مدرسه HTML

 
saeidfarajpour
saeidfarajpour
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1392 
تعداد پست ها : 2734
محل سکونت : اردبیل

برچسب Dl
پنج شنبه 17 اردیبهشت 1394  4:21 PM

تعریف و کاربرد

برچسب <dl> یک لیست توصیفی را تعریف می کند.


تفاوت بین HTML و XHTML

تفاوت ندارد


مثال

منبع خروجی
<dl>
<dt>Coffee</dt>
<dd>Black hot drink</dd>
<dt>Milk</dt>
<dd>White cold drink</dd>
</dl>
Coffee
Black hot drink
Milk
White cold drink

 


خواص استاندارد

id, class, title, style, dir, lang, xml:lang

خواص رویداد

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها