مدرسه HTML

 
saeidfarajpour
saeidfarajpour
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1392 
تعداد پست ها : 2734
محل سکونت : اردبیل

جدول های HTML
پنج شنبه 17 اردیبهشت 1394  3:50 PM

به وسیله HTML شما می توانید جدول بسازید

مثالها

<html>
<body>
 
<p>
Each table starts with a table tag. 
Each table row starts with a tr tag.
Each table data starts with a td tag.
</p>
 
<h4>One column:</h4>
<table border="1">
<tr>
  <td>100</td>
</tr>
</table>
 
<h4>One row and three columns:</h4>
<table border="1">
<tr>
  <td>100</td>
  <td>200</td>
  <td>300</td>
</tr>
</table>
 
<h4>Two rows and three columns:</h4>
<table border="1">
<tr>
  <td>100</td>
  <td>200</td>
  <td>300</td>
</tr>
<tr>
  <td>400</td>
  <td>500</td>
  <td>600</td>
</tr>
</table>
 
</body>
</html>

این مثال به ما نشان می دهد که چگونه می توانیم یک جدول بکشیم.

<html>
<body>
 
<h4>With a normal border:</h4>  
<table border="1">
<tr>
  <td>First</td>
  <td>Row</td>
</tr>   
<tr>
  <td>Second</td>
  <td>Row</td>
</tr>
</table>
 
<h4>With a thick border:</h4>  
<table border="8">
<tr>
  <td>First</td>
  <td>Row</td>
</tr>   
<tr>
  <td>Second</td>
  <td>Row</td>
</tr>
</table>
 
<h4>With a very thick border:</h4>  
<table border="15">
<tr>
  <td>First</td>
  <td>Row</td>
</tr>   
<tr>
  <td>Second</td>
  <td>Row</td>
</tr>
</table>
 
</body>
</html>

این مثال حاشیه های مختلف جدول را نشان می دهد.

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها