهیست 

که در خاطره ها می ماند 

                                                                         سهراب سپهری 

یک شنبه 25 تیر 1396  1:02 AM
تشکرات از این پست
khodaeem1
دسترسی سریع به انجمن ها