اطلاعات اعجاب برانگیز پژوهشگران درباره خود ترمیمی مغز!

 
amirpetrucci0261
amirpetrucci0261
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : تیر 1388 
تعداد پست ها : 27726
محل سکونت : http://zoomstar.ir/

اطلاعات اعجاب برانگیز پژوهشگران درباره خود ترمیمی مغز!
دوشنبه 1 آذر 1389  5:20 PM

پژوهش های تازه، اطلاعات اعجاب برانگیزی در مورد ساز و كار ترمیم قسمتهای آسیب دیده مغز که برای حافظه و توجه مهم است، به دست می دهد.
  
پژوهشی جدید، نقش قسمت های آسیب ندیده مغز را در جایگزینی و حمایت از عملکرد ترمیمی برجسته می کند.

آسیب های مغزی با توجه به مکان و شدت صدمه می تواند دارای پیامدهای ویرانگری باشد. صدمه به قسمتی از مغز که قشر پیش پیشانی نامیده می شود، در بیشتر موارد به کاستی حافظه و توجه منجر می شود. با این حال، افراد می توانند با گذشت زمان برخی عملکردها را بازیابی کنند.

مطالعاتی که بازیابی کاستی حرکتی یا زبانی را بررسی کرده، نشان می دهد بخش های آسیب ندیده مغز می توانند جبرانگر بخش های آسیب دیده باشند.

در حالی که مشخص است انعطاف پذیری عصبی برای بازیابی عملکردی پس از آسیب به قشر پیش پیشانی، مورد نیاز است، ساز و کارهای دقیق بازیابی شناختی به خوبی مشخص نیست.

دکتر برادلی وویتک از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی توضیح می دهد: در مطالعه جاری، ما مشتاق هستیم بررسی کنیم آیا عملکرد شناختی بدون عیب در بیمارانی که قشر پیش پیشانی آن ها در یک نیمکره مغز آسیب دیده، توسط کنش جبرانی قشر پیش پیشانی در قسمت سالم و آسیب ندیده مغز جبران می شود.

دکتر وویتک و همکارانش مطالعه ای را طراحی کرده اند تا فعالیت مغز در بیمارانی را بررسی کنند که تنها در یک سمت مغز آن ها قشر پیش پیشانی آسیب دیده است.

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها