از آسمان چه می دانید

لیست زیرتالار های نجوم

نام تالار
آخرین پست
تاپیک
پست
آموزش نجوم
زیر تالارها:   • 

آزمون های تالار نجوم

توسط:mohammad_43
سه شنبه 8 بهمن 1398   5:20 PM
پاسخ :
184
بازدید :
451
عکس ها و خبر های نجومی
توسط:alborz2017
پنج شنبه 24 بهمن 1398   1:09 PM
پاسخ :
1900
بازدید :
406
منظومه شمسی
زیر تالارها:   • 

سیارات

توسط:golamalinoory
جمعه 18 بهمن 1398   6:17 PM
پاسخ :
428
بازدید :
80

تالار نجوم

عنوان تاپیک / شروع کننده تاپیک
آخرین پست
پاسخ
بازدید
سه شنبه 16 دی 1393   1:41 PM
توسط:afarinesh
پاسخ :
139
بازدید :
22408
سه شنبه 7 مرداد 1393   6:32 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
26
بازدید :
3266
چهارشنبه 23 دی 1394   10:36 AM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
1
بازدید :
943
چهارشنبه 14 اسفند 1392   5:05 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
4
بازدید :
1764
سه شنبه 23 تیر 1394   4:36 PM
توسط:pebdeniofpersia
پاسخ :
15
بازدید :
1460
دوشنبه 16 دی 1392   11:24 AM
توسط:AbolghasemMeskoob
پاسخ :
9
بازدید :
2950
یک شنبه 6 بهمن 1398   8:01 PM
توسط:mansoor67
پاسخ :
6
بازدید :
1998
جمعه 20 تیر 1393   4:17 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
16
بازدید :
3013
جمعه 17 اردیبهشت 1395   4:47 PM
توسط:wallet10
پاسخ :
15
بازدید :
2128
پنج شنبه 26 تیر 1393   9:24 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
0
بازدید :
1129
یک شنبه 2 شهریور 1393   9:08 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
2
بازدید :
1597
یک شنبه 2 شهریور 1393   8:07 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
2
بازدید :
956
دوشنبه 25 اسفند 1393   9:06 AM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
10
بازدید :
2148
یک شنبه 31 خرداد 1394   3:13 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
11
بازدید :
1033
جمعه 17 اردیبهشت 1395   4:36 PM
توسط:wallet10
پاسخ :
33
بازدید :
4190
پنج شنبه 24 دی 1394   10:46 AM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
7
بازدید :
2831
پنج شنبه 3 بهمن 1398   5:52 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
0
بازدید :
59
 
دوشنبه 7 بهمن 1398   12:42 AM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
0
بازدید :
44
پنج شنبه 3 بهمن 1398   3:47 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
3
بازدید :
70
شنبه 28 دی 1398   4:27 PM
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
0
بازدید :
53
شنبه 25 آبان 1398   9:57 AM
توسط:zahra_53
پاسخ :
0
بازدید :
138
شنبه 12 مرداد 1398   12:02 PM
توسط:mahdi595959
پاسخ :
3
بازدید :
150
دوشنبه 7 مرداد 1398   1:00 AM
توسط:hosinsaeidi
پاسخ :
3
بازدید :
163
یک شنبه 6 مرداد 1398   10:57 AM
توسط:mohammad_43
پاسخ :
0
بازدید :
92
جمعه 31 خرداد 1398   11:04 AM
توسط:mohammad_43
پاسخ :
0
بازدید :
182
سه شنبه 8 اسفند 1396   5:46 PM
توسط:zahra_53
پاسخ :
0
بازدید :
295
شنبه 14 بهمن 1396   4:23 PM
توسط:zahra_53
پاسخ :
0
بازدید :
357
شنبه 14 بهمن 1396   3:33 PM
توسط:zahra_53
پاسخ :
0
بازدید :
272
شنبه 25 آذر 1396   11:14 AM
توسط:zahra_53
پاسخ :
0
بازدید :
318
چهارشنبه 3 آبان 1396   11:03 AM
توسط:zahra_53
پاسخ :
0
بازدید :
455
جمعه 21 مهر 1396   7:14 PM
توسط:nazaninfatemeh
پاسخ :
0
بازدید :
367
جمعه 17 شهریور 1396   8:59 PM
توسط:nazaninfatemeh
پاسخ :
0
بازدید :
343
جمعه 13 مرداد 1396   4:04 PM
توسط:nazaninfatemeh
پاسخ :
0
بازدید :
348
جمعه 13 مرداد 1396   4:00 PM
توسط:nazaninfatemeh
پاسخ :
0
بازدید :
391
دوشنبه 2 مرداد 1396   4:07 PM
توسط:nazaninfatemeh
پاسخ :
0
بازدید :
271
شنبه 31 تیر 1396   6:24 PM
توسط:nazaninfatemeh
پاسخ :
0
بازدید :
388
دوشنبه 19 تیر 1396   8:14 PM
توسط:nazaninfatemeh
پاسخ :
0
بازدید :
485
دسترسی سریع به انجمن ها