0

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مديريت ( کليه گرايش ها )

 
mohsenaa1138
mohsenaa1138
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : شهریور 1391 
تعداد پست ها : 730
محل سکونت : مرکزی-خمین

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مديريت ( کليه گرايش ها )
شنبه 30 دی 1391  9:46 PM

 

 

نام کتاب

تالیف

ترجمه

 -1 دروس عمومی کليه گرايش های مديرييت:

زبان تخصصی

1

کتاب فرهنگ و دانش مديريت

پاتريک مانتانا

سهراب خليلی شورينی

2

کتاب زبان تخصصی مديريت

داور ونوس

 

3

کتاب 1000 تست زبان تخصصی مديريت

داور ونوس

 

تئوری های مديريت

1

کتاب مديريت عمومی

مهدی الوانی

 

2

کتاب مبانی سازمان و مديريت

علی رضائيان ،)چاپ 1379 به بعد (

 

3

کتاب تئوری های سازمان

استيفن رابينز

الوانی و دانائی فرد

4

کتاب تئوری های سازمان

ريچارد ال دفت

پارسائيان و اعرابی

5

کتاب رفتار سازمانی

استيفن رابينز

اعرابی وپارسائيان

6

کتاب رفتار سازمانی

علی رضائيان

 

7

کتاب رفتار سازمانی

مشبکی

 

8

کتاب مدیریت منابع انسانی

اسفنديار سعادت

 

9

کتاب مدیریت منابع انسانی

ناصر مير سپاسی

 

10

کتاب برنامه ریزی نیروی انسانی

سيد رضا سيد جوادين

 

11

کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

علی رضائيان

 

اقتصاد کلان

1

اقتصاد کلان

کرمی قهی

 

2

اقتصاد کلان

روزبهان

 

3

تست و خلاصه درس کارشناسی ارشد اقتصاد کلان

محسن نظری

 

اقتصاد خرد

1

اقتصاد خرد

دمينيک سالواتوره

 

2

تست و خلاصه درس کارشناسی ارشد اقتصاد خرد

محسن نظری

 

رياضيات

1

تست و خلاصه درس رياضيات کارشناسی ارشد

نيکوکار

 

آمار

1

تست و خلاصه درس آمار کارشناس ارشد

نيکوکار

 

2

آمار و کاربرد آن در مديريت

عادل آذر

 

دروس تخصصی کليه گرايش های مديريت :

-1مديريت دولتی :

الف _ ماليه و بودجه :

ماليه عمومی :

1

ماليه عمومی

تقوی وابوطالب مهندس

 

2

ماليه عمومی

خورشيدی

 

بودجه :

1

کتاب بودجه وبودجه ريزی( بهمراه م جموعه تستهای کنکور کارشناسی ارشد  سراسری و آزاد)

داود کيا کجوری

 

ب _ حسابدار دولتی :

1

حسابدای دولتی

داود اقوامی و جعفر باباجانی

 

2

حسابدای دولتی

جعفر باباجانی و موسی رمضانی

 

2 _ مديريت بازرگانی و صنعتی :

الف _ مديريت مالی : ( فقط برای مديريت بازرگانی (

1

مديريت مالی

ریموند پی.نوو

جهانخانی و پارسائيان

2

مديريت مالی

عبده تبريزی

 

 

3

مديريت مالی  درس و تست طبقه بندی شده کارشناسی ارشد 

دکتر تهرانی

 

ب _ مديريت بازاريابی : ( فقط برای مديريت بازرگانی (

1

مديريت بازاريابی

فليپ کاتلر

روستا   ،  ونوس  ، و ابراهيمی

2

بازاريابی ومديريت بازار

محب علی

 

ج_ پژوهش عملياتی :(مشترک بازرگانی و صنعتی)

1

پژوهش عملياتی

مهرگان

 

2

نکات و مفاهيم پژوهش عملياتی

مهرگان

 

د ـ مديريت توليد : (فقط برای مديريت صنعتی (

1

مديريت توليد

سيد مهدی الوانی

 

2

مديريت توليد و عمليات

جعفر نژاد  

 

 

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها