از آسمان چه می دانید

لیست زیرتالار های کامپیوتر و فناوری اطلاعات

نام تالار
آخرین پست
تاپیک
پست
توسط:hardwarecenter
دوشنبه 24 تیر 1398   12:31 PM
پاسخ :
3253
بازدید :
1097
توسط:archfile
یک شنبه 30 تیر 1398   11:33 AM
پاسخ :
18051
بازدید :
3629
زیر تالارها:   • 

Network+

توسط:hosinsaeidi
سه شنبه 10 اردیبهشت 1398   12:34 PM
پاسخ :
1766
بازدید :
970
توسط:askask
سه شنبه 26 شهریور 1398   2:39 PM
پاسخ :
8399
بازدید :
4242
توسط:hosinsaeidi
چهارشنبه 6 شهریور 1398   3:34 PM
پاسخ :
2909
بازدید :
2336
توسط:hardwarecenter
چهارشنبه 2 مرداد 1398   10:46 AM
پاسخ :
9413
بازدید :
4197
کرکینک، شماره سریال و فعالسازی نرم افزار ها
زیر تالارها:   • 

درخواست کرک

  • 

کرک های ریلیز شده

  • 

آموزش مهندسی معکوس

  • 

ابزارهای مهندسی معکوس

  • 

متفرقه

  • 

اخبار تالار

پاسخ :
635
بازدید :
440
توسط:catalogdesignes
دوشنبه 25 شهریور 1398   9:02 PM
پاسخ :
15392
بازدید :
13852
توسط:hawker
سه شنبه 26 شهریور 1398   3:37 PM
پاسخ :
15992
بازدید :
6186

تالار کامپیوتر و فناوری اطلاعات

عنوان تاپیک / شروع کننده تاپیک
آخرین پست
پاسخ
بازدید
یک شنبه 13 فروردین 1396   2:58 AM
توسط:kmeghdad
پاسخ :
7
بازدید :
2391
پنج شنبه 26 اسفند 1395   12:04 PM
توسط:rockman
پاسخ :
1
بازدید :
2116
یک شنبه 9 خرداد 1395   6:14 PM
توسط:sajad2015
پاسخ :
12
بازدید :
2722
چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395   10:45 AM
توسط:valyollah
پاسخ :
6
بازدید :
3263
یک شنبه 8 فروردین 1395   9:44 AM
توسط:alisayahi
پاسخ :
0
بازدید :
798
جمعه 4 اردیبهشت 1394   10:02 PM
توسط:brandmedia
پاسخ :
1
بازدید :
1748
چهارشنبه 21 خرداد 1393   10:44 AM
توسط:alirezanabi2006
پاسخ :
5
بازدید :
25102
یک شنبه 18 اسفند 1392   8:01 AM
توسط:raminz
پاسخ :
3
بازدید :
2058
جمعه 11 بهمن 1392   10:44 AM
توسط:javadtel
پاسخ :
2
بازدید :
1846
دوشنبه 11 آذر 1392   8:20 PM
توسط:a_sadri
پاسخ :
2
بازدید :
1895
دوشنبه 20 آبان 1392   10:09 PM
توسط:alirajaie1377
پاسخ :
1
بازدید :
1985
سه شنبه 16 مهر 1392   2:21 PM
توسط:emewolfgan
پاسخ :
0
بازدید :
1794
سه شنبه 16 مهر 1392   2:21 PM
توسط:emewolfgan
پاسخ :
0
بازدید :
1818
سه شنبه 16 مهر 1392   2:20 PM
توسط:emewolfgan
پاسخ :
0
بازدید :
1783
سه شنبه 16 مهر 1392   2:19 PM
توسط:emewolfgan
پاسخ :
0
بازدید :
1970
سه شنبه 16 مهر 1392   11:15 AM
توسط:emewolfgan
پاسخ :
0
بازدید :
1652
سه شنبه 16 مهر 1392   10:13 AM
توسط:emewolfgan
پاسخ :
0
بازدید :
1732
سه شنبه 16 مهر 1392   9:11 AM
توسط:emewolfgan
پاسخ :
0
بازدید :
2040
سه شنبه 16 مهر 1392   9:08 AM
توسط:emewolfgan
پاسخ :
0
بازدید :
2141
سه شنبه 16 مهر 1392   9:07 AM
توسط:emewolfgan
پاسخ :
0
بازدید :
1908
دسترسی سریع به انجمن ها