مدرسه HTML

 
saeidfarajpour
saeidfarajpour
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1392 
تعداد پست ها : 2734
محل سکونت : اردبیل

برچسب Li
پنج شنبه 17 اردیبهشت 1394  4:20 PM

تعریف و کاربرد

برچسب li شروع یک قلم از اقلام لیست را تعریف می کند. برچسب li در هر دو لیست شمارشی و غیر شمارشی استفاده می شود.


تفاوت بین HTML و XHTML

موجودیت های "type" , "value" در HTML 4.01 توصیه نمی شوند. 
موجودیت های "type" , "value" در XHTML پشتیبانی نمی شوند.


نکات

نکته:برای معرفی نوع لیست ها از style استفاده کنید.


مثال

منبع خروجی
<ol>
<li>Coffee</li>
<li>Tea</li>
</ol>

<ul>
<li>Coffee</li>
<li>Tea</li>
</ul>

  1. Coffee
  2. Tea
  • Coffee
  • Tea

خواص انتخابی

DTD نشان می دهد که در کدام DTD این خواص مجاز هستند.S=اکید ، T=وابسته، F=frameset. 

موجودیت مقدار توضیحات DTD
type A
a
I
i
1
disc
square
circle
نوع لیست را تعیین می کند. توصیه می شود به جای آن از style استفاده کنید TF
value number_of_list_item توصیه می شود به جای آن از style استفاده کنید TF

خواص استاندارد

id, class, title, style, dir, lang, xml:lang

خواص رویداد

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها