مدرسه HTML

 
saeidfarajpour
saeidfarajpour
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1392 
تعداد پست ها : 2734
محل سکونت : اردبیل

برچسب Img
پنج شنبه 17 اردیبهشت 1394  4:51 PM

تعریف و کاربرد

عنصر img یک تصویر را معرفی می کند.


تفاوت بین HTML و XHTML

در HTML برچسب img برچسب پایانی ندارد. 
در XHTML برچسب img باید حتما بسته شود.
موجودیت های "border" , "hspace" و "vspace" در HTML 4.01 دیگر توصیه نمی شوند.
موجودیت های "border" , "hspace" و "vspace" در XHTML 1 پشتیبانی نمی شوند.


Mozilla firefox و موجودیت alt

اگر شما از موجودیت alt در Firefox روی تصویر و نگاشت تصویر استفاده کردید ، متنی که در مروگرهای دیگر به هنگام حرکت ماوس روی تصاویر ظاهر می شود نشان داده نخواهد شد.
Firefox از موجودیت alt در راهی استفاده می کند که معمولا استفاده می شود ، مثل یک متن متناوب ، اگر یک عکس بارگیری نشود پس متن که به هنگام حرکت ماوس روی عکس ظاهر می شود وجود نخواهد داشت. 
Firefox از متنی که به هنگام حرکت روی تصاویر ظاهر می شود پشتیبانی می کند به شرطی که از موجودیت title در برچسب img استفاده کنید.
بعنوان مثال: <"img src="image.gif" alt="bla" title="bla bla bla>


مثال

منبع خروجی
<img src="angry.gif" alt="Angry" /> Angry

موجودیت های مورد نیاز

DTD نشان می دهد که در کدام DTD این خواص مجاز هستند.S=اکید ، T=وابسته، F=frameset.

موجودیت مقدار توضیحات DTD
alt text یک توضیح کوتاه در مورد تصویر را بیان می کند. STF
src URL URL تصویر برای نمایش STF

خواص انتخابی

موجودیت مقدار توضیحات DTD
align top
bottom
middle
left
right
مشخص می کند که چگونه می توان تصویر را بر اساس متن های اطرافش چید. توصیه می شود به جای آن از style استفاده کنید. TF
border pixels حاشیه اطراف تصویر را معرفی می کند. توصیه می شود به جای آن از style استفاده کنید. TF
height pixels
%
طول یک تصویر را مشخص می کند. STF
hspace pixels فاصله های سفید برای چپ و راست تصویر مشخص می کند. توصیه می شود به جای آن از style استفاده کنید. TF
ismap URL یک تصویر را بعنوان تصویر نگاشت سمت سرور معرفی می کند. STF
longdesc URL  یک URL به یک پرونده که حاوی توضیحات زیادی درباره تصویر است. STF
usemap URL تصویر را بعنوان یک تصویر سمت کاربر معرفی می کند. به برچسب های <map> و <area> نگاه کنید تا متوجه شوید که آن چگونه کار می کند. STF
vspace pixels فاصله سفید در بالا و پایین تصویر تعیین می کند. توصیه می شود به جای آن از style استفاده کنید. Deprecated. Use styles instead TF
width pixels
%
عرض یک تصویر را مشخص می کند. STF

خواص استاندارد

id, class, title, style, lang, xml:lang

خواص رویداد

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

تشکرات از این پست
siryahya ehsan007060
دسترسی سریع به انجمن ها