از آسمان چه می دانید

لیست زیرتالار های نجوم

نام تالار
آخرین پست
تاپیک
پست
آموزش نجوم
زیر تالارها:   • 

آزمون های تالار نجوم

توسط:golamalinoory
چهارشنبه 29 آبان 1398   11:25 PM
پاسخ :
180
بازدید :
450
عکس ها و خبر های نجومی
توسط:mohammad_43
شنبه 16 آذر 1398   10:06 AM
پاسخ :
1873
بازدید :
402
منظومه شمسی
زیر تالارها:   • 

سیارات

توسط:zahra_53
پنج شنبه 14 آذر 1398   3:03 PM
پاسخ :
426
بازدید :
79

تالار نجوم

عنوان تاپیک / شروع کننده تاپیک
آخرین پست
پاسخ
بازدید
دوشنبه 25 اسفند 1393   9:06 AM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
10
بازدید :
2127
پنج شنبه 24 دی 1394   10:46 AM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
7
بازدید :
2789
یک شنبه 31 خرداد 1394   3:13 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
11
بازدید :
1019
سه شنبه 23 تیر 1394   4:36 PM
توسط:pebdeniofpersia
پاسخ :
15
بازدید :
1434
پنج شنبه 26 تیر 1393   9:24 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
0
بازدید :
1112
یک شنبه 2 شهریور 1393   9:08 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
2
بازدید :
1577
یک شنبه 2 شهریور 1393   8:07 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
2
بازدید :
933
جمعه 20 تیر 1393   4:17 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
16
بازدید :
2968
سه شنبه 7 مرداد 1393   6:32 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
26
بازدید :
3233
جمعه 17 اردیبهشت 1395   4:47 PM
توسط:wallet10
پاسخ :
15
بازدید :
2096
چهارشنبه 14 اسفند 1392   5:05 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
4
بازدید :
1729
دوشنبه 16 دی 1392   11:24 AM
توسط:AbolghasemMeskoob
پاسخ :
9
بازدید :
2913
یک شنبه 8 شهریور 1394   2:30 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
4
بازدید :
1904
سه شنبه 16 دی 1393   1:41 PM
توسط:afarinesh
پاسخ :
139
بازدید :
22207
چهارشنبه 23 دی 1394   10:36 AM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
1
بازدید :
930
جمعه 17 اردیبهشت 1395   4:36 PM
توسط:wallet10
پاسخ :
33
بازدید :
4135
 
شنبه 25 آبان 1398   9:57 AM
توسط:zahra_53
پاسخ :
0
بازدید :
61
یک شنبه 14 مهر 1398   11:14 AM
توسط:hoseyn9999so
پاسخ :
0
بازدید :
71
سه شنبه 5 شهریور 1398   7:04 AM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
66
چهارشنبه 16 مرداد 1398   2:19 PM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
107
شنبه 12 مرداد 1398   12:02 PM
توسط:mahdi595959
پاسخ :
3
بازدید :
111
دوشنبه 7 مرداد 1398   1:00 AM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
3
بازدید :
138
یک شنبه 6 مرداد 1398   10:57 AM
توسط:mohammad_43
پاسخ :
0
بازدید :
67
سه شنبه 1 مرداد 1398   10:22 AM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
190
سه شنبه 25 تیر 1398   8:07 PM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
98
پنج شنبه 20 تیر 1398   2:03 PM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
1
بازدید :
99
پنج شنبه 20 تیر 1398   11:38 AM
توسط:oskoui
پاسخ :
0
بازدید :
80
چهارشنبه 19 تیر 1398   9:59 AM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
85
پنج شنبه 13 تیر 1398   1:32 PM
توسط:donya78
پاسخ :
2
بازدید :
191
پنج شنبه 13 تیر 1398   8:13 AM
توسط:oskoui
پاسخ :
0
بازدید :
98
جمعه 31 خرداد 1398   11:04 AM
توسط:mohammad_43
پاسخ :
0
بازدید :
156
شنبه 10 فروردین 1398   9:55 PM
توسط:ali1560
پاسخ :
2
بازدید :
187
چهارشنبه 1 اسفند 1397   4:21 PM
توسط:khedmatazma1
پاسخ :
0
بازدید :
162
چهارشنبه 26 دی 1397   8:09 PM
توسط:razdarealifateme15
پاسخ :
5
بازدید :
445
دوشنبه 15 مرداد 1397   1:05 AM
توسط:sitecode
پاسخ :
0
بازدید :
251
سه شنبه 8 اسفند 1396   5:46 PM
توسط:zahra_53
پاسخ :
0
بازدید :
282
دسترسی سریع به انجمن ها