0

هر روز با یک غزل از حافظ

 
ryhaneh_khanoom
ryhaneh_khanoom
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : خرداد 1393 
تعداد پست ها : 620
محل سکونت : قم

پاسخ به:هر روز با یک غزل از حافظ
جمعه 3 مرداد 1393  1:38 AM

مرامیبینی وهردم زیادت میکنی دردم

تورامیبینم ومیلم زیادت میشودهردم

به سامانم نمی پرسی نمیدانم چه سرداری

به درمانم نمی کوشی نمیدانی مگردردم

نه راه است اینکه بگذاری مرابرخاک وبگریزی

گذاری ار وبازم پرس تاخاک رهت گردم

ندارم دستم ازدامن بجزدرخاک وان دم هم

که برخاک روان گردی به گرد دامنتگردم

فرورفت ازغم عشقت دمم دم میدهی تاکی

دمارازمن براوردی نمیگویی براوردم

شبی دل را به تاریکی ز زلفت باز میجستم

رخت میدیدم جامی هلالی باز میخوردم

کشیدم در برت ناگاه وشد درتاب گیسویت

نهادم برلبت لب را وجان ودل فداکردم

توخوش می باش باحافظ برو گو خصم جان می ده

چو گرمی از تو میبینم چه باک ازخصم دم سردم.................

heartheart

 

 

* امیری حسین ونعم الامیر*

تشکرات از این پست
salma57 farshon ma23hasan
دسترسی سریع به انجمن ها