عوامل بازدارنده از ارثیه پدری انگاشتن بیت المال و پرهیز از درآمد نامشروع چیست؟

 
bahes110
bahes110
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مرداد 1397 
تعداد پست ها : 609
محل سکونت : قم

عوامل بازدارنده از ارثیه پدری انگاشتن بیت المال و پرهیز از درآمد نامشروع چیست؟
سه شنبه 25 تیر 1398  11:57 AM

در سه دهه گذشته تا حال از این نوع مسئول، چند نفر داشتیم و داریم؟

چه عوامل اجتماعی و سیاسی و اخلاقی و اقتصادی موجب پیدایش و تثبیت ارثیه پدری انگاشتن بیت المال در سه دهه اخیر در نظام جمهوری اسلامی شد؟

مصداق عملی مراقبت از بیت المال در سیره شهداء 

 

                                                                  

  منصوره وطنی

msnsurevatani.ir

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها