مدرسه HTML

 
saeidfarajpour
saeidfarajpour
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1392 
تعداد پست ها : 2734
محل سکونت : اردبیل

برچسب Map
پنج شنبه 17 اردیبهشت 1394  4:52 PM

تعریف و کاربرد

یک نگاشت تصویر سمت کاربر تعریف می کند. نگاشت تصویر یک تصویر است با یک منطقه قابل کلیک.


تفاوت بین HTML و XHTML

تفاوتی ندارد.


نکات

نکته:عنصر area همیشه در داخل عنصر map بصورت تودرتو قرار دارد. عنصر area یک فضا را در نگاشت تصویر مشخص می کند. 
نکته:موجودیت usemap در عنصر img همان موجودیت id,name در برچسب map است. بنابراین ما هردو موجودیت name,id را به map اضافه کردیم.


 

موجودیت های مورد نیاز

DTD نشان می دهد که در کدام DTD این خواص مجاز هستند.S=اکید ، T=وابسته، F=frameset.

موجودیت مقدار توضیحات DTD
id unique_name یک نام منحصر به فرد برای برچسب map مشخص می کند. STF

خواص انتخابی

 

موجودیت مقدار توضیحات DTD
name unique_name یک نام منحصر به فرد برای برچسب map مشخص می کند.(برای توانایی برگشت) STF

خواص استاندارد

class, title, style, dir, lang, xml:lang

خواص رویداد

tabindex, accesskey, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup, onfocus, onblur

تشکرات از این پست
siryahya ehsan007060
دسترسی سریع به انجمن ها