از آسمان چه می دانید

لیست زیرتالار های زبان ها،گویش ها و لهجه های ایران زمین

نام تالار
آخرین پست
تاپیک
پست
توسط:ravabet_rasekhoon
سه شنبه 9 مهر 1392   10:15 AM
پاسخ :
3
بازدید :
91

تالار زبان ها،گویش ها و لهجه های ایران زمین

عنوان تاپیک / شروع کننده تاپیک
آخرین پست
پاسخ
بازدید
یک شنبه 27 مرداد 1392   8:31 PM
توسط:tahmores
پاسخ :
0
بازدید :
2816
دوشنبه 8 اردیبهشت 1393   8:09 PM
توسط:tahmores
پاسخ :
23
بازدید :
2552
سه شنبه 9 مهر 1392   10:23 AM
توسط:ravabet_rasekhoon
پاسخ :
12
بازدید :
13728
 
جمعه 19 مهر 1398   1:56 PM
توسط:donya78
پاسخ :
1
بازدید :
53
جمعه 19 مهر 1398   12:57 PM
توسط:majid68
پاسخ :
0
بازدید :
33
جمعه 19 مهر 1398   12:57 PM
توسط:majid68
پاسخ :
0
بازدید :
34
جمعه 19 مهر 1398   12:54 PM
توسط:majid68
پاسخ :
0
بازدید :
40
جمعه 19 مهر 1398   12:50 PM
توسط:majid68
پاسخ :
0
بازدید :
38
جمعه 19 مهر 1398   12:50 PM
توسط:majid68
پاسخ :
0
بازدید :
33
جمعه 19 مهر 1398   12:49 PM
توسط:majid68
پاسخ :
0
بازدید :
29
جمعه 19 مهر 1398   12:48 PM
توسط:majid68
پاسخ :
0
بازدید :
36
جمعه 19 مهر 1398   12:48 PM
توسط:majid68
پاسخ :
0
بازدید :
20
جمعه 19 مهر 1398   12:48 PM
توسط:majid68
پاسخ :
0
بازدید :
35
جمعه 19 مهر 1398   12:48 PM
توسط:majid68
پاسخ :
0
بازدید :
37
چهارشنبه 30 مرداد 1398   10:18 AM
توسط:ali_81
پاسخ :
0
بازدید :
59
یک شنبه 13 مرداد 1398   11:40 PM
توسط:majid68
پاسخ :
0
بازدید :
73
یک شنبه 13 مرداد 1398   11:39 PM
توسط:majid68
پاسخ :
0
بازدید :
78
یک شنبه 30 تیر 1398   10:43 AM
توسط:majid68
پاسخ :
0
بازدید :
95
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398   10:25 AM
توسط:farzalivand
پاسخ :
4
بازدید :
185
چهارشنبه 25 مرداد 1396   1:19 PM
توسط:khodaeem1
پاسخ :
0
بازدید :
358
چهارشنبه 20 مرداد 1395   8:07 PM
توسط:samsam
پاسخ :
7
بازدید :
1184
سه شنبه 11 خرداد 1395   1:24 PM
توسط:khodaeem1
پاسخ :
0
بازدید :
714
شنبه 17 بهمن 1394   7:37 PM
توسط:khodaeem1
پاسخ :
0
بازدید :
661
دسترسی سریع به انجمن ها