0

دانلود کتاب های علمی با موضوع "جغرافیا"

 
fazli1184r132
fazli1184r132
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1388 
تعداد پست ها : 4054
محل سکونت : تهران

دانلود کتاب فعالیتهای شبکه شتابنگاری در ٣١ سال گذشته
دوشنبه 30 بهمن 1391  5:12 PM

 

 
دانلود کتاب فعالیتهای شبکه شتابنگاری در ٣١ سال گذشته
عنوان : کتاب فعالیتهای شبکه شتابنگاری در ٣١ سال گذشته 
نویسنده : مهندس حسین میرزائی
نوع : عمران
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 10
حجم : 389 کیلوبایت

درباره کتاب :
اولين دست گاه های شتابن گار در دهه ٣٠ م يلادی طراحی شد و ا ولين شتابنگاشت دن يا در زم ين لرزه ١٩٣٣ لانگ بيچ كاليفرنيا ثبت گرديد . حدود ٤٠ سال بعد با تاس يس شبکه شتابنگاری ايران اول ين شتابنگاشت در تاريخ در ايستگاه /٠١٧ g ١٩٧٣ ، ساعت ٠٠:٢:٤ ) با بيشينه شتابي برابر با /٢/ ١٣٥٢ خورشيدي ( زمين لرزه ٢٤ /١٢/٥ جهرم ب ه ثبت رسيد. تا سال ١٣٧٢ شبکه شتابنگاری ايران دارای ٢٧٦ دستگاه شتابنگار آنالوگ بود و در مرحله دوم توسعه شبکه ، با در نظر گرفتن مع يارهای لرزه زم ينساخت، ز مي ن شناسی ناح ي ه ای ، لرزه خ ي زی، توپوگرافی، زمين شناسی ساختگاهی، خطرپذيری و امكانات محلی نصب دستگاه ها ی ديجيتال آغاز گرديد، و در حال حاضر (مرداد ١٣٨٣ ) تعداد ١٠١٣ دستگاه ديجيتال و ٨٢ دستگاه آنالوگ در کشور آماده به کار می باشد. اين دستگاه ها تا كنون ٤٨٦٥ شتابنگاشت را به ثبت رساند هاند.


دانلود کتاب فعالیتهای شبکه شتابنگاری در ٣١ سال گذشته
دانلود کتاب فعالیتهای شبکه شتابنگاری در ٣١ سال گذشته پسورد : www.iranmeet.com

 

 

 

 

تشکرات از این پست
adel_71
دسترسی سریع به انجمن ها