مدرسه HTML

 
saeidfarajpour
saeidfarajpour
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1392 
تعداد پست ها : 2734
محل سکونت : اردبیل

برچسب noframes
پنج شنبه 17 اردیبهشت 1394  3:42 PM

تعریف و کاربرد

برچسب noframe متنی را به مرورگرهایی که قاب را پشتیبانی نمی کنند نشان می دهد. عناصر noframe درون عناصر frameset قرار می گیرند.


تفاوت بین HTML و XHTML

تفاوتی ندارند.


نکات

نکته: اگر مرورگری قاب را پشتیبانی کند ، متن نشان داده نخواهد شد. 
مهم: اگر شما برچسب noframe را اضافه کردید باید متن را داخل برچسب body قرار دهید. 
نکته:برچسب noframe در XHTML 1.0 strict DTD اجازه داده نمی شود.


مثال

<frameset cols = "25%, 25%,*"> 
<noframes>
<body>Your browser does not handle frames!</body>
</noframes>
<frame src ="blue.html" >
<frame src ="yellow.html" >
<frame src ="green.html" > 
</frameset>


موجودیت های استاندارد

id, class, title, style, dir, lang, xml:lang

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها