0

دوره آموزشی طنزآرایی(کاریکاتور)

 
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41806
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:دوره آموزشی طنزآرایی(کاریکاتور)
چهارشنبه 7 خرداد 1393  12:13 PM

سبک درطنزآرایی(کاریکاتور)

 

آثاری درکنارهم قرارمی گیرند که ازلحاظ شکل وموضوع به یکدیگر نزدیک باشند.سبک درطنزآرایی برحسب نوع اجرا وشیوه ارایه اثرنیست ، بلکه براساس موضوع وپیام اصلی می باشد.دراین راستاماباسه سبک مواجه هستیم.

فکاهی

 فکاهی سطحی ترین شکل کاریکاتوراست تنهاسعی درخنداندن وبه بازی گرفتن احساسات مخاطب خودرادارد.دراین شیوه پیام تنها دریک کلمه خلاصه می شود وآن (خنده) است وجایگاه آن بیشتردرنشریات عوام پسند می باشد.

طنزاجتماعی

طنز اجتماعی، سعی دارد کمبودهاونقص هایی که جامعه باان روبرو است رابازبان طنز بیان کند.طنزاجتماعی فراگیرترین نوع طنزوهمچنین موردعلاقه  دوطیف عوام وخواص می باشد.

این نوع طنزرابیشترمی توان درنشریاتی مشاهده کردکه نقدبرایشان چهارچوبی پذیرفته شده باشد.

طنزسیاه

طنزسیاه،خودرامتعهد به نمایش گذاردن واقعیت هاآنگونه که هست می کند، بطورمثال آنگاه که صحبت ازفردی مفتخوروبی عقلمی رسد ، دهانش آنچنان بزرگ ترسیم می شود که تمام صورتش رابپوشاند.درواقع چشمها،گوشهاوحتی قسمت اعظم مغزاورابه آرواره هاودندانهای اواختصاص داده ایم.تفاوت بارزطنزسیاه باطنزاجتماعی درآنست که طنزاجتماعی بدنبال انتقادسازنده است ومخاطب امیدداردمشکلاتش مرتفع گرددامادرطنزسیاه همانگونه که ازنامش پیداست کارراپایان یافته قلمداد می نماید، به قول استادسمیح بالجی اوغلو،کاریکاتوریست ترک:(طنزسیاه یعنی نگاه به یک حادثه وواقعه بدون کوچک ترین دلسوزی).

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

تشکرات از این پست
sayyed13737373 09303495228 zare58
دسترسی سریع به انجمن ها