0

ختم زیارت عاشورا

 
nazaninfatemeh
nazaninfatemeh
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : خرداد 1389 
تعداد پست ها : 79625
محل سکونت : تهران

ختم زیارت عاشورا-دور سوم
چهارشنبه 3 مهر 1398  8:04 PM

 

جدول دور سوم
لیست ختم زیارت عاشورا
ردیف ختم به نام شهدا کربلا نام کاربری ردیف ختم به نام شهدا کربلا نام کاربری
1 حسين بن على (ع) farshon 51 ابراهیم بن جعفر oskoui
2 عباس بن على (ع) t5s6p1 52 ابو بکر بن عبد اللّه بن جعفر oskoui
3 على اکبر(ع) t5s6p1 53 نافِع بن هلال جملى razdarealifateme15
4 عبد اللّه (على اصغر)(ع) oskoui 54 اَنَس بن حارث oskoui
5 عبد اللّه بن على oskoui 55 عبد الرحمان بن عبد ربّه انصارى oskoui
6 عثمان بن على oskoui 56 جوین بن مالک oskoui
7 جعفر بن على oskoui 57 حارث بن اِمرؤ القیس oskoui
8 حُرّ بن یزید ریاحى mohammad_43 58 حارث بن نَبهان maryam35444
9 محمّد بن على mohammad_43 59 غلام حمزة بن عبد المطّلب farshon
10 ابو بکر بن حسن farshon 60 حتوف بن حارث oskoui
11 عبد اللّه بن حسن oskoui 61 حَجّاج بن زید ziba2044
12 قاسم بن حسن oskoui 62 حَجّاج بن مَسروق farshon
13 جعفر بن عقیل
ali_81
63 حسین بن عبد اللّه بن جعفر mohammad_43
14 عبد الرحمان بن عقیل oskoui 64 غلام ترک mohammad_43
15 عبد اللّه بن عقیل oskoui 65 نُعمان بن عمرو mohammad_43
16 محمّد بن ابى سعید بن عقیل farshon 66 حَنظَلة بن اسعد 
nargesza
17 عبد اللّه بن مسلم بن عقیل saraalighanbari1360 67 رافع ، هم پیمان بنى شنده
nargesza
18 محمّد بن عبد اللّه بن جعفر oskoui 68 رُمَیث بن عمرو hosinsaeidi
19 عون بن عبد اللّه بن جعفر oskoui 69 زُهَیر بن بِشْر خَثعَمى oskoui
20 ابراهیم بن على oskoui 70 زُهَیر بن سلیم اَزْدى oskoui
21 عبّاس اصغر بن على farshon 71 زُهَیر بن قَین بَجَلى oskoui
22 جعفر بن على oskoui 72 زید بن مَعقِل oskoui
23 عبد اللّه اکبر بن على oskoui 73 سالم، هم پیمان ابن مدنیّه farshon
24 عبد اللّه اصغر بن على oskoui 74 سعد بن حنظله تمیمى
saraalighanbari1360
25 عبید اللّه بن على oskoui 75 سعید بن عبد اللّه حنفى
oskoui
26 عمر بن على oskoui 76 سعید بن کَردَم
oskoui
27 عتیق بن على oskoui 77 سلیمان، غلام امام حسین
oskoui
28 قاسم بن على oskoui 78 سلیمان بن ربیعه
oskoui
29 بشر بن حسن farshon 79 سوّار بن ابى حِمیَر farshon
30 عمر بن حسن oskoui 80 سُوَید بن عمرو بن ابى مُطاع

zahra_53

31 ابو بکر بن حسین oskoui 81 سیف بن حارث جابرى oskoui
32 ابو بکر بن قاسم بن حسین oskoui 82 شَبیب بن عبد اللّه نَهشَلى oskoui
33 ابراهیم بن حسین nazaninfatemeh 83 سیف بن مالک oskoui
34 جعفر بن حسین nazaninfatemeh 84 ضَرغامة بن مالک  oskoui
35 حمزة بن حسین nazaninfatemeh 85 شوذَب، هم پیمان بنى شاکر oskoui
36 زید بن حسین nazaninfatemeh 86 ضُباب بن عامر oskoui
37 قاسم بن حسین nazaninfatemeh 87 عابِس بن ابى شَبیب شاکرى farshon
38 محمّد بن حسین nazaninfatemeh 88 عامر بن مسلم fatemeh_75
39 عمر بن حسین nazaninfatemeh 89 سالم، غلام عامر بن مسلم oskoui
40 محمّد بن عقیل nazaninfatemeh 90 عباد بن ابى مهاجر oskoui
41 محمّد بن عبد اللّه بن عقیل nazaninfatemeh 91 عبد الرحمان بن عبد اللّه اَرحَبى (یَزَنى) oskoui
42 حمزة بن عقیل nazaninfatemeh 92 عبد اللّه بن قیس غِفارى farshon
43 على بن عقیل farshon 93 عبد الرحمان بن قیس غِفارى mohammad_43
44 عَون بن عقیل oskoui 94 حبیب بن مُظاهر اسدى ali_81
45 جعفر بن محمّد بن عقیل oskoui 95 مُسلم بن عَوسَجه اسدى oskoui
46 ابو سعید بن عقیل oskoui 96 عمران بن کعب oskoui
47 ابراهیم بن مسلم بن عقیل oskoui 97 عمر بن اَحدوث حَضرَمى oskoui
48 محمّد بن مسلم بن عقیل oskoui 98 عمر بن خالد صَیداوى farshon
49 عبد الرحمان بن مسلم بن عقیل oskoui 99 سعد، غلام عمر بن خالد صَیداوى alzahra200
50 عبید اللّه بن مسلم بن عقیل oskoui 100 عمرو بن خالد اَزْدى oskoui

از همه دل بریده ام،دلم اسیر یک نگاست،تمام آرزوی من زیارت امام رضـــــــــاست

تشکرات از این پست
farshon mohammad_43 oskoui ziba2044 nargesza hosinsaeidi esfahan11 hamed743 alzahra200
دسترسی سریع به انجمن ها