مدرسه HTML

 
saeidfarajpour
saeidfarajpour
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1392 
تعداد پست ها : 2734
محل سکونت : اردبیل

برچسب Option
پنج شنبه 17 اردیبهشت 1394  4:42 PM

تعریف و کاربرد

عنصر option یک گزینه در لیست پایین بازشو معرفی می کند.


تفاوت بین HTML و XHTML

در HTML برچسب option برچسب انتهایی ندارد. 
در XHTML برچب option باید حتما بسته شود. تفاوتی ندارند.


نکات:

نکته: برچسب option می تواند هیچ موجودیتی نداشته باشد اما شما معمولا به موجودیت value احتیاج دارید که نشان می دهد چه عنصری به سرور فرستاده می شود. 
نکته:از این برچسب برای همبستگی با select استفاده کنید. علی رغم اینکه این معنی را نمی دهد.


مثال

منبع خروجی
<select>
<option value ="volvo">Volvo</option>
<option value ="saab">Saab</option>
<option value ="opel" selected="selected">Opel</option>
<option value ="audi">Audi</option>
</select>

خواص انتخابی

DTD نشان می دهد که در کدام DTD این خواص مجاز هستند.S=اکید ، T=وابسته، F=frameset.

موجودیت مقدار توضیحات DTD
disabled disabled مشخص می کند که در اولین بارگیری کدام گزینه باید نشان داده شود. STF
label text یک برچسب برای استفاده از <optgroup> معرفی می کند. STF
selected selected مشخص می کند که گزینه باید بصورت انتخاب شده نشان داده شود (اولین عنصر لیست نشان داده خواهد شد) STF
value text مقدار گزینه ای را که به سرور ارسال خواهد شد مشخص می کند. server STF

خواص استاندارد

id, class, title, style, dir, lang, xml:lang, tabindex

خواص رویداد

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها