0

خبر مقدم را چگونه تشخیص دهیم؟

 
8pooria
8pooria
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 5257
محل سکونت : خراسان رضوی

خبر مقدم را چگونه تشخیص دهیم؟
یک شنبه 18 مهر 1395  7:16 PM

خبر مقدم را چگونه تشخیص دهیم؟

✍اگر دیدیم در ابتدای یک جمله، جار و مجرور یا ظرف آمده است و پس از آن یک اسم نکره(گاهی معرفه) با فاصله یا بدون فاصله وجود دارد که خبر درباره آن صحبت می کند، به این جار و مجرور یا ظرف، خبر مقدم از نوع شبه جمله می گوییم.

📢معمولا اگر پس از جار و مجرور یا ظرف، فعلی بیاید خبر مقدم در آن عبارت وجود ندارد.

⚪️به دو عبارت زیر توجه کنید:

فی المدرسة مدیرةٌ تنصح الطالبات دائما.
فی المدرسة تنصح مدیرةٌ الطالبات دائما.
⚪️در عبارت اول، فی المدرسة خبر مقدم است و «مدیرة» مبتدای مؤخر.
در عبارت دوم، فی المدرسة، خبر مقدم نیست بلکه جار و مجرور عادی است چون مبتدایی در جمله وجود ندارد. پس از جار و مجرور، فعل آمده است و «مدیرة» نیز فاعل آن فعل می باشد، چون هر فعلی به فاعلی نیاز دارد.

توجه کنید👇
أمام البیت طفل یلعب.
أمام البیت یلعب طفل.

«أمام» در جمله اول خبر مقدم است چون شبه جمله(ظرف مکان) است و «طفل» نیز مبتدای مؤخر می‌باشد.

«أمام» در جمله دوم ظرف مکان است و خبر واقع نشده چون مبتدای مؤخر وجود ندارد. طفل در عبارت دوم فاعل برای فعل یلعب می باشد.

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها