0
قوانین لازم الاجرا توسط مدیران محترم و کاربران گرامی انجمن های راسخون

لیست زیرتالار های نجوم

نام تالار
آخرین پست
تاپیک
پست
آموزش نجوم
زیر تالارها:   • 

آزمون های تالار نجوم

توسط:zahra_53
دوشنبه 2 تیر 1399   11:14 AM
پاسخ :
192
بازدید :
451
عکس ها و خبر های نجومی
توسط:mahyaran
شنبه 18 مرداد 1399   9:01 PM
پاسخ :
1989
بازدید :
410
منظومه شمسی
زیر تالارها:   • 

سیارات

توسط:maryam35444
سه شنبه 7 مرداد 1399   8:42 PM
پاسخ :
435
بازدید :
81

تالار نجوم

عنوان تاپیک / شروع کننده تاپیک
آخرین پست
پاسخ
بازدید
دوشنبه 16 دی 1392   11:24 AM
توسط:AbolghasemMeskoob
پاسخ :
9
بازدید :
3054
یک شنبه 2 شهریور 1393   9:08 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
2
بازدید :
1658
چهارشنبه 14 اسفند 1392   5:05 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
4
بازدید :
1813
پنج شنبه 26 تیر 1393   9:24 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
0
بازدید :
1177
چهارشنبه 23 دی 1394   10:36 AM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
1
بازدید :
987
سه شنبه 23 تیر 1394   4:36 PM
توسط:pebdeniofpersia
پاسخ :
15
بازدید :
1559
یک شنبه 31 خرداد 1394   3:13 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
11
بازدید :
1073
یک شنبه 6 بهمن 1398   8:01 PM
توسط:mansoor67
پاسخ :
6
بازدید :
2069
یک شنبه 2 شهریور 1393   8:07 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
2
بازدید :
1006
دوشنبه 25 اسفند 1393   9:06 AM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
10
بازدید :
2204
جمعه 17 اردیبهشت 1395   4:47 PM
توسط:wallet10
پاسخ :
15
بازدید :
2222
پنج شنبه 24 دی 1394   10:46 AM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
7
بازدید :
2894
جمعه 17 اردیبهشت 1395   4:36 PM
توسط:wallet10
پاسخ :
33
بازدید :
4310
پنج شنبه 3 بهمن 1398   5:52 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
0
بازدید :
94
سه شنبه 16 دی 1393   1:41 PM
توسط:afarinesh
پاسخ :
139
بازدید :
22870
سه شنبه 7 مرداد 1393   6:32 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
26
بازدید :
3377
جمعه 20 تیر 1393   4:17 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
16
بازدید :
3152
 
سه شنبه 24 تیر 1399   7:49 AM
توسط:aftabm
پاسخ :
0
بازدید :
34
یک شنبه 1 تیر 1399   12:16 AM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
51
شنبه 31 خرداد 1399   6:23 PM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
50
چهارشنبه 28 خرداد 1399   1:10 PM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
66
جمعه 19 اردیبهشت 1399   5:53 PM
توسط:zahra_53
پاسخ :
0
بازدید :
41
جمعه 1 فروردین 1399   12:02 AM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
50
سه شنبه 27 اسفند 1398   6:37 AM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
56
شنبه 24 اسفند 1398   1:42 PM
توسط:mohammad_43
پاسخ :
0
بازدید :
41
پنج شنبه 15 اسفند 1398   8:48 AM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
37
جمعه 9 اسفند 1398   9:07 PM
توسط:zahra_53
پاسخ :
0
بازدید :
41
جمعه 9 اسفند 1398   1:46 PM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
69
دوشنبه 7 بهمن 1398   12:42 AM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
99
پنج شنبه 3 بهمن 1398   3:47 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
3
بازدید :
107
شنبه 28 دی 1398   4:27 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
0
بازدید :
100
شنبه 25 آبان 1398   9:57 AM
توسط:zahra_53
پاسخ :
0
بازدید :
192
شنبه 12 مرداد 1398   12:02 PM
توسط:mahdi595959
پاسخ :
3
بازدید :
239
دوشنبه 7 مرداد 1398   1:00 AM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
3
بازدید :
218
یک شنبه 6 مرداد 1398   10:57 AM
توسط:mohammad_43
پاسخ :
0
بازدید :
152
جمعه 31 خرداد 1398   11:04 AM
توسط:mohammad_43
پاسخ :
0
بازدید :
263
سه شنبه 8 اسفند 1396   5:46 PM
توسط:zahra_53
پاسخ :
0
بازدید :
331
دسترسی سریع به انجمن ها