ریشه‌یابی زلزله در روایات

 
moradi92
moradi92
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1392 
تعداد پست ها : 3481

چند روایت از ائمه در مورد علت وقوع زلزله و نحوه پیشگیری از وقوع آن
یک شنبه 16 شهریور 1393  05:34 ب.ظ

رسول خدا(صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم): هرگاه دعا اندک شود، بلا نازل گردد.

(مستدرک الوسائل:ج ۵ ص ۱۷۹ ح ۵۶۱۶)

رسول خدا(صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم) : «در امت من زلزله ای رخ می دهد که در آن ده هزار، بیست هزار، سی هزار نفر نابود می شوند. (خداوند) آن را برای پرهیز کاران پند، برای مومنان رحمت، و برای کافران عذاب قرار می دهد».

( کنز العمال: ج ۴۱ ص ۵۶۷ ح ۳۹۶۱۵)

امام صادق (علیه السلام):« ای مفضل! بیندیش … اگر کسی گفت: چرا این زمین می لرزد؟ (در پاسخ) به او گفته شود: زلزله و مانند آن، پند و هشدارهایی است که مردم را تهدید می کند تا رعایت کنند و از گناهان دست بردارند».

( میزان الحکمه: ج ۱ ص ۵۹)

رسول خدا(صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم): از [وقوع] غرق [یا دفن] شدن و مسخ و زلزله چاره ای نیست! عرض کردند: ای رسول خدا! آیا در این امت؟ فرمود: آری، هنگامی که زنان خوانندگی کنند، و زنا را حلال شمارند، و ربا خورند، و شکار در حرم را حلال گردانند، و لباس ابریشم پوشند، و مردان به مردان و زنان به زنان بسنده کنند (هم جنس بازی کنند).

( مستدرک الوسائل: ج ۶ ص ۱۸۸ ح ۶۷۳۷)

رسول خدا(صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم): هر گاه امت من ربا خورند، زلزله و ماه گرفتی رُخ دهد.

( کنز العمال: ج ۱۴ ص ۲۸۰ ح ۳۸۷۳۱)

رسول خدا(صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم): هر گاه امت من ربا خورند، زلزله و ماه گرفتی رُخ دهد.

( کنز العمال: ج ۱۴ ص ۲۸۰ ح ۳۸۷۳۱)

رسول خدا(صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم): هرگاه پنج چیز در میان شما فاش شود، پنج چیز به شما راه یابد: هر گاه زنا در میان شما فاش شود، زلزله رخ دهد.

( وسائل الشیعه (آل البیت) : ج ۹ ص ۲۶ ح ۱۱۴۳۱)

امام باقر(علیه السلام): در نامه‌ی رسول خدا [چنین] یافتم: هرگاه پس از من زنا فاش شود، مرگ ناگهانی بسیار گردد

( من لایحضره الفقیه: ج ۱ ص ۵۲۴ ح ۱۴۸۸)

رسول خدا(صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم): هر گاه بنده پنهانی گناه کند، جز گنه کار را اسیب نرساند. و هرگاه آشکارا آن را انجام دهد و مورد نکوهش قرار نگیرد، همه را آسیب رساند.

( وسائل الشیعه (آل البیت : ج ۹ ص ۳۱ ح ۱۱۴۴۸)

امام علی(علیه السلام): ای مردم! همانا خداوند عزوجل عوام را به سبب گناه خواص کیفر نکند [البته] اگر خواص بدون این که عوامل بداند در پنهانی کارمنکر انجام دهد. [اما] اگر خواص آشکارا مرتکب منکر شود و عوام آن را تغییر ندهد، هر دو گروه از ناحیه‌ی خداوند عزوجل سزاوار کیفر می‌گردند.

( میزان الحکمه: ج ۱ ص ۷۶۳)

رسول خدا(صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم): هرگاه مردم منکر را ببینند ولی آن را تغییر ندهند، نزدیک است که خداوند کیفرش را فراگیرشان کند.

(کنز العمال: ج ۳ ص ۷۰ ح ۵۵۳۵)

چه باید کرد؟

امام صادق (علیه السلام): هر بنده ای پیش از آن که خداوند عزوجل بخواهد [به خدا] رو آورد ، خداوند [به او] رو کند پیش از آن که او بخواهد و هر که به خدا پناه آورد، خدا او را حفظ کند، و خدا به هر که پیش از او رو کند و نگهش دارد برایش باکی نیست وقتی که آسمان بر زمین بیفتد یا چیزی بر زمینیان فرود اید و بلایی آنان را فراگیرد، او در حزب خدا از هر بلایی مصون بماند. مگر نه این است که خداوند عزوجل می فرماید: {همانا پرهیزکاران در جایگاه امنی هستند}

( ثواب الأعمال: ص ۱۲۹)

رسول خدا (صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم): از قرائت [سوره] زلزال ملول نشوید؛ زیرا کسی که در مستحباتش آن را قرائت نماید، خداوند عزوجل هرگز زلزله ای بدو نرساند و با آن و [نیز] با صاعقه و آفتی از آفات دنیا نمیرد تا این که [به طور عادی] بمیرد

(بحار الانوار: ج۵۶ ص ۳۵۶)

رسول خدا (صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم): هر که سه مرتبه بگوید: « بسم الله الرحمن الرحیموند بخشنده مهربان، هیچ نیرو و قدرتی جز با خدای والا و بلند مرتبه نیست» ، خداوند متعال او را از نود و نه بلا کفایت کند که آسان ترین آن خفگی است.

(الکافی: ج ۲ ص ۲۷۶ ح ۳۱)

امام علی (علیه السلام): طوفان های بلا را با دعا دف کنید؛ [زیرا] کسی که به بلای سخت گرفتار شده از [فرد] تندرستی که از بلا در امان نمی باشد به دعا نیازمند تر نیست.

(الدعوات:ص ۲۱ ح ۲۱)

امام صادق(علیه السلام): هر کس از بلایی که به او می رسد بترسد و درباره [دفع] آن به دعا برخیزد خداوند هرگز آن بلا را بدو نشان ندهد.

(الدعوات:ص ۲۱ ح ۲۲)

رسول خدا (صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم): هر آینه بلا به بنده نزدیک می گردد، آن گاه بنده از خدا عافیت می خواهد و خدا را یاد می کند و عافیت را حفظ می کند. و دعا و بلا تا روز رستاخیز با هم توافق دارند.

(کنز العمال: ج ۲ ص ۷۶ ح ۳۲۰۸)

رسول خدا (صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم): بلا همانند قندیل ها بین آسمان و زمین آویزان است، هرگاه بنده عافیت را از پروردگارش بخواهد، خدای متعال بلا را از او برگرداند، [حتی] در حالی که برای او قطعی شده باشد.

( کنز العمال: ج ۷ ص ۸۲۵ ح ۲۱۵۶۰)

امام زین العابدین (علیه السلام): دعا بلای نازل شده و نازل نشده را دفع می کند.

(الکافی: ج ۲ ص ۴۷۲ ح ۲)

امام کاظم (علیه السلام): بر شما باد دعا کردن؛ چرا که دعا برای خدا و درخواست از خدا بلا را برگرداند [حتی] در حالی که تقدیر و قضا شده باشد و جز امضای آن باقی نمانده بشد. پس هرگاه از خداوند عزوجل دعا و درخواست شد، بی درنگ بلا را برگرداند.

(الکافی: ج ۲ ص ۴۷۲ ح ۳)

امام صادق (علیه السلام): هر که از بلایی که به او می رسد بترسد و درباره آن به دعا پیشی بگیرد، خداوند عزوجل هرگز آن بلا را بدو نشان ندهد.

(ثواب الأعمال: ص ۱۵۳)

امام زین العابدین (علیه السلام): دعا پس از نزول بلا سودی ندارد.

(الکافی: ج ۴ ص ۸۸ ح ۷)

امام صادق (علیه السلام) : به هر که زلزله برخورد کرد این [دعا] را بخواند: « ای [خدایی] که آسمان ها و زمین را نگاه می دارد تا نیفتد. و اگر بیفتد بعد از او هیچ کس آن ها را نگاه نمی دارد، اوست بردبار آرزنده! بر محمد و خاندانش درود فرست و بدی را از ما بازدار؛ چرا که تو بر هر چیز توانایی» .

فرمود: هر که هنگام خواب آن را بخواند، خانه بر سراو فرو نریزد انشاءالله.

( کنز العمال: ج ۱ ص ۴۷۹ ح ۲۰۹۴)

علی بن مهزیار گوید: به امام باقر (علیه السلام) نامه نوشتم و از وقوع زلزله زیاد در اهواز به او شکوه نمودم و عرض کردم: آیا به نظر شما از آن جا کوچ کنم؟ حضرت در پاسخ نوشت: از آن جا کوچ نکنید بلکه چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه را روزه بگیرید و غسل کنید و لباس هایتان را پاکیزه نمایید و روز جمعه بیرون بیایید و خداوند را بخوانید که آن را از شما برطرف نماید. علی بن مهزیرا گوید: چنین کردیم تا این که زلزله آرام گرفت.

(میزان الحکمه: ج ۲ ص ۸۷۱)

منبع: رجانیوز

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها