0

لغات كاربردي استانبولي....متضادها

 
arezooo
arezooo
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 2286
محل سکونت : خراسان رضوی

لغات كاربردي استانبولي....متضادها
سه شنبه 25 خرداد 1395  11:28 AM


#لغات #کاربردی
#Karşıt #Zit
#متضاد
Dış ≠ İç,İçeri
بیرون ≠ داخل
Yakın ≠ Uzak
نزدیک ≠ دور

Kolay ≠ Zor
آسان  ≠ سخت
İyi ≠ Kötü
خوب ≠ بد

Ucuz ≠ Pahalı
ارزان ≠ گران
Büyük ≠ Küçük
بزرگ ≠ کوچک

Doğru ≠ Yanlış
درست ≠ غلط
Hafıf ≠ Ağır
سبک ≠ سنگین

Yukarı ≠ Aşağı
بالا ≠ پایین
Açık ≠ Kapalı
باز ≠ بسته

Yaşlı ≠ Genç
پیر ≠ جوان

Eski ≠ Yeni
کهنه ≠ نو
Hızlı ≠ Yavaş
تند ≠ آهسته

Dolu ≠ Boş
پر ≠ خالی
Erken ≠ Geç
زود ≠ دیر
Sıcak ≠ Soğuk
گرم ≠ سرد

 

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها