0

آموزش MVC

 
mtk_designer
mtk_designer
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آذر 1390 
تعداد پست ها : 157

اموزش ASP.NET-مفهوم Form
پنج شنبه 28 آبان 1394  7:48 AM

یک فرم، بخشی از یک سند HTML است که شما کنترل های ورودی (text box ها، check box ها، دکمه های رادیویی، و لیست های پایین افتادنی) را درون آن قرار می دهید.


ایجاد صفحات ورودی HTML

Razor مثال

<html>
<body> 
@{
if (IsPost) { 
string companyname = Request["companyname"]; 
string contactname = Request["contactname"]; 

<p>You entered: <br />
Company Name: @companyname <br />
Contact Name: @contactname </p>
}
else
{

<form method="post" action="">
Company Name:<br />
<input type="text" name="CompanyName" value="" /><br />
Contact Name:<br />
<input type="text" name="ContactName" value="" /><br /><br />
<input type="submit" value="Submit" class="submit" />
</form>
}
} 
</body> 
</html>

خروجی کد بالا:

 
Company Name:

Contact Name:

 
 

مثال Razor- نمایش تصاویر

تصور نمایید در فولدر تصاویرتان سه عکس موجود است، و شما قصد دارید هنگامی که کاربر هر کدام از عکس ها را  انتخاب کرد، عکس مورد نظر به صورت پویا نمایش داده شود.

این کار به راحتی با استفاده از Razor انجام می شود.

اگر تصویری با نام "Photo1.jpg" در فولدر تصاویر وب سایت تان داشتید، می توانید با استفاده از تگ <img> در HTML آن را نمایش دهید:

<img src="/images/Photo1.jpg" alt="Sample" />

کد زیر نحوه نمایش تصویری که کاربر از یک لیست پایین افتادنی انتخاب می کند، را نمایش می دهد:

Razor مثال

@{
var imagePath="";
if (Request["Choice"] != null)
   {imagePath="images/" + Request["Choice"];}
}

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>Display Images</h1>
<form method="post" action="">
I want to see:
<select name="Choice">
  <option value="Photo1.jpg">Photo 1</option>
  <option value="Photo2.jpg">Photo 2</option>
  <option value="Photo3.jpg">Photo 3</option>
</select>
<input type="submit" value="Submit" />
@if (imagePath != "")
{

<p>
<img src="/@imagePath" alt="Sample" />
</p>
} 
</form>
</body>
</html>

خروجی کد بالا:

Display Images

I want to see:

 

 

شرح مثال

سرور متغیر imagePath را نمایش می دهد.

با استفاده از این لیست کاربر نام تصویر مورد نظر خود را انتخاب می نماید، هنگامی که او روی دکمه Submit کلیک می کند، نام فایل انتخابی (مثلا Photo1.jpg) به سرور ارسال می گردد.

کد Razor مقدار Choice را با استفاده از دستور ["Request["Choice می خواند. اگر مقدار وجود داشت، کد مسیر تصویر (images/photo1.jpg) را ایجاد می کند، و آن را در متغیر imagePath ذخیره می کند.

در این صفحه یک عنصر <img> برای نمایش تصویر وجود دارد. هنگامی که صفحه نمایش داده می شود خصوصیت src با استفاده از متغیر imagePath مقدار دهی می شود.

تگ <img> در شرط if قرار گرفته است تا از نمایش تصویر بدون نام جلوگیری کند (مانند اولین باری که صفحه نمایش داده می شود).

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها