0

آموزش جامع Visual C#.NET

 
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 154066
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به: آموزش جامع Visual C#.NET
پنج شنبه 24 اردیبهشت 1394  3:34 PM

دستور if :.
 
برای اینکه ما در برنامه هایی که می نویسیم شرطی را چک کنیم از دستور if استفاده می کنیم . به صورتی که شرطی را مقابل این دستور قرار می دهیم اگر شرط برقرار بود دستورات داخل if اجرا می شوند در غیر این صورت این دستورات نادیده گرفته می شود .
 
شکل کلی این دستور بدین گونه است :
 
کد PHP:
            if( ) 
            { 
               Syntax; 
            }  
 
به طور مثال ما می خواهیم شرطی را بررسی کنیم که اگر متغیر n کوچک تر و مساوی 100 بود مقدار n را در خروجی چاپ کند . شرط ما به شکل زیر می شود :
 
 
کد PHP:
            int n; 
            n = 40; 
            if (n <= 100) 
            { 
                MessageBox.Show("N Value :" + n); 
            }  
 
همانطور که دیدید مقدار n در شرط با مقدارش بررسی شد . 
 
 
دستور if - else :.
 
 
گاهی اوقات در برنامه هایی که می نویسیم احتیاج داریم که زمانی شرط ما True یا صحیح بود یک سری دستورات اجرا شوند و در صورت False یا غلط بودن شرط از یکسری دستورات دیگر اجرا شوند .
 
در این صورت ما از دستور if - else استفاده می کنیم . در مقابل if یک شرط بررسی می شود اگر شرط صحیح بود دستورات داخل بلوک if را اجرا می کند در غیر اینصورت دستورات داخل بلوک else را اجرا می کند . 
 
شکل کلی دستور اینگونه است :
 
 
کد PHP:
            if( ) 
            { 
               Syntax; 
            } 
            else 
            { 
                Syntax; 
            }  
 
این دستور هم به سادگی دستور if است . به طور مثال من یک مقدار به متغییر m می دهم و بررسی می کنم که اگر بزرگتر از 5 بود یک پیغام خاص بدهد در غیر اینصورت یک پیغام دیگر بدهد :
 
 
کد PHP:
            int m; 
            m = 4; 
            if (m > 5) 
            { 
                MessageBox.Show(" Larger :" + m); 
            } 
            else 
            { 
                MessageBox.Show(" Less :" + m); 
            }  
 
دستور else - if :.
 
 
برای پیاده سازی شرط های تو در تو ما از دستور else - if استفاده می کنیم . زمانی که ما می خواهیم در یک شرط n تا شرط دیگه رو بررسی کنیم از این دستور استفاده می کنیم
 
بدین صورت که شرط مقابل if بررسی می شود رد صورت صحیح بودن دستورات بلوک if اجرا می شود در صورت صحیح نبودن شرط به بلوک بعدی که else - if هست می رود و شرط مقابل else - if بررسی می شود و صحیح یا غلط بودن چک می شود و به همین شکل تا n تا بلوک جلو می رود .
 
شکل کلی این دستور بدین گونه است :
 
 
 
کد PHP:
          if () 
            { 
                Syntax; 
            } 
            else if() 
            { 
                Syntax; 
            } 
            else if() 
            { 
                Syntax; 
            } 
            . 
            . 
            . 
            n  
 
در این مثال من یک شرط رو به صورت پی در پی بررسی می کنم تا شرط برقرار شود :
 
کد PHP:
            int a; 
            a = 27; 
            if (a <= 5) 
                MessageBox.Show(" One if : " + a); 
            else if (a <= 10) 
                MessageBox.Show(" Two if : " + a); 
            else if (a <= 20) 
                MessageBox.Show(" Three if : " + a); 
            else if (a <= 30) 
                MessageBox.Show(" Four if : " + a);  
 
همان طور که مشاهده کردید در این برنامه دستورات if را داخل {} نزاشتم زمانی دستورات رو داخل {} می زارند که از یک دستور بیشتر داشته باشیم . در مثال های قبلی هم اگر این کار رو کردم می خواستم برنامه های بخش بندی بشه تا درک مطلب برای شما ساده تر شود .

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها